Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ivan LANDSMANN

* 26. 2. 1949, Nový Jičín 
† 17. 3. 2017, Praha 
 
Prozaik
 

Narodil se v Novém Jičíně jako syn dělnice a důlního mechanika. Od útlého dětství žil v Šumbarku (dnešní Havířov). Po základní škole se učil malířem pokojů, učení ovšem nedokončil. Poté se živil jako závozník. Po dvouleté vojenské službě v Přáslavicích u Olomouce nastoupil roku 1970 na šachtu Antonín Zápotocký v Ostravě (nyní důl Lazy), kde pracoval téměř šestnáct let jako horník. V roce 1985 emigroval za bratrem do Kanady, po dvou měsících požádal o azyl v Holandsku a usadil se v Rotterdamu, kde se jeho blízkým přítelem stal básník, esejista a zpěvák Jaroslav Hutka, který ho podnítil k literární tvorbě. Až do roku 2000 Landsmann pobýval v Holandsku jako nezaměstnaný, protože kvůli vážnému poškození rukou v dolech nemohl vykonávat žádnou práci. Od roku 2001 žil trvale v České republice.

 Přispěl několika sloupky do časopisu Týden, ukázkami ze svého prozaického díla do Hosta Respektu. Za román Pestré vrstvy obdržel v anketě Lidových novin ocenění Kniha roku 1999. V roce 2011 inscenovalo týž román ostravské Divadlo Petra Bezruče (r. J. Klimsza).
 Landsmann ve své tvorbě naturalisticky a bez patosu zachycuje skutečnost, kterou ztvárňuje ve formě nepoetického záznamu o životě. Osobní zážitky či příběhy přátel pro něj představují bohatý empirický materiál, který zpracovává bez stylizačních či redukujících literárních zásahů. K čistě autobiografické inspiraci se v textech přiznává, zachovává jména skutečných osob a sugestivně prezentuje vlastní zážitky z prostředí dolů a především z období života v emigraci. Pro jeho prózy je charakteristický neotřelý, drsný jazyk a syrová autenticita formálně přetavená do hutného toku vyprávění. Jeho psaní se tak více než k ryze uměleckým textům přibližuje k dokumentu o stavu světa a života samotného autora. Až třináct let po dokončení vyšel román Pestré vrstvy, ve kterém autor s využitím specifického hornického slangu a vulgarismů zachycuje každodenní osudy havířů v dolech a první měsíce své emigrace. Popis dvouměsíčního pobytu v Kanadě odhaluje samotu člověka odkázaného na pomoc druhých, pocit ztracenosti v cizí kultuře, ale především v cizím jazyce. Rovněž v dalších románech zaznamenává Landsmann své osobní zážitky z pobytu v Holandsku; individuální osud emigranta představuje nejčastěji jako situaci uvězněného člověka ve svobodném světě. Téma vykořeněnosti, prožitek bezdomoví, složitost návratů z emigrace zpět do Čech a komplikované porevoluční životní existence jsou v textech soustavně překonávány rozptýlením s přáteli (se ženami), ale především alkoholem (Vězení na svobodě, Šestý smysl, Smetanová revoluce). Pouze v románu Fotr se Landsmann částečně, resp. zdánlivě odpoutal od ryze autobiografické inspirace a předkládá příběh chlapce z malé vesnice, který se ocitá v Praze v době před vypuknutím druhé světové války.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Pestré vrstvy (P 1999); Fotr (P 2000); Vězení na svobodě (P 2002); Šestý smysl (P 2008); Smetanová revoluce (P 2014).

LITERATURA

Studie, články a portréty: J. Peňás: Zázrak z hlubin + Frajer Slávek in: J. P.: Deset procent naděje (1999); V. Novotný: Česká próza v roce 2000, ČJL 2001, č. 7/8; V. Novotný: Próza a poesie na přelomu let 2002–2003, ČJL 2003, č. 4; P. Třešňák: Aby to smrtka pojebala, Respekt 2004, č. 17; J. Peňás: Příběh bludného Ivana, Týden 2004, č. 31; J. Topol: Slavný muž v nesnázích, Respekt 2005, č. 31; M. Hybler: Western undeground in: M. H.: Kolem dokola (2008).
Recenze: Pestré vrstvy: A. Haman, LidN 28. 9. 1999; P. Janáček, Reflex 1999, č. 41; J. Chuchma, MFD 23. 10. 1999; M. Pilař, Host 1999, č. 9; K. Franczyk, Tvar 1999, č. 18 (zde); V. Novotný, Tvar 2000, č. 5 (zde); M. Hybler, KPRR 2000, č. 16 * Fotr: A. Haman, LidN 2001, č. 26; L. Nagy, LitN 2001, č. 9 (zde); E. Hakl, Tvar 2001, č. 6 (zde); M. Hybler, KPRR 2001, č. 21 * Vězení na svobodě: J. H. Vitvar, MFD 29. 11. 2002 (zde); B. Gregorová, Host 2003, č. 2, recenzní příloha; J. Chrobák, Psí víno 2003, č. 24 (zde) * Šestý smysl: J. Šprincl, Instinkt 2008, č. 39; A. Haman, LidN 13. 10. 2008; J. Peňás, Týden 2008, č. 49; F. Cinger, Právo 8. 1. 2009 * Smetanová revoluce: J. Peňás. LidN 29. 7. 2015; J. Chrobák, Vital 2015, č. 1.
Rozhovory: P. Mandys, Týden 2000, č. 3; O. Štindl, LidN 20. 1. 2000; J. Peňás, Respekt 2000, č. 4; M. Zelená-Stoilová, Babylon 2001, č. 7, literární a výtvarná příloha; J. Dědek, Reflex 2001, č. 25; P. Špánek, Nový prostor 2003, č. 133; L. Jiřička, Paměť národa 2007 (zde); J. Goldmann, Lógr 2016, č. 20 (zde).
Nekrology: J. Rejžek, LidN 21. 3. 2017; J. H. Vitvar, Respekt 2017, č. 13.

Autor hesla: Zuzana Malá (2009)
Aktualizace hesla: 24. 3. 2017 (pet)
Aktualizace bibliografie: 24. 3. 2017 (pet)
 
zpět na hlavní stranu