Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Milan CALÁBEK

* 7. 11. 1940, Kladno  
 
 
Dramatik, překladatel, básník
 

Matka byla učitelka, otec úředník. Po maturitě (1958) začal Calábek studovat na Lékařské fakultě v Plzni, avšak studia brzy zanechal a odešel do Prahy, kde vystřídal několik příležitostných zaměstnání. V roce 1960 byl přijat na FF UK, obor dějiny a teorie divadla (1960–1966), studium však neuzavřel. V letech 1965–1967 působil jako lektor činohry Národního divadla, poté byl dramaturgem v ostravském Státním divadle (1967–1968) a v Divadle Petra Bezruče (do roku 1973). Po návratu do Prahy spolupracoval jako dramaturg s Činoherním klubem (1973–1974), od roku 1974 s Divadlem na Vinohradech. V roce 1980 (po zážitku klinické smrti) divadlo opustil a začal se plně věnovat cestování, studiu buddhismu, etnografii a alternativní medicíně (mj. spolupráce s Psychoenergetickou laboratoří profesora Františka Kahudy), kterou provozuje i prakticky. V roce 1990 založil esoterické centrum Mandala, jehož součástí se v roce 1997 stal Institut alternativního vzdělávání Univerzita Nové doby. V těchto oborech v rámci rozsáhlé přednáškové činnosti působí doma i v zahraničí.

 Calábkova prvotina Lesní čtvrť (připravovaná ve Státním divadle v Brně) byla před svým uvedením v roce 1967 zakázána. Publikoval příležitostně v časopisech Plamen (1962 zde překlad Hemingwayovy povídky Zabijáci), Světová literatura (1963 zde překlad Faulknerovy prózy Šindele pro Hospodina) aj. V době, kdy Jiří Šotola nesměl publikovat, propůjčil Calábek své jméno jeho historizující komedii Zázrak Na louži. V současné době publikuje především v periodikách zabývajících se alternativní medicínou (Regenerace aj.).
 Calábkova literární činnost úzce souvisí s jeho profesí dramaturga. Texty jeho antiiluzivních her jsou koncipovány jako scénáře či libreta, která přesahují žánrové hranice činohry nejen silným uplatněním hudebních, tanečních a pohybových postupů, ale i tím, že jsou otevřena možnostem jeviště a scénickému dotvoření. Charakterizuje je využití principu divadla na divadle, důraz na obraznost sdělení, paralelnost významově vzájemně se doplňujících tematických linií. Zpracovávají většinou starší literární a dramatické látky (Faust, Celestina aj.). Hra Česká mše vánoční líčí úděl skladatele Jakuba Jana Ryby na pozadí produkce lidové vánoční hry, v Doktoru Faustovi je známý příběh promítnut na horizont střídajících se ročních období, zpřítomněných tradičními folklorními obřady. Autorova inspirace především folklorní tvorbou pozdního baroka je součástí soudobého hledání nové divadelnosti; postupy lidového divadla se uplatňují jako významotvorný činitel jeho textů a podstatnou měrou určují jejich styl (volná kompozice, básnický jazyk, šťavnatá komika). – Z tohoto okruhu se vymyká tradičně stavěná psychologizující hra s kriminální zápletkou Čas nočního světla (strojopis textu je uložen v knihovně Divadelního ústavu spolu s libretem muzikálové úpravy Mladé gardy Alexandra Fadějeva a textem divadelní hry Krásná Františka aneb Smutné vyražení v Tůvru). – Výběr z autorovy meditativní poezie s často překvapivou, byť lehce prvoplánovou erotikou představila kniha Satori ve Zlámané Lhotě.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Česká mše (rozmnož., 1969, prem. 1968, hráno s tit. Česká mše vánoční); Zavraždění svaté Celestiny. Mystérium dle Fernanda de Rojase (rozmnož., 1969, i prem., hráno s tit. Zavraždění svaté Celestiny, kuplířky z města Salamanky); Satori ve Zlámané Lhotě. Paběrky z let 1979–1989 a z konce roku 2009 (BB 2010); scénicky: Doktor Faust (1969, též s tit. Doktora Fausta život a smrt, Život a smrt doktora Fausta); Čas nočního světla (1976, prem. s tit. Úzkost); Krásná Františka aneb Strašné rejdy mořských vrahů (1981).
Adaptace: F. García Lorca: Dům doni Bernardy (D, rozmnož., 1970, prem. 1967); F. Šrámek: Stříbrný vítr (D, rozmnož., 1975, prem. 1972); scénicky: G. Flaubert: Citová výchova (1975, prem. 1. verze s tit. Frederic, 1972); A. Fadějev: Mladá garda (muzikálové libreto, 1975); L. J. Hernándezová: Slavnost na Stříbrné hoře (1977, též texty písní).
Uspořádal a vydal: Podíl kulturně výchovné činnosti na politické přípravě příslušníků ČSLA (1982, s dalšími); Lid promluvil (1982, s dalšími); Divadlo na Vinohradech – 75 let (1983, s I. Šmídovou); Antonín Zápotocký spisovatel (1884–1984) (1984); Příručka vojenského knihovníka (1985); Cesta bojů a vítězství (1985, s dalšími).
Příspěvek ve sborníku: Buddha. Dvanáct podob Probuzeného (kalendář b. d. 2009).
Překlady: A. K. Tolstoj: Car Fjodor (rozmnož., 1976, prem. 1975); scénicky: T. Wilder: Jen o chlup (1966, s J. Werichovou); W. Saroyan: Lásko, měj se hezky (1967); F. García Lorca: Dům doni Bernardy (1967); Titus Maccius Plautus: Blíženci (1971, s J. Kroutilem); A. Vampilov: Rozloučení v červnu (1972).

LITERATURA

Studie a články: V. Závodský: Za divadlem metafory a emocí, Divadlo 1970, č. 3; P. Pavlovský: Opět causa Calábek, Acta incognitorum (smz.) 1977, č. 6; H. Petružela: Radokův Faust – Zpráva o nerealizované inscenaci, Divadelní revue 2004, č. 2.
Recenze: Česká mše vánoční: J. Ježek, Moravskoslezský večerník 21. 12. 1968; M. Rusinský, Nová svoboda 22. 12. 1968; (vz) (= V. Závodský), LD 7. 1. 1969; L. Kopáčová, RP 10. 1. 1969; J. Suchomelová, ZN 15. 1. 1969; A. Stránská, DivN 12, 1968/69, č. 9 * Doktor Faust: M. Rusinský, Nová svoboda 10. 9. 1969; D. Cimická, ZN 19. 3. 1970; Š. Vlašín, Rt 19. 1. 1972; (lw) (= L. Weber), LD 28. 2. 1974; (hš) (= H. Šimková), ZN 26. 2. 1974 * Zavraždění svaté Celestiny: K. Bundálek, Rovnost 13. 11. 1969; Z. Srna, Práce 18. 11. 1969; M. Plešák, ZN 9. 12. 1969; Š. Vlašín, RP 10. 12. 1969; K. Wojnar, Ostravský večerník 19. 1. 1970; M. Vojta, Tvorba 1970, č. 41; M. Holman, HD 1970, č. 1; A. Stránská, SvSl 2. 10. 1970; (mik) (= M. Křovák), LD 6. 10. 1970; J. Beneš, Práce 14. 10. 1970; (št) (= B. Štěpánek), MF 3. 11. 1970 * G. Flaubert: Frederic: J. Havlásek, Nová svoboda 16. 5. 1972; (lw) (= L. Weber), LD 15. 11. 1972 * A. Fadějev: Mladá garda: K. Bundálek, Rovnost 28. 1. 1975; V. Čech, Brněnský večerník 10. 2. 1975 * Čas nočního světla (Úzkost): J. Patsch, Svoboda 12. 3. 1976; fk (= F. Knopp), LD 7. 5. 1976; (mik) (= M. Křovák), LD 12. 5. 1976; J. Jelen, Scéna 1976, č. 10; erb (= I. Erbová), Svět v obrazech 1976, č. 39; (sd) (= S. Dolanská), Svět práce 1976, č. 24 * Život a smrt doktora Fausta: tch (= Z. Tichá), Kam v Brně za kulturou 1979, listopad; (ZS) (= Z. Srna), Brněnský večerník 29. 11. 1979; I. Němec, Rt 14. 12. 1979; -mtm- (= M. Tůma), Scéna 1980, č. 6; L. Soldán, Tvorba 1980, č. 8 * A. Zápotocký spisovatel: -kou-, Obrana lidu 21. 6. 1984.
Rozhovory: (kw) (= K. Wojnar), Moravskoslezský večerník 20. 12. 1968; -sl- (= L. Slíva), Ostravský kulturní zpravodaj 1969, č. 2; (jr) (= J. Rendlová), DN 1969/70, č. 3 (s P. Hradilem); -red-, Svět v obrazech 1974, č. 7; H. Pešková, VP 30. 4. 1976; Z. Holušová a Z. Figura, Moravskoslezský den 3. 4. 1993, příl. MS-den na víkend.

Autor hesla: Eva Šormová (1994); Michal Jareš (2021)
Aktualizace hesla: 1. 2. 2022 (jar)
 
zpět na hlavní stranu