Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Františka PECHÁČKOVÁ

* 1. 8. 1904, Pašovice (u Uherského Brodu)  
† 19. 1. 1991, Praha 
 
Prozaička
 Dívčím jménem Janečková. Vyrůstala na venkovské samotě s matkou, zpěvačkou lidových písní, a nevlastním otcem, venkovským zedníkem, který jezdil za prací na Ostravsko a do Německa. Když v jejích sedmi letech zemřel, matka se třemi malými dětmi se přestěhovala do Uherského Hradiště, kde Pecháčková vychodila měšťanskou školu a poté byla zaměstnána jako dekorační malířka; půl roku (1926–27) pracovala v tomto oboru v Paříži. 1927 se provdala za úředníka Pavla Pecháčka, usadila se v Praze, věnovala se výchově svých čtyř dětí a literární práci. Navštívila řadu evropských zemí, pro její tvorbu však měl největší význam půlroční pobyt mezi krajany v Texasu a Kalifornii (1966).
 Do časopisů přispívala sporadicky (Pražské noviny, Panoráma, Svobodné noviny, Národní politika, Lidové noviny, Vlasta aj.). V Besedě venkovské rodiny vycházel 1957 na pokračování román Proč mlčí živí.
 Pro utváření osobité tvorby Františky Pecháčkové měl značný význam kontrast mezi prožitkem útlého dětství na slovácké vesnici (zpětně poeticky zachyceným v dětské knížce z počátku 60. let Sedmikrásný čas) a následným těžkým životem osiřelé rodiny ve městě. Chudobu samu Pecháčková brzy začala chápat idealizovaně jako zdroj mravních hodnot. Touha po kladu a harmonii ji vedla od zobrazení bezbranných obětí sociálního systému a lidské lhostejnosti (vdova a její děti ve zdech necitelného města za války v debutu Jobovy děti, nezaměstnaný pekařský dělník ve Slaměném domě) k postavám silných osobností z lidu, které svou houževnatostí i mravní pevností dokáží – byť za cenu těžkých zápasů a obětí – dát svému životu smysluplnost a důstojnost. Zaujetí prací, přinášející obživu lidem, inspirovalo Pecháčkovou k biografickému románu o Tomáši Baťovi Chléb náš vezdejší...; typy prostých hrdinů však nacházela především v dívkách a ženách, zpravidla nejchudších, nesoucích pokorně svůj úděl. K syntéze realistického pohledu na tvrdý život lidí v horské oblasti a poetické stylizace dospěla v románové baladě o lásce, bídě a mravní odpovědnosti Věrnost, která za druhé světové války dostávala i alegorický smysl. Po 1945 Pecháčková publikovala nejprve psychologický román Údolí Vlčinec (s tématem konfliktu ve svědomí provinilého chalupníka); dobovým šablonám pak podlehla v prózách zachycujících združstevňování vesnice (Zítřek začal včera) nebo častěji moralistně vyjadřujících autorčinu nedůvěru k městskému prostředí (Hříšné město, Přítelkyně). V románové kronice Proč mlčí živí promítla do individuálního osudu manželky bezzemka peripetie půlstoletí společenského života na Kopanicích a dotkla se i křivd počátku 50. let. Ráz jitřivého stesku dostala láska k domovu v románu o životě valašských vystěhovalců v Americe na přelomu století (Vůně chleba). Autorčin vroucí lyrismus, spjatý s obrazným, někdy až dekorativním výrazem čerpajícím z lidové mluvy a nevyhýbajícím se novotvarům, povyšuje v jejích nejlepších pracích všední děje do básnické roviny.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Jobovy děti (R 1934); Země miluje člověka (R 1936); Slaměný dům (R 1938); Chléb náš vezdejší... (R 1939); Věrnost (R 1944); Údolí Vlčinec (R 1948); Proč mlčí živí (R 1957); Hříšné město (R 1959); Sedmikrásný čas (P pro ml., 1961); Zítřek začal včera (R 1963); Přítelkyně (R 1968); Vůně chleba (R 1970); Jeden krásný rok (P pro ml., 1980).
Příspěvky ve sbornících: Dělnická ročenka (1936); Matka (1943); Čarovná zahrada (1944).

LITERATURA

Knižně: Františka Pecháčková (nakl. tisk Čs. spisovatele, b. d., 1974, stať napsal P. Bílek, bibliografie S. Mouchová).
Studie a články: J. Dewetter: O autorce Věrnosti, LM 1975, č. 4; J. Hájek: doslov, in Věrnost (1978); J. Zajíc: Františka Pecháčková a její rodný kraj, Malovaný kraj 1985, č. 2; P. Pešta: Spisovatelka odpovědného lidství, LM 1989, č. 7; P. Pešta: Básnířka Kopanic, Rovnost 14. 1. 1992.
Recenze: Země miluje člověka: K. J. Beneš, Panoráma 1936, s. 123; G. (F. Götz), Národní osvobození 14. 2. 1937 * Slaměný dům: V. Taubová-Lišková, LidN 21. 11. 1938 * Chléb náš vezdejší: K. Sezima, Čteme 2, 1939/40, s. 309 * Věrnost: H. Slavíková, NŽ 1954, č. 9 * Proč mlčí živí: J. Hájek, LitN 1957, č. 49 * Hříšné město: M. Jungmann, LitN 1959, č. 43 * Zítřek začal včera: mpk (M. Petříček), LitN 1963, č. 45; Z. Kožmín, HD 1964, č. 1 * Sedmikrásný čas: V. Kovářík, ZM 1965, s. 25; N. Sieglová, Komenský 99 (1974/1975), č. 10, s. 635-636 * Přítelkyně: Š. Vlašín, RP 31. 10. 1968; O. Sus, HD 1968, č. 11 * Vůně chleba: Š. Vlašín, RP 31. 8. 1971.
K životním jubileím: O. Rafaj, LM 1974, č. 7, též in Zápas o současnost (Praha 1978); N. Klevisová, Tvorba 1984, č. 31, příloha Kmen.
Rozhovor: V. Remeš, Květy 1969, č. 49.
Nekrolog: J. Zajíc, Malovaný kraj 1991, č. 2.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Pavel Pešta (1998)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu