Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Stanislav VODIČKA

* 15. 10. 1910, Rožďalovice  
† 26. 11. 1982, Velké Meziříčí  
 
Prozaik
 V rodišti se vyučil uměleckým knihařem u Jana Rajmana. Koncem dvacátých let přešel do Prahy ke knihaři Ludvíku Bradáčovi. Od roku 1934 byl samostatným knihařem v Tasově. Od roku 1951 pracoval v Kablu Velké Meziříčí a v roce 1961 se do Velkého Meziříčí i přestěhoval.
 V samizdatové edici Rukopisy VBF vyšly Vodičkovy vzpomínky Básník Jakub Deml v Tasově (1978) a soubor povídek Umírající kolátora (1980–1981). Pro přátele Vodička vydal jako vánoční soukromý tisk Štědrovečerní vytrubování (1981). Je též zastoupen v rukopisném sborníku Vladimíru Vokolkovi k sedmdesátinám (1983). – Pásmo Vodičkových próz pod názvem Na motýlí pěšince poezie připravil pro pražskou Violu režisér Jiří Horák (1985).
 Vodičkovy osobité nerozměrné prózy, žánrově kolísající mezi básní v próze, meditací a povídkou, jsou napsány prostým, leč citlivým jazykem. Autor se v nich trvale projevoval především jako okouzlený obdivovatel Tasovska, kde prožil většinu života a kde získal přátelství básníka Jakuba Demla. Pod jeho vlivem také rozvíjel svůj literární rukopis. Při literárních toulkách přírodou neustával Vodička obdivovat tajuplnou proměnlivost nejrůznějších přírodních dějů, jejich harmonickou krásu i spojitost s lidskými osudy. Všední hrdinové, s nimiž se na těchto toulkách setkával, mu symbolizovaly věčný neklid lidského srdce, které touží po spočinutí v jistotě – takové, jakou může objevit pouze v moudrém souzvuku s Božím řádem, proměňujícím ten nejobyčejnější přírodní jev i lidský život v zázrak neopakovatelné jedinečnosti.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Bezpečí domova (BB, soukr. tisk, b. d., 1945); Tam, kde usínají motýlové (PP 1978); Planina ticha (PP 1983, ed. V. Binar; původní obsáhlejší edice s původním titulem Umírající kolátora, 1994); Jepičí okamžiky (PP 1990); Básník Jakub Deml v Tasově (vzpomínky, Velké Meziříčí 1991, rozšíř. vydání 2001).
Výbor: Na vzdušné pěšince (PP 1984, z knih Tam, kde usínají motýlové, Planina ticha + texty z pozůstalosti, ed. V. Binar).
Korespondence: Z dopisů Stanislava Vodičky (soukr. tisk 2000); Z dopisů Stanislava Vodičky Petru Holmanovi (2008).

LITERATURA

Studie a články: V. Binar: doslov, in Tam, kde usínají motýlové (1978); V. Binar: doslov, in Planina ticha (1983); V. Binar: doslov, in Na vzdušné pěšince (1984); V. Binar: doslov, in Jepičí okamžiky (1990); B. Fučík in Píseň o zemi (1994); I. Harák in sb. Normy normalizace (1996). J. Krumpholcová in Neznámí (autoři) - neznámé (texty) (Sborník příspěvků z III. literární laboratoře, eds. J. Dvořák, N. Mlsová, Hradec Králové 1999).
Recenze: Tam, kde usínají motýlové: I. Zítková, MF 9. 6. 1979, příloha; (ves) (M. Veselá), Práce 19. 7. 1979 * Planina ticha: V. Vodák (M. Vacík), LD 21. 10. 1983; V. Heger, Tvorba 1984, č. 2, příloha Kmen; Š. Vlašín, Rovnost 9. 3. 1984 * Umírající kolátora: M. Trávníček, Proglas 1994, č. 9.
Polemiky: M. Kořená: Zločin a Torst, LidN 6. 10. 2001; J. Šulc: Několik poznámek na obranu nakladatele Viktora Stoilova, LitN 2001, č. 42; V. Binar: „Džentlmenská“ dohoda, LidN 27. 10. 2001 (k rozšířenému vydání vzpomínek Básník Jakub Deml v Tasově a zamýšlenému vydání Vodičkových spisů v nakl. Torst).
K životním jubileím: R. Zejda, Horácké noviny 1. 11. 2002.
Nekrolog: (vb), LD 1. 12. 1982.
Vzpomínky: K. Švestka: Pastely (1995, poté in Couvání do času, 1997).
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis E. Bílková, 2002).

Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu