Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Rudolf KALČÍK

* 13. 9. 1923, Berehovo (Podkarpatská Rus, dnes Ukrajina) 
† 15. 2. 1980, Praha 
 
Prozaik a scenárista
 Narodil se v rodině strážníka sloužícího na Podkarpatské Rusi. Po smrti matky (1929) pobýval často u příbuzných v jižních Čechách. Studoval na gymnáziu v Novém Bohumíně, Českém Krumlově a Českých Budějovicích, kde roku 1943 maturoval. Zde a v Třeboni byl též v letech 1943–1945 pracovně nasazen jako úředník. Roku 1945 začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a filozofii. Absolvoval v roce 1950, závěrečná písemná práce mu byla prominuta vzhledem k jeho učitelské praxi (od roku 1950 vyučoval na střední škole ve Velvarech). Již v průběhu studia pracoval jako externí lektor v nakladatelství Svoboda. V letech 1950–1952 vykonával základní vojenskou službu u nově se formujících jednotek Pohraniční stráže na Šumavě. Po absolvování základního výcviku působil jako politický pracovník roty, později praporu, zastával funkci předsedy ústřední komise Fučíkova odznaku v Pohraniční stráži a pracoval v redakci časopisu Pohraniční stráž ve Veltrusích, kde byl rovněž učitelem (1952–1954). Současně spolupracoval s časopisem Československý voják a v letech 1955–1974 byl jeho redaktorem. Na začátku sedmdesátých let se podílel na ustavení nového Svazu českých spisovatelů a byl vedoucím jeho komise pro práci s mladými autory. V roce 1972 byl krátce šéfredaktorem Literárního měsíčníku, od roku 1973 působil jako předseda Českého literárního fondu. Roku 1974 se stal tajemníkem Svazu českých spisovatelů.
 Přispíval do novin a časopisů: Mladá vesnice, Jihočeská pravda (České Budějovice), Obrana lidu, Nový život, Čs. voják, Mladá fronta, Rudé právo, Zemědělské noviny, Hlas revoluce, Květy, Svět práce, Čtenář, Pravda. Napsal scénáře k filmům Král Šumavy (1959, režie Karel Kachyňa, scénář + František A. Dvořák a Karel Kachyňa), Vstup zakázán (1959, režie František Vláčil a Milan Vošmik, scénář + František Vláčil a Jaroslav Klíma) a Sedmého dne večer (1974, režie Vladimír Čech). Podle Kalčíkových námětů pak byly natočeny filmy Boty plné vody (1976, povídkový, režie Ivo Toman, Karel Kovář a Jaroslav Soukup, scénář Miroslav Vaic, Ivo Toman a Jaroslav Soukup), Drsná Planina (1979, podle knihy V ruce samopal, námět + Václav Janeček, režie a scénář Jaroslav Soukup) a televizní filmy Krev (1955, scénář + Otto Zelenka, Václav Nývlt, režie Karel Kachyňa a Stanislav Strnad) a Žena pro hrdinu (1962, režie Jiří Sequens, scénář Otto Zelenka). Kalčík se podílel také na scénáři dvou dílů televizního seriálu Třicet případů majora Zemana, a to BestieStrach (1975, scénář a režie Jiří Sequens). – Své první práce vydal pod pseudonymem Josef Šimůnek, dále užíval pseudonymů a šifer: Rudolf Jánský, Pavel Karták, Karel Pavlík; R. K. aj.
 Kalčík debutoval románem s tématem okupace (Setkání s válkou) a sbírkou veršů s náměty ze života J. V. Stalina (Dvanáct stalinských zpěvů). V pozdější tvorbě se postupně prosazuje Kalčíkovo téma stěžejní: boj pohraničníků s narušiteli hranice, která odděluje světy socialismu a kapitalismu. Podtržením dějové složky příběhu, důrazem na dialog a využitím dramatické zkratky Kalčíkovy práce vědomě navazují na tradici dobrodružné prózy (v jedné z povídek triptychu Zákon celých mužů autor dokonce rozvíjí ustálené rodokapsové schéma a konfrontuje jeho drsnou romantiku s hrdinstvím pohraničníků). V krátkých prózách i románech (Král Šumavy) usiloval také o vykreslení morálního profilu socialistického strážce hranic (V hraničních horách). O něco hlouběji však psychologickou charakteristiku postav dovádí teprve novela Bílý list (přepracování závěrečné povídky stejnojmenného cyklu), jejíž hrdina je nucen vyrovnat se s vlastní minulostí vyšetřovatele v padesátých letech. K literatuře faktu má blízko Kalčíkovo literární zpracování kroniky pohraničního útvaru Sboru národní bezpečnosti v letech 1946–1949 (V ruce samopal) i cykly příběhů inspirované žánrem detektivní povídky (Tady Bezpečnost, Bezpečnost zasahuje aj.).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Setkání s válkou (R 1947, pod pseud. Josef Šimůnek); Jan nevychází z údivu (P pro děti, 1948, pod pseud. Josef Šimůnek, volně podle R. Thermesové); Dvanáct stalinských zpěvů (B 1949, pod pseud. Josef Šimůnek); V hraničních horách (PP 1954; rozšíř. 1959); Oheň v srdci (PP 1955); Král Šumavy (P 1960); Bílý list (PP 1964; titulní P přeprac. a rozšíř. samostatně 1976); Zákon celých mužů (povídkový triptych 1964 + V. Erben + V. Michna); Tady Bezpečnost (PP 1966, s J. Vítkem, společně pod pseud. R. Jánský); Bezpečnost zasahuje (PP 1967, s J. Vítkem, společně pod pseud. R. Jánský); Bartolomějská 10 (PP 1968, pod pseud. Pavel Karták); Cena smrti (PP 1971, pod pseud. Karel Pavlík); V ruce samopal (P 1972, s V. Janečkem); Bílý list (P 1976); Bartolomějská ulice (1980, vedle knižně dosud nepublikovaných obsahuje uprav. PP ze sbírek Tady bezpečnost a Bartolomějská 10).
Ostatní práce: Stráže na pomezí (fotogr. publ., 1958, fotografie J. Zima; přeprac. 1962); Šumavské proměny (fotogr. publ., 1970, fotografie J. Kubín).
Výbory: Král Šumavy a povídky z hranice (R+PP 1962); Tady Bezpečnost (PP z knih Tady bezpečnost a Bezpečnost zasahuje, 1969, pod pseud. R. Jánský); Král Šumavy, Hraniční kameny (R+PP 1974); Bílý šeřík (PP ze souborů V hraničních horách a Bílý list, 1975); V hlavní roli žena aneb Smrt za smrt (PP 1992, též pod pseud. Karel Pavlík, s R. Cílkem).
Souborné vydání: Výbor z povídek (1978, týž soubor roku 1981 pod názvem Příběhy z hranice).
Překlad: A. Zweig: Sekyra z Wandsbeku (1949, pod pseud. Josef Šimůnek).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a antologiích: I slovo je zbraň (1952, ed. M. Kovářík); Básnický almanach 1953 (1953, ed. V. Závada); Věčné návraty (1982, ed. D. Štětinová); Živý proud. Česká povídka 1945–1985 (1986, ed. J. Valouch); Ladislav Stehlík a jižní Čechy (Bělčice–Blatná 1988, eds. J. Podlešák, K. Petrán); 40 let práce pro českou knihu (1989, ed. O. Hrivňáková).

LITERATURA

Studie a články: Z. Mráz in Literatura jižních Čech 1945–1965 (1967); J. Jiráčková: Medailon in R. K., Král Šumavy (1976); V. Pekárek in Studie a kritiky (1977); O. Rafaj in Zápas o současnost (1978); J. Nejedlá: Kalčíkovo umění povídky, in R. K., Příběhy z hranice (1981) + Rudolf Kalčík, in R. K., Král Šumavy (1983) + Doslov, in R. K., Král Šumavy (1986); J. Jiráčková: Poslední kniha, in R. K., Bartolomějská ulice (1986); V. Maidl: Zobrazení německy mluvících postav v české literatuře psané po roce 1945, Tvar 1993, č. 9; P. Kopal: Film Král Šumavy ve světle (a v temnotě) symboliky zla, in Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla (2009, ed. P. Kopal); L. Adámková in „…schrecklich fremd, dennoch anziehend“ (Škvorecký). Zum Bild des Rotarmisten in ausgewählten Texten der tschechischen und (ost)deutschen Literatur nach 1945 (2011, k povídkovému souboru Bílý šeřík); D. J. Žák: Po stopách krále Šumavy, in R. K., Král Šumavy (2013, ed. O. Kavalír); L. Navara: Mýtus krále Šumavy, Host 2014, č. 2; P. Bednařík: Hranice v českém hraném filmu období normalizace, in K. Lozoviuková – J. Pažout (eds.): Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 – 1989 (2017); P. Kopal a kol.: Král Šumavy: komunistický thriller (2019); F. Kölbl: Kulturní konstruování Krále Šumavy, ČL 2020, č. 2.
Recenze: V hraničních horách: F. Benhart, NŽ 1954, č. 9; M. Zahrádka, LitN 1954, č. 28 * Oheň v srdci: V. Pekárek, LitN 1955, č. 51; Z. Heřman, HD 1956, č. 3; Z. K. Slabý, NŽ 1956, č. 4; J. Vohryzek, Květen 1955/1956, č. 5 * Král Šumavy: F. Benhart, Plamen 1961, č. 5 * Bílý list (1964): A. Einhornová, Kulturní tvorba 1964, č. 43; J. Hájek, Plamen 1964, č. 10; M. Petříček, LitN 1964, č. 41 * Zákon celých mužů: gs (= O. Sus), LitN 1964, č. 47 * V ruce samopal: F. Buriánek, LM 1973, č. 8; J. Jiráčková, NK 1973, č. 4; J. Kliment, RP 20. 2. 1973 * Bílý šeřík: AK (= A. Kašparová), NK 1975, č. 17; O. Rafaj, LM 1975, č. 6 * Bílý list (1976): (ed) (= E. Drmolová), NK 1976, č. 42; O. Rafaj, LM 1976, č. 9; J. Nejedlá, Tvorba 1977, č. 5 * Výbor z povídek: ed (= E. Drmolová), NK 1978, č. 22; V. Jelínek, Tvorba 1978, č. 37; stg (= J. Stegbauer), Květy 1978, č. 33 * Bartolomějská ulice: Jir (= J. Jiráčková), NK 1981, č. 9; J. Nejedlá, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 1.
Rozhovory: R. Mihola, Květy 1972, č. 15; Vilém M. Nejtek, O knihách a autorech 1976, zima; E. Vondrášková, LM 1976, č. 2; -STG- (= J. Stegbauer), Obrana lidu 1978, č. 37.
K životním jubileím: -ap- (= A. Pludek), LM 1973, č. 7; Š. Vlašín, Tvorba 1973, č. 37; I. Černý, Květy 1978, č. 37; J. Nejedlá, LM 1978, č. 7; F. Vrbecký, LM 1983, č. 7; J. Poláček, LM 1988, č. 7; (el), Haló noviny 19. 7. 1993, příl. Haló kultura; J. Zlomek, Naše pravda 2003, č. 36.
Nekrology: -ak- (=A. Kopeckij), Obrana lidu 1980, č. 35; B. Nohejl, RP 26. 2. 1980; O. Rafaj, LM 1980, č. 5; (v) (= V. Vodák), LD 21. 2. 1980.
Vzpomínky: M. Dušek, LM 1980, č. 8; L. Stehlík, O knihách a autorech 1982, zima; O. Rafaj, LM 1983, č. 7, též in O. R.: Literatura a čas (1985); L. Stehlík: U krbu (1987); O. Brůna, R. Franz, J. Pražák: Tak jsme ho znali, in R. K., Král Šumavy (1988).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografické databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Věra Brožová (1994)
Aktualizace hesla: 5. 1. 2021 (av)
 
zpět na hlavní stranu