Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vít STUCHLÝ

* 13. 8. 1945, Plzeň 
 
Prozaik, publicista, televizní scenárista
 Vyrůstal v rodině dětského psychologa, vedoucího výchovných ústavů problémové mládeže. Po maturitě na gymnáziu v Praze-Libni (1964) studoval režii a dramaturgii na FAMU (absolvoval 1969) a souběžně externě psychologii na Filozofické fakultě UK. Krátce působil v Krátkém filmu, poté nastoupil vojenskou službu v Čs. armádním filmu, v němž působil i po jejím ukončení jako režisér Studia Čs. armádního filmu (1970–77). Autorsky připravoval televizní relace Vojenský magazín. 1978 nejprve krátce působil v tiskové agentuře Orbis, poté přešel do nakladatelství Mladá fronta, kde se stal redaktorem dětského časopisu Pionýrská stezka. Zemřel při automobilové havárii.
 První reportáž z prostředí domova mládeže, která předjímala jeho prózu Zvonky, otiskl 1965 v Literárních novinách; reportážemi, sloupky a prózami přispíval do časopisů Svět práce, Květy, Československý voják, Signál, Tvorba a Pionýrská stezka. Scenáristicky spolupracoval na několika krátkých televizních filmech, mj. na dokumentárním filmu věnovaném malíři Jindřichu Pruchovi Jarní cesta (1972, režie Vladimír Drha). – Užíval šifer vs, vst.
 Prózy Víta Stuchlého usilovaly vyjádřit generační prožitek a pojmenovat některé problémy společenské atmosféry 70. let. Prostředí diagnostického ústavu pro mentálně a sociálně narušenou mládež zobrazil v causeristické mozaice prózy Zvonky. Sledoval v ní bolestné i tragikomické pokusy hrdinů o nalezení cesty k plnému, citově nedeformovanému životu, často mařenému necitlivým byrokratickým zásahem; na konfrontaci postojů otce-psychologa a nevyzrálého syna demonstroval postupný příklon mládí k pevné hodnotové hierarchii. Nesnadné hledání vlastních hodnot v demoralizované, protekcionářské společnosti měl vykreslit také filmově pojatý příběh začínajícího adepta režie, který se nedovede samostatně pohybovat pseudobohémským světem (Měsíc jde nahoru).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Zvonky (1978); Měsíc jde nahoru (1980).

LITERATURA

Studie a články: J. Adam: Doslov, in V. S., Zvonky (1978); D. Short: Čeština na rozpacích, LM 1983, č. 4.
Recenze: Zvonky: (vln) (V. Novotný), ZN 10. 3. 1979; P. Bílek, LM 1979, č. 6; J. Lukeš, Tvorba 1979, č. 31 * Měsíc jde nahoru: (vln) (V. Novotný), ZN 28. 6. 1980; V. Kolár, RP 22. 8. 1980; S. Juga, Tvorba 1980, č. 51.
Rozhovor: R. Škvařil, MF 25. 7. 1980.
Nekrolog: J. Medek, Práce 5. 12. 1980.
Autor hesla: Věra Brožová (1998)
 
zpět na hlavní stranu