Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 RUNA 

 1989 - 1989 
 
 Časopis vydával Miroslav Polák, který byl již předtím vydavatelem podobně zaměřeného periodika Sborník (dvě čísla formátu A5 vyšla roku 1988; původní poezii v něm uveřejnili např. Bohdan Chlíbec, Evald Murrer, Pavel OttoJolana Petrlíková, prózu Miroslav Salava, v překladu vyšla próza Charlese Bukowského). Ze shodného autorského okruhu, reprezentujícího příslušníky nastupující generace, vycházela i Runa, jejíž dvě čísla vyšla s podtitulem Volný občasník pro literaturu v průběhu roku 1989.
 Impulsem pro vznik periodika byla snaha o vytvoření alternativní platformy vůči tehdy existujícím samizdatovým časopisům, které se zdály být generačně či autorsky uzavřeny. V časopise byly otiskovány především kratší prozaické texty a básně autorů, kteří neuveřejňovali svou tvorbu prostřednictvím oficiálních periodik či nakladatelství a knižního vydání svých prací se dočkali teprve po roce 1990. Prozaickými pokusy i básněmi se v Runě prezentovali Evald MurrerMiroslav Salava. Verše zde dále otiskovali mj. Bohdan Chlíbec, Bohdan Lenert, Martin Škarda, Aleš Veselý. V časopisu vyšla i ukázka z románu Alexandry Berkové. Druhé číslo přineslo blok poezie Ivana Blatného spolu s drobným medailónkem o znovuobjevovaném autorovi. Pravidelnou součástí časopisu (podobně jako v případě Sborníku) byly grafické listy, rytiny a kresby, které mu propůjčovaly téměř charakter bibliofilie. Po uvolnění publikačních bariér v listopadu 1989 časopis přestal vycházet.
 
Periodicita: 1989 (2 č.).
Podtituly: Volný občasník pro literaturu.
Technické informace: A4, 44-56 str., bez paginace.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby a volné grafické listy, rytiny, fotografie (S. Nol, A. Wolf).
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu