Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 SYMPOSIUM 

 1968 - 1971 
 
 Nakladatelství zaměřené především na odbornou a vědeckou literaturu
 

Nakladatelství vzniklo v červenci 1968 v Praze s názvem (i nadále alternativně užívaným) Vydavatelství Symposium a působilo jako účelové zařízení sekce pro odbornou a vědeckou literaturu Českého literárního fondu. Záštitu při vzniku nakladatelství poskytly Československá akademie věd (ČSAV), Ministerstvo národohospodářského plánování ČSR, Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a Ministerstvo školství ČSR. Z řady odborníků ČSAV byla vytvořena širší vydavatelská rada, ředitelem nakladatelství se stal Josef Turek. V roce 1969 se Symposium stalo členem Svazu českých nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podniků a až v této době aktivně zahájilo vydavatelskou činnost. V nakladatelství pracovali mj. Karel PaulHana Vaculínová, redaktory publikací byli mj. Miroslav Halík, Vladislav Maděra či Věra Nekolová. O výtvarnou podobu knih se starali mj. Antonín Kodeda či Nina Roháčová. V roce 1970 se podnik ocitl pod silným politickým tlakem nastupujícího normalizačního režimu (záminkou byla údajná nehospodárnost provozu) a o rok později ukončil činnost.
Za krátkou dobu své existence vydalo Vydavatelství Symposium 11 titulů, vytištěných v tiskárnách Rudého práva v Brně a v Praze. – Redakce sídlila nejprve v Majakovského ulici č. 24 (nyní Pelléova) v Praze 6 – Bubenči, v roce 1970 se přestěhovala na ulici Podbělohorskou v Praze 5.

 Symposium se soustředilo na vydávání odborné a vědecké literatury. V edici Knihovna Doby (1969, 4 sv.) vycházely především populárněvědné výklady či texty orientované na vztah techniky, vědy a společnosti (např. Hovory o budoucnosti Miroslava Smetany či Uskutečnění současného člověka Jiřího Hermacha). Vzhledem k zániku týdeníku Doba přešly dva plánované svazky z této edice do nově vzniklé Knihovny faktu (1970, 2 sv.), jež se zaměřovala na výklady podnikových strategií a na obecnou politicko-ekonomickou situaci. Z plánovaných titulů však již nevyšly mj. práce Ladislava Bohala Člověk a energie, Milana Rýzla Parapsychologie dnes Olega Suse Estetické problémy pod napětím.
Oproti původnímu záměru nakladatelství se ke slovu dostala rovněž tvorba umělecká. V edici Čeští mistři pera (1969–1970, 4 sv.) vyšly soubory drobných publicistických prací Eduarda Basse a Karla Čapka, povídky Ladislava Kháse a vzpomínky Edvarda Valenty. Na obálkách či uvnitř publikací byly příležitostně využity ilustrace Eduarda Miléna, Otakara Mrkvičky a Evžena Weidlicha. Na edici volně navázal drobný svazek sebraných vzpomínkových črt Eduarda Basse Postavy a siluety (1971).
Knihy Vydavatelství Symposium vycházely obvykle v nákladu 10 000–25 000 výtisků; výjimkou byla kniha fejetonů Karla Čapka Místo pro Jonathana!, která vyšla v nákladu 45 000 výtisků.
Vedle knižních publikací vydávalo Symposium od ledna do září 1969 též týdeník Doba, časopis pro vědu, politiku a kulturu, jehož šéfredaktorem byl Václav Kotek.
 
 Ediční řady
Knihovna Doby (1969, 4 sv.); Knihovna faktu (1970, 2 sv.); Čeští mistři pera (1970–1971, 4 sv.).
 Časopisy a informační bulletiny: Doba (1969).
 Výtvarní spolupracovníci: Antonín Kodeda, Vladislav Maděra, Věra Nekolová, Nina Roháčová.
 Technické informace: Celkem 11 svazků. Knihy byly tištěny v tiskárnách Rudého práva v Brně a v Praze.

LITERATURA

Články: Malý rozhovor Doby s dobou, Doba 1969, č. 1; m: Co připravuje nakladatelství Symposium, NK 1969, č. 26; Vydavatelství Symposium: Knihovna Doby, NK 1969, č. 36; M. Šedý: Blízko vrcholku pyramidy, Tribuna 1970, č. 46–47.

Související odkazy

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
J. Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
  Autor hesla: Zuzana Malá (2010)
  Aktualizace textu hesla: 15. 1. 2015 (zm)
  Aktualizace bibliografie: 15. 1. 2015 (zm)
zpět na hlavní stranu