Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Radek  JOHN

* 6. 12. 1954, Praha 
 
 
Prozaik, scénárista a publicista
 

Otec Ctirad John (1920–2018) byl profesorem mikrobiologie a imunologie na 1. lékařské fakultě UK, matka Božena Johnová (1920–1992) pracovala jako redaktorka v nakladatelství Odeon. Radek John studoval pražské gymnázium Botičská (maturoval 1974) a scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU (1974–1979), poté začal pracovat jako novinář ve svobodném povolání. Po roční vojenské službě nastoupil roku 1981 do redakce týdeníku Mladý svět, kde zprvu pracoval v kulturní rubrice, později přešel do oddělení reportérů. Pracovně byl na delší zahraniční cestě na Srí Lance (v Mladém světě 1983 seriál reportáží Ceylon fálí) a na Tchaj-wanu (tamtéž 1992 seriál Byl jsem kytičkou na Tchaj-wanu); v roce 1989 absolvoval roční stipendijní pobyt na World Press Institute v St. Paul v USA. V letech 1994–2009 pracoval v televizi Nova, kde v letech 1997–2007 řídil publicistickou redakci (mj. pořad Na vlastní oči). V letech 2009–2013 byl předsedou politické strany Věci veřejné, v letech 2010–2011 místopředsedou vlády a ministrem vnitra ČR. V letech 2014–2015 byl šéfredaktorem internetové verze Security Magazínu. Jeho první manželka Alena Karešová (*1954, sňatek 1980, nyní Ortenová) působila jako produkční v Čs. televizi, později pracovala v Kanceláři prezidenta republiky ČT, v Nadaci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a nyní je členkou Genderové expertní komory ČR. Druhá manželka Zlata Adamovská (*1959, sňatek 1984) je herečka, třetí manželka Markéta Zámyslická-Johnová (*1974, sňatek 2021) byla fotomodelkou.

 John publikoval nejprve ve studentských časopisech Botičský úvodník Štoček, od roku 1974 přispíval do Mladého světa, dále do Vesmíru, Mladé fronty aj. Během studia na FAMU spolu s režisérem Michalem Vostřezem připravil scénář krátkometrážního studentského filmu Pohár pro vítěze (1978). Podílel se na scénářích filmů Karla Smyczka (Jen si tak trochu písknout, 1980; Jako zajíci, 1981; Sněženky a machři, 1983; všechny tři sc. + Ivo Pelant; Proč?, 1987), Víta Olmera (Bony a klid, 1988; Ta naše písnička česká II, 1990; Tankový prapor, 1991, podle Josefa Škvoreckého) a Viktora Tauše (Sněženky a machři po 25 letech (sc. + Ivo Pelant, 2009). Podle skutečných případů vznikl jeho scénář ke kriminální komedii Prachy dělaj člověka (r. Jiří Chlumský a Jan Kulhavý, 2006). Pro Čs. televizi zdramatizoval román Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem (1980, režie Pavel Kraus), s režisérem Jaromilem Jirešem spolupracoval na scénáři televizního zpracování opery Juraje Filase Rakovina vůle (1989, libreto Petr Skarlant) a podílel se na scénáři televizního seriálu Expozitura (TV Nova 2009, sc. + Josef Klíma, Janek Kroupa, Radek Bajgar). Podle prózy Memento vznikl dokumentární film s hranými sekvencemi Poločas rozpadu (1986, sc. Radek John + r. Viktor Polesný) a scénické oratorium Memento natočené jako videofilm (1990, sc. a r. Samuel Ivaška). Filmový scénář Sněženky a Machři po 25 letech přepsala do beletristické podoby Marie Formáčková (2008) a vedle dříve publikované autorské filmové povídky tak vytvořila jeho druhou prozaickou verzi. – Užívá šifer JaR, Jo, RaJ.
 

Jako prozaik John debutoval pokusem o generační výpověď, románem Džínový svět, v němž se snažil deníkovou formou zachytit životní pocity mládeže dospívající v sedmdesátých letech, její nesnadné hledání vlastních hodnotových kritérií, komplikovaný citový vývoj ve vztahu k vrstevníkům, a především ke generaci rodičů. Johnova následná literární tvorba, jejíž těžiště tkví v osmdesátých letech, je úzce spjata s jeho profesí novináře a scenáristy a se stálým zájmem o čtenářsky atraktivní, ve své době ožehavá až tabuizovaná témata, zejména o sociální patologii okrajových skupin mládeže. Jestliže se ve své publicistice věnoval mj. drogám, prostituci, AIDS, romské kriminalitě či rasismu, k filmovým scénářům jej inspirovalo násilí páchané fotbalovými vlajkonoši (Proč? ) či prostředí veksláků (Bony a klid). Také jeho prózy se zaměřují na popis vnitřních motivací a pojmenování společenských kořenů nekonformních až asociálních postojů mladých lidí; autor přitom vědomě používá publicistických metod práce s materiálem. V románu Začátek letopočtu takto zachytil psychologickou a sociální situaci svobodných matek. V próze Memento se soustředil na problematiku narkomanie a na její klinické i sociální projevy. Zvláště v této knize, zachycující v rychlém retrospektivním sledu epizod příběh narkomana (od vzniku drogové závislosti až po úplný rozpad osobnosti), převažuje nad fabulací informativní, dokumentární složka. Na základě studijního pobytu v USA, kam odcestoval v červnu 1989, vydal John soubor literárních reportáží Jak jsem viděl Ameriku. V devadesátých letech se věnoval převážně televizní publicistice; ke scenáristice se vrátil až v novém století a dva realizované filmy doprovodil knižními tituly. Filmová povídka Sněženky a machři po čtvrt století (s Ivo Pelantem) navazuje na úspěšný film z roku 1983, jehož příběh v prostřizích připomíná, a nové osudy někdejších gymnazistů zachycuje v kontextu polistopadové společenské reality. Do prozaické podoby John přepsal také svůj scénář krimikomedie Prachy dělaj člověka, inspirovaný reálnými úspěšnými loupežemi v Praze na přelomu devadesátých a nultých let, uvedenými do souvislostí fiktivního příběhu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a publicistika: Džínový svět (P 1980); Začátek letopočtu (R 1984, s I. Pelantem); Memento (P 1986); Memento (D, rozmnož., 1989, prem. 1987); Jak jsem viděl Ameriku (RpRp 1990); Drogy! 106 otázek a odpovědí (naučná pro ml., b. d., 1996, s Jiřím Preslem); Sněženky a Machři po čtvrt století (P 2005, s I. Pelantem); Prachy dělaj člověka (P 2006).

LITERATURA

Studie a články: V. Königsmark, doslov in R. J.: Džínový svět (1984); P. Bílek, doslov in R. J.: Memento (1989); L. Machala, Hledání „prozaické skutečnosti“..., Tvar 2003, č. 21; L. Hamplová – M. Hudema, Strážce morálky, Reflex 2009, č. 10.
Recenze: Džínový svět: (vln) (= V. Novotný), Zemědělské noviny 29. 5. 1981; J. Lukeš, Práce 10. 6. 1981; Z. Bastlová, MF 14. 7. 1981; J. Hájek, RP 9. 9. 1981; pb (= P. Bílek), NK 1981, č. 16; S. Juga, Učitelské noviny 1981, č. 31; Š. Vlašín, Tvorba 1981, č. 35; D. Šimečková, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 3; P. Kosatík, ZM 1985, č. 2 * Začátek letopočtu: J. Mervart, Rovnost 24. 10. 1984; F. Cinger, RP 26. 10. 1984; F. Schildberger, Brněnský večerník 6. 11. 1984; J. Lukeš, SvSl 8. 11. 1984; Z. Pavelka, Tvorba 1984, příl. Kmen č. 47; V. Novotný, ZN 30. 12. 1984; S. Juga, LM 1985, č. 8; L. Machala, Kulturní měsíčník 1985, č. 4; B. Truhlář, Romboid (Bratislava) 1985, č. 12 * Memento: V. Píša, RP 7. 10. 1986; S. Juga, Nová svoboda (Ostrava) 18. 10. 1986; F. Schildberger, Rovnost 8. 11. 1986; (vn) (= V. Novotný), Zemědělské noviny 12. 11. 1986; I. Zítková, Práce 3. 12. 1986; D. Vlašínová, Brněnský večerník 4. 12. 1986; J. Lukeš, SvSl 18. 12. 1986; Z. Fišer, Rovnost 14. 3. 1987; S. Juga, Učitelské noviny 1986, č. 42; S. Urbanová, Kulturní měsíčník 1986, č. 12; L. Čúzy, Romboid (Bratislava) 1987, č. 7; I. Matějka, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 11 (k tomu polemika čk, Čs. voják 1987, č. 9); J. Nejedlá, LM 1987, č. 6 * Jak jsem viděl Ameriku: P. Janáček, LidN 9. 1. 1991; M. Blahynka, Nové slovo (Bratislava) 24. 1. 1991; J. Pavelka, Rok 1991, č. 2; Z. Troup, LitN 1991, č. 38 (k tomu polemika: V. Novotný, MFD 30. 9. 1991 + J. Pechar, LitN 1991, č. 50).
Rozhovory: P. Veselý, Mladý svět 1980, č. 52; J. Kašpar, Mladý svět 1981, č. 40; V. Šulc, MF 27. 4. 1982; P. Šabach, Tvorba 1983, příl. Kmen č. 45; R. Tognerová, O knihách a autorech, jaro 1986; A. Bechtoldová, Ahoj na sobotu 1987, č. 29; R. Slánský, Naše rodina 1987, č. 34; P. Frýbort – O. Neff, Kmen 1988, č. 1; J. Kasalová, MF 6. 1. 1989; M. Cais, Občanský deník 3. 9. 1990 + 16. 11. 1990, příl. Na konec týdne; M. Nezval, MFD 4. 7. 1991, příl. Víkend; O. Nutz – J. Vejvoda, Rozhlas 1991, č. 2/3; M. Cais, RP 31. 7. 1992; S. Matásková, Týdeník Televize 1994, č. 47; Z. Ptáčková, Ahoj na sobotu 1995, č. 22; P. Bílek, Týdeník Televize 1998, č. 11; A. Halada, Mladý svět 1998, č. 25; R. Křesťan, Týdeník Televize 1999, č. 10; M. Kolomacká, Večerník Praha 28. 1. 2000; D. Braunová, Právo 19. 3. 2005; J. Malinda, MFD, příl. Magazín Dnes 2009, č. 9; M. Pecháčková, Instinkt 2009, č. 9; M. Mitrofanová, Právo 11. 7. 2009, příl. Magazín Právo; B. Tachecí, MFD 23. 4. 2014.

Autor hesla: Michaela Nondková (1995); Michal Přibáň (2023)
Aktualizace hesla: 9. 4. 2023 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu