Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ROZHOVORY 36 

 1953 - 1954 
 
 Strojopisné periodikum začalo vycházet v říjnu 1953 v Praze po sloučení pražské skupiny „šestatřicátníci“ (název podle roku narození jejích příslušníků: Miloš Dus, Jiří Fragner, Václav Havel, Radim Kopecký) s brněnskou skupinou „šestka“ (Viola Fischerová, Marie Luisa Langrová, Jiří Paukert-Kuběna, Pavel Švanda, Alena Wagnerová, Petr Wurm). List sloužil především jako prostor pro střetávání názorů členů obou původních skupin. Byly zde otiskovány jejich prozaické, básnické, kritické i filosofické práce; v tomto smyslu měl časopis uzavřený autorský okruh. Vyšlo celkem pět čísel. Na redakční práci se podílely obě skupiny, do užšího redakčního okruhu však patřila především pražská část: Miloš Dus (č. 1-4), Jiří Fragner (1-5), Václav Havel (1-5), Radim Kopecký (1-4), Stanislav Macháček (2).
 K pravidelným rubrikám časopisu patřily Filozofie, Poezie, Estetika, Kritika, Próza, Ze světové literatury (od č. 2). Č. 1 přineslo v rubrice Filozofie rozsáhlý příspěvek Ivana Hartmanna Evoluční determinismus a studii Václava Havla o Otokaru Březinovi zaměřenou k pojmům konkrétního a abstraktního a k problému vůle v Březinově poezii. Podobný motiv zaznívá i z Havlova článku Hamletovská otázka otištěného v dvojčísle 3/4, v němž je za určující téma hamletovské otázky označena vůle jako prvotní a nejdůležitější znak života. Polemickou reakcí na toto vystoupení je příspěvek Jiřího Paukerta Zda být či nebýt? (č. 5). Č. 1 přináší rovněž Havlovy básně a jejich kritický rozbor od Jiřího Paukerta. Havel je také autorem esejistické práce Nicota (č. 2); kriticky se v ní staví k dobovému nadužívání pojmů existencialismus a nihilismus, jehož výsledkem je sémantické vyprázdnění obou termínů. V rubrice Ze světové literatury (č. 2) představil Radim Kopecký švýcarského lyrika Marcela Bornanda („básník Prahy“, v Praze působil jako profesor francouzštiny). Jonathanu Swiftovi je věnována tato rubrika v dvojčísle 3/4 a belgickému spisovateli Charlesu de Coster v 5. čísle. V č. 5 jsou dále otištěny prozaické texty Pavla Švandy Radima Kopeckého spolu s básněmi Jiřího Paukerta.
 Jako zvláštní číslo byl vydán v roce 1954 sborník Stříbrný vítr s podtitulem Básnická revue 36. Sborník redigoval Jan Jindřich a byly zde otištěny původní verše Jiřího Fragnera, Václava Havla, Jana Jindřicha, Marie Luisy Langrové, Jiřího Mádlíka, Jiřího Neklana a Jiřího Paukerta.
 
Periodicita: Nepravidelně, celkem 5 č.: 1953 (4 č., dvojčíslo 3/4, 1. 10., 1. 11., 20. 12.), 1954 (1 č., 3. 4., 5).
Technické informace: A4, 20-40 str. (dvojč. 42 str., Stříbrný vítr – 23 str.), paginace přetržitá.

LITERATURA

Knižně: P. Kosatík: Ústně více (2006).
Články: Z. A. Tichý: Havel představil utajené společenství, MFD 28. 6. 2000.
Rozhovory: J. Kuběna: Bez povolávacího rozkazu na Prahu (připr. P. Petr), Box 1996, č. 6 (součást skupinového rozhovoru Moravský samizdat).
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu