Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Kamila SOJKOVÁ

* 4. 3. 1901, Předslav u Klatov 
† 15. 2. 2000, Břeclav 
 
Prozaička, autorka knih pro děti
 Dívčím jménem Lukešová. Narodila se v rodině malého obchodníka. Měšťanskou školu navštěvovala v Klatovech, učitelský ústav v Plzni (maturita 1920). Poté vyučovala na obecných (často vícetřídních) školách v Janovicích nad Úhlavou, Kolinci u Sušice (do 1921), v Dolanech u Klatov, Hlohovci na Břeclavsku (1922–28). Po vykonání odborné zkoušky pro měšťanské školy vyučovala češtinu, dějepis a zeměpis v Lanžhotě (do 1931) a v Břeclavi. 1938 se provdala a byla nucena opustit školní službu; po záboru pohraničních oblastí Německem se s manželem, rovněž učitelem, přestěhovala do Sazomína u Žďáru nad Sázavou (1940–1949 byla členkou redakce brněnských časopisů pro děti Brouček a Vlaštovička). Po manželově těžkém onemocnění začala 1945 opět učit. 1958 odešla do důchodu, vrátila se do Břeclavi a věnovala se pouze literární činnosti.
 Prozaické práce pro děti uveřejňovala od roku 1920 v dětských časopisech Jaro, Mládí, Roj, Mladá stráž (Plzeň), Srdíčko, Úsvit, Klas, Malý čtenář aj., i v časopisech pro dospělé Ruch, Niva aj. 1923–42 pravidelně přispívala do Lidových novin. Po roce 1945 publikovala v periodikách Brouček, Vlaštovička, Mateřídouška, Květy, Rovnost, Malovaný kraj, ROK (1992) aj. Za knihu povídek pro děti Jeřabinky jí byla roku 1962 udělena Cena Marie Majerové. – V letech 1938–58 pravidelně spolupracovala s vysíláním pro školy brněnské pobočky Československého rozhlasu. Na motivy povídek ze souboru Jeřabinky byly ve Filmovém studiu Gottwaldov (dnes Zlín) natočeny filmy Kino (1961, r. Josef Pinkava) a Malíř (1969, r. Josef Pinkava, sc. Jana Knitlová).
 Ve svých prózách ze života dětí navázala Kamila Sojková na tradici venkovské realistické povídky. Již její první, žánrově nevyhraněný soubor Lohovecké děti, sledující život nejmladších obyvatel z národopisné enklávy kolem Hlohovce na Valticku a využívající v dialozích místního nářečí, zaujal svým smyslem pro specifiku dětského vidění světa a jeho laskavým a citlivým zobrazováním. Do všednodenního života autorčiných dětských hrdinů se v průběhu času promítají nejprve sociální aspekty (cyklus próz Hodanův Vítek, baladická povídka Na prahu jara), válečné události (Janíček), později pak budovatelská činorodost kolektivizované vesnice a obdiv k novým technickým vymoženostem (Jeřabinky), změny tradičního způsobu venkovského života (Ovečka z Kopanic) i rušivé zasahování tzv. velkých staveb socialismu do krajiny a života lidí (Děti na Dyji). Pohled očima malého dítěte na tradiční i nový život venkova podala Sojková též v próze Holoubek v hejnu, psychologické aspekty zdánlivě klidného rozpadu současné venkovské rodiny zachytila v próze Lenka. Inspirována životem své matky zobrazila i vesnici minulého století (Rezinka), k přímému srovnání minulosti a současnosti užila střídání kapitol v knížce Tomík a Andulka. – Pro děti psala Sojková rovněž fantazijní moderní pohádky s přímými výchovnými cíli (Tři korálky, Pohádky pro Martinku, Dobré ráno na zahrádce); tradičnější pojetí pohádkového žánru zachovala v pohádkové knize Hastrmánci. – Dospělým čtenářům věnovala memoárové prózy zachycující její dětství, válečná studentská léta až po setkání s realitou učitelského povolání (Mladá léta po krajíčkách, Venkovská učitelka).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Lohovecké děti (PP pro děti, 1929, 1. vyd. pod jm. K. Lukešová); Hodanův Vítek (P pro děti, 1932, pod jm. K. Lukešová); Plameny nad Vatínem (P pro ml., 1941); Janíček (P pro děti, 1947); Jaro (PP pro děti, 1948); Léto (PP pro děti, 1948); Zpívej, skřivánku! (PP pro děti, 1952); Na prahu jara (P pro děti, 1954); Paleček se vrátil (P pro děti, 1957); Tři korálky (pohádka, 1960); Jeřabinky (PP pro děti, 1962; rozšíř. 1975); Holoubek v hejnu (P pro děti, 1965); Rezinka (P pro děti, 1965); Lenka (P pro děti, 1967); Pohádka pro Martinku (1969); Tomík a Andulka (P pro děti, 1974); Ovečka z Kopanic (P pro děti, 1979); Dobré ráno na zahrádce (pohádky, 1980); Děti na Dyji (P pro děti, 1981); Mladá léta po krajíčkách (memoáry, 1982); Koza paní Ježibaby (1984, in Koza paní Ježibaby a jiné pohádkové příběhy, + Z. Nováková + A. Mikulka); U bílé babičky (P pro děti, 1985); Hastrmánci (pohádky, 1986); Vesnická učitelka (P 1990).
Příspěvky ve sbornících: Pohádky kolem nás (1957, ed. Jan Šnobr); Vzrušeným dechem. Literární sborník k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (1975, ed. Ludvík Štěpán); Trojlístek. Sborník vyprávění, veršů, říkadel pohádek a pověstí (1976, ed. Jaroslav Novák).

LITERATURA

Bibliografie: M. Holánková: K. S., Personální bibliografie s medailonem (Břeclav 1981); M. Holánková: K. S. a její literární svět (Břeclav 1986).
Knižně: K. S. (propagační tisk Albatrosu, 1973).
Studie a články: jšr (J. Šnobr): K. S. (slovníkové heslo s bibliogr. tvorby pro děti), ZM 1969, č. 5, příloha; V. Richter? Naše paní Kamila Sojková (o vztahu K. S. k Břeclavsku), Od hradské cesty 1969, s. 88; F. Tenčík: Nad dílem Kamily Sojkové, ZM 1971, s. 224; D. Dorovská: Vesnická učitelka – román i osud Kamily Sojkové, in Dvojí průhled do světa literatury (Brno 1999, ed. M. Přibáň); J. Pavlík: Sazomínský pobyt spisovatelky Kamily Sojkové, Vlastivědný věstník moravský 2000, č. 4.
Recenze: Lohovecké děti: O. Pospíšil, Úhor 16, 1930/31, s. 119; M. Tmé, Komenský 93, 1968/69, s. 577 * Plameny nad Vatínem: Pecháček, Úhor 28, 1941/42, s. 65 * Zpívej, skřivánku!: F. V. Kříž – F. Holešovský, Komenský 76, 1951/52, s. 699 * Na prahu jara: J. V. Pleva, NŽ 1954, s. 428 * Janíček: Z. Mráz, ZM 1959, s. 89; A. Tupá: Albatros 1985, č. 3 * Jeřabinky: J. Šlajer, ZM 1963, s. 222 * Rézinka + Holoubek v hejnu: Z. K. Slabý, Kulturní tvorba 1965, č. 49; Z. Blajer, LitN 1966, č. 16 * Rézinka: E. Čeřovská, ZM 1966, s. 579 * Lenka: M. Tmé, Komenský 93, 1968/69, s. 577; J. Voráček, Impuls 1968, s. 142 * Pohádka pro Martinku: F. Tenčík, ZM 1970, s. 598 * Tomík a Andulka: M. Tmé, Komenský 100, 1975/76, s. 127; J. V. (J. Voráček), ZM 1975, s. 564 * Dobré ráno na zahrádce: M. Tmé, ZM 1981, s. 435 * Ovečka z Kopanic: M. Tmé, ZM 1981, s. 436 * Děti na Dyji: M. Matějovicová, NK 1981, č. 42; M. Tmé, Komenský 1981/1982, s. 447 * Mladá léta po krajíčkách: man (Z. Heřman), ZM 1982 s. 445; VP (V. Pašková), NK 1982, č. 23 * U bílé babičky: J. Voráček, ZM 1986, s. 117 * Hastrmánci: M. Tmé, Komenský 111, 1986/87, s. 447; D. Dorovská, ZM 1987, s. 313 * Vesnická učitelka: Z. Heřman, Tvar 1991, č. 15.
Rozhovory:
M. Huvar, Vlasta 1993, č. 38; M. Huvar: Ať tu jsme omylem, ať tu nastavujeme uši nebo hledáme hajzl, jsme tu pro velké naslouchání světa (Mikulov 1996).
K životním jubileím: M. Tmé, ZM 1981, s. 339; I. Odehnal, LM 1981, č. 2; N. Klevisová, Tvorba 1986, č. 9, příl. Kmen; N. Sieglová, Komenský 1985/86, s. 434; M. Ondrášková, Duha 1996, č. 2 (léto).
Nekrology: -vur- (V. Urbančík), Malovaný kraj 2000, č. 2 (březen/duben); J. Poláček, Ladění 2000, č. 1.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Autor hesla: Věra Brožová (1998)
Aktualizace hesla: 5. 2. 2007 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu