Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ivona BŘEZINOVÁ

* 12. 5. 1964, Ústí nad Labem 
 
 
Prozaička, autorka knih pro děti a mládež, překladatelka
 Ivona Březinová, dívčím jménem Karásková, pochází z rodiny strojního inženýra a učitelky chemie a biologie. Po studiích na gymnáziu v Ústí nad Labem (maturita 1982) absolvovala na Pedagogické fakultě tamtéž obor český jazyk – dějepis. Vysokoškolská studia zakončila v roce 1987 obhajobou diplomové práce Prvky vědecké fantastiky v poezii; roku 1989 složila rigorózní zkoušku z teorie vyučování českému jazyku (titul PaedDr.). V letech 1987–1997 působila jako asistentka a později odborná asistentka na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Po mateřské dovolené se začala intenzivněji věnovat literární tvorbě, od roku 1997 je spisovatelkou z povolání. V letech 2005–2011 zároveň vyučovala tvůrčí psaní na Literární akademii v Praze; v roce 2008 se zde stala vedoucí Katedry tvůrčího psaní a umělecké publicistiky a posléze též prorektorkou pro uměleckou a ediční činnost. Poté, co ukončila své působení na akademii, pokračuje v literární dráze jako spisovatelka na volné noze; současně formou besed seznamuje čtenáře převážně školního věku s metodami psaní i celým procesem vzniku knihy. Podporuje a zaštiťuje řadu projektů z oblasti pedagogicko-psychologické a zdravotní. – S manželem a dcerami žije v Praze.
 Odborné a publicistické texty s tematikou vědecko-fantastické a dětské literatury začala otiskovat počátkem devadesátých let 20. století v časopise Zlatý máj. Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který kromě adaptace vlastních titulů do podoby čtení na pokračování napsala i několik původních povídek (Sólová jízda, 2000; Taneční, 2000; Autogram, 2001; Na letišti, 2002), a s Českou televizí, kde byl podle jejího scénáře natočen seriál dokumentárních filmů o zvířatech Já a moje rodina (26 dílů, 2008). – Březinová se zapojuje do řady aktivit na podporu dětského čtenářství a několik jejích próz bylo vydáno jako audioknihy v rámci charitativních projektů: CD Praprázdniny (2005), Začarovaná třída (2014) a Útěk Kryšpína N. (2018) podle stejnojmenných knih vznikla pro projekt Děti čtou nevidomým dětem; pohádkou Kráska a zvíře je autorka zastoupena v CD Pohádky pod polštář, které bylo pořízeno jako součást projektu pro děti s vadami zraku Poslouchejte pohádku; pohádkou O zlomené holi se podílela na sborníku Černobílé pohádky (2019), určeného na pomoc rodinám dětí se zrakovým a jiným postižením. Audiokniha Lentilka pro dědu Edu (2015), která rozvíjí téma Alzheimerovy choroby, vyšla doplněná o druhý zvukový nosič, na němž se autorka příběhem nazvaným Trenky přes kalhoty aneb můj život s dědou Edou obrací k dospělým posluchačům. Březinová rovněž připravila podklady k literárnímu scénáři učebnice Prvouka pro 1. ročník (2000). V roce 2007 se stala zakládající členkou literární tvůrčí skupiny Hlava nehlava (2007–2014) a jako editorka i autorka se podílela na několika povídkových souborech sestavených z prací tohoto uskupení. Pod názvem Ivona uvádí... připravovala v letech 2011–2012 literární pořad v pražském knihkupectví Fantazie, kam zvala spisovatele a další tvůrce knih. V roce 2018 proběhl první ročník literární soutěže Cena Ivony Březinové na podporu mladých literárních talentů. Soutěž každoročně vypisuje Nadační fond Gabrielis pod patronací Národní knihovny České republiky.
 

Literární tvorba Ivony Březinové je určena převážně dětem a mládeži. Prostupuje ji pro autorku charakteristická snaha o návodnost, aktivizaci čtenáře a jeho emoční angažovanost cestou estetického prožitku, citlivě přizpůsobená věku předpokládaných adresátů díla. K začínajícím čtenářům se spisovatelka obrací řadou volně navazujících knih, v níž spojuje klasické pohádky do nových, záměrně překvapivých celků (Teta to plete, Teta to zase plete, Táta to motá a kniha pověstí Yveta to ví). Děti mladšího školního věku oslovuje i realistickými příběhy, které prokládá řadou fantazijních prvků a oživuje v nich předměty z dětem důvěrně známého světa (např. Panáček Paneláček, To si piš!, I hračky si chtějí hrát, Adélka a Zlobidýlko, Danda má hlad); pracuje též s kontrastem vyplývajícím z interakce dětských aktérů a nadpřirozených bytostí (Rozpustilá ozvěna, Deník vodnice Puškvory). Naučnou linii sledují příběhy, v nichž se malí hrdinové setkávají s historickými postavami nebo sami cestují časem (Vítej, Karle!, Ďasík a Ďáblík). Březinová přitom patří k nemnoha autorům, kteří k literatuře pro děti přistupují z pragmatických edukačních pozic, jimž podřizují zvolené komunikační strategie, aniž by však rezignovali na hodnoty estetické. To se projevuje zejména v takových textech, kde se autorka soustředí na problémové situace, s nimiž jsou děti od útlého věku konfrontovány, ať už jde o zvládání hendikepu (Kluk a pes), samotu způsobenou nadužíváním moderních technologií (Natálčin andulák) nebo změny v rodinném prostředí po příchodu sourozence (Mimínek aneb Jak jsem dostal sourozence). Otevírá i témata v české literatuře pro děti málo frekventovaná, například onemocnění Alzheimerovou chorobou (Lentilka pro dědu Edu). Tituly Ťapka, kočka stěhovavá, Ňouma z áčka, Řád sladkého sněhulákaŠel jsem se psem se autorka podílí na edici Má to háček. Jednoduchá stavba příběhů, vnitřní monology hrdinů vycházející z poznání dětské psychologie i živé dialogy posouvající děj rychle kupředu tu dětem pomáhají uchopit tak závažné otázky, jako jsou střídavá péče, vyčlenění z třídního kolektivu, diabetes prvního typu nebo rozvod rodičů. Ani humorné pojetí příběhu přitom nemusí znamenat odklon od aktuálních společenských témat, mezi něž patří mj. multikulturní aspekty (Začarovaná třída).
V prózách určených starším školním dětem a mládeži se Březinová zaměřuje na složitý proces dospívání a hledání sebe sama. Navazování vztahů mezi vrstevníky zachycuje mj. v knihách Zrcátko pro Markétu nebo Lufťačky. Nevyhýbá se ani problémovým jevům, např. šikaně hendikepovaných dětí (Útěk Kryšpína N.) nebo komplikovanému životnímu startu po opuštění ústavní péče (Držkou na rohožce). Odbornou veřejností ceněná a do cizích jazyků hojně překládaná je kniha Řvi potichu, brácho, v níž autorka vypráví o soužití patnáctileté Pamely se sourozencem – nízkofunkčním autistou a rovněž o jejím přátelském vztahu se spolužákem, u něhož se projeví Aspergerův syndrom. Silná výpověď s vysokou mírou autenticity líčí Pameliny opakované pokusy pochopit projevy onemocnění i její snahu naučit se s nimi zacházet s porozuměním, ale bez sebeobětování. Teenagerům je adresována také próza www.bez-bot.cz o mladíkovi, který se po těžkém úrazu navrací do života se závažným hendikepem. Obdobně náročná témata spisovatelka volí i pro své prózy s dívčí hrdinkou. Série románů Holky na vodítku je volnou trilogií, propojenou nejen výtvarným pojetím edice a společným podtitulem, ale i kompozičními postupy. Trojice protagonistek se potkává v léčebně, kam je dovedly jejich závislosti a nemoci (drogová závislost, gamblerství, mentální anorexie a bulimie). Osudy dívek jsou přímým vypravěčem nahlíženy v retrospektivním deníkovém pásmu a personálním vypravěčem v aktuální časové rovině příběhu, což umožňuje jistou objektivizaci, nezbytnou pro výchovný potenciál prózy. Byť se autorka neubránila happyendovému klišé, lze považovat její trilogii za významnou inovaci v rámci zvoleného žánru. Čtenářským preferencím této věkové kategorie vycházejí vstříc oddechové a dobrodružně laděné prózy (Praprázdniny, série Trosečníci) a fantasy (Strážci světlaGotické okno; Strážci světlaPísmeno X), včetně volné řady označené písmeny GO! (Gang odvážných), tvořené příběhy teenagerů, kteří se na svých výpravách vyrovnávají s náročnými podmínkami přežití ve volné přírodě (Nevinná lavina, Ztraceni ve vlnách, Ve spárech džungle, Poušť, všude poušť). Zajímavou žánrovou aktualizaci představuje série literárních cestopisů pro mládež, sjednocená intertextovými přesahy do dějin české i světové literatury (Básník v báglu; Blonďatá Kerolajn; Báro, nebreč; Bojíš se, Margito?, Blázniví donkichoti, Blbnutí s Oscarem, Bleděmodrá kafkárna).
Dospělým čtenářům Březinová věnovala dva romány z vysokoškolského prostředí (Madona v kabátě, Madona bez kabátu). Především k seniorům se obrací v povídkové knize Taneční v noční košili, která obsahuje krátké povídky doprovázené otázkami a podněty k přemýšlení, jež vedou k nácviku a podpoře reminiscenčních technik.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Zrcátko pro Markétu (P pro děti, 1996, přeprac. s tit. Pomeranče v podprsence, 2009); Věra, Nika a sedm babiček (P pro děti, 1996); Madona v kabátě (R 1997); Panáček Paneláček (pohádka 1997); Panenka z ebenového dřeva (P pro děti, 1997); Madona bez kabátu (R 1998); O kočce Kačce (pohádka 1998); Kateřina nejen ze Zámku (životopis pro ml., 1998); Adélka a Zlobidýlko (P pro děti, 1998); Zeď – Čtení trávy (R fantasy, 1998); Praprázdniny (P pro děti, 1999); Kočka Kačka herečkou (pohádka 1999); Miss sympatie Petra Faltýnová (životopis pro ml., 1999); Mimínek aneb Jak jsem dostal sourozence (P pro děti, 1999); Lauro, ty jsi ale číslo (R pro ml., 1999); Jak to bylo dál... (pohádky 1999); Lufťačky (R pro ml., 2000); Kde jsi, Pierote? (R pro ml., 2000); Trosečníci – Dobrodružství v zamčeném bytě (P pro děti, 2000); Trosečníci – Dobrodružství skotského teriéra (P pro děti, 2000); Pohádky kocourka Jupíka (2001); Medvídek Knoflík (P pro děti, 2001); Brumlík a jeho kamarádi (obrázková knížka, 2001); Holky na vodítku – Jmenuji se Ester (R pro ml., 2002); Medvídek – Kdo si se mnou bude hrát? (P pro děti, 2002); Holky na vodítku – Jmenuji se Alice (R pro ml., 2002); Začarovaná třída (P pro děti, 2002); Lucka Luciperka (P pro děti, 2002); Trosečníci – Dobrodružství řehtajícího koně (P pro děti, 2002); Holky na vodítku – Jmenuji se Martina (R pro ml., 2003); Trosečníci – Dobrodružství sněžného muže (P pro děti, 2003); Teta to plete (pohádky 2004); Neotesánek (pohádky 2005); Bramborová Bára (pohádky 2005); Sněhuláci z Mrkvonos (pohádka 2005); Mít tak psa / I Have a Dog (P pro děti, 2005); Básník v báglu (R pro ml., 2005); Blonďatá Kerolajn (R pro ml., 2006); Lentilka pro dědu Edu (P pro děti, 2006); Strážci světla – Gotické okno (P pro děti, fantasy, 2006); Kouzelná flétna (na motivy libreta Emanuela Schikanedera, 2006; součástí knihy je CD); Strážci světla – Písmeno X (P pro děti, fantasy, 2006); Žofinka Ofinka (pohádka 2006); Rozpustilá ozvěna (pohádka 2006); Teta to zase plete (pohádky 2007); Báro, nebreč (R pro ml., 2007); O Puclíkovi (pohádky, 2007); Červená Karkulka (scénář pro loutkové divadlo, 2007); Dárek pro Sáru (P pro děti, 2008); Bojíš se, Margito? (R pro ml., 2008); Kozí příběh. Pověsti staré Prahy (text k fotografické knížce podle filmu J. Tománka, 2008); Lvíče (P pro děti, 2008); Slůně (P pro děti, 2008); Lední medvídek (P pro děti, 2009); Malý šimpanz (P pro děti, 2009); Pomeranče v podprsence (R pro ml., 2009, přepracované vyd. knihy Zrcátko pro Markétu); Okno do komína (P pro děti, 2009); Blázniví donkichoti (R pro ml., 2009); Eliáš a liška (P pro děti, 2010); Držkou na rohožce (R pro ml., 2010); Ať žijí rytíři! (P pro ml., 2010); Medvědí pohádka (P pro děti, 2010); Kluk a pes (P pro děti, 2011); Saxána a Lexikon kouzel (P pro děti, 2011); Hrnečku, vař! (pohádky, 2011, připojeny kuchařské recepty); Blbnutí s Oscarem (R pro ml., 2011); Natálčin andulák (P pro děti, 2012); Johanka z parku (P pro děti, 2012); Psi, psi, psi! (leporelo, BB, 2012); Kozí příběh se sýrem (text k fotografické knížce podle filmu J. Tománka, 2012); Kozí pohádky (2012); F jako Fík (P pro děti, 2012, obs. pracovní sešit); Štěkej, Mourku! (P pro děti, 2013); Bleděmodrá kafkárna (R pro ml., 2013); Danda má hlad (P pro ml., 2014); U nás bydlí zvířata (leporelo, BB, 2014); Fotbal s Fandou (P pro děti, 2014); Útěk Kryšpína N. (R pro ml., 2014); Chobotem sem, chobotem tam (P pro děti, 2015); Nausika, dívka z Knossu (R pro ml., 2015); Cesta na planetu Zet (P pro děti, 2016); Robinson Crusoe na ostrově zvířátek (P pro děti, 2016); Řvi potichu, brácho (R pro ml., 2016); Vítej, Karle! (P pro děti, 2016); Emánek má nápady (P pro děti, 2016); Deník vodnice Puškvory (P pro děti, 2016, obs. pracovní sešit); Ďasík a Ďáblík (P pro děti, 2017, obs. pracovní sešit); Ráno v trávě (leporelo, BB, 2017); GO! – Ztraceni ve vlnách (P pro ml., 2017); Hurvínek a kouzelné muzeum – Kniha k filmu (P pro děti, 2017, podle filmu M. Kotíka); Hurvínek a kouzelné muzeum – Začínáme číst (P pro děti, 2017, podle filmu M. Kotíka); Pojďme hrát divadlo! (divadelní scénáře, 2017, obs. pracovní sešit); GO! – Nevinná lavina (P pro ml., 2017); Ťapka, kočka stěhovavá (P pro děti, 2017); www.bez-bot.cz (R pro ml., 2018); GO! – Ve spárech džungle (P pro ml., 2018); Ňouma z áčka (P pro děti, 2018); GO! – Poušť, všude poušť (P pro ml., 2019); To si piš! (pohádky, 2019); Řád sladkého sněhuláka (P pro děti, 2019); I hračky si chtějí hrát (pohádka, 2019); Táta to motá (pohádky, 2019); Taneční v noční košili (PP 2019); Yveta to ví (PP pro děti, 2020); Šel jsem se psem (P pro ml., 2020); Surikaty na poušti (leporelo, BB, 2020); Fína a Zef. Příběh surikat (P pro děti, 2020, obs. pracovní sešit); Vire, padni! (P pro ml., 2020); scénicky: Piráti (prem. 2008, Pidivadlo).
Souborné vydání: Kočka Kačka (2018, obsahuje tituly O kočce Kačce a Kočka Kačka herečkou).
Uměleckonaučná literatura: Velká dětská encyklopedie (2002; vydání z r. 2004 pod názvem Ilustrovaná encyklopedie pro děti); Obrázková encyklopedie pro nejmenší (2003); Míša a Šíma (pracovní sešit pro předškoláky, 2004), Tančící princezna (cestopisný receptář, 2006; spolu s Ilonou Asen); Zvířata zblízka (naučná pro ml., 2009).
Učebnice: Zetíkova cesta – Slabikář pro 1. ročník základní školy (2015)
Uspořádala a vydala: Zuby nehty (2007); Tisíc jizev (2008); Ruce vzhůru! (2009); Noční můry nespí (2011); Pohádky na dobrou noc (2011).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Kouzelný svět (2005); Imperium Bohemorum (2007); Kniha mého srdce (2009); Veselé pohádky (2009, pohádka Šípková Růženka převzata z knihy Jak to bylo dál...); Ježíšek (2010); Zapomenutá velikonoční vajíčka (2011); Ako si vychovať brata (Bratislava 2012); Mlok – Cena Karla Čapka za rok 2012 (2012); Nahoře bez... ...a dole taky (2012, též ed.); Pohádky z husího brka rukou známých osobností (2013); Prázdninové pohádky (2013, též ed.); Zuby nehty (2013, 2. vyd., též ed.); Černobílé pohádky (2019); Od srdce k srdci, z ruky do ruky (2019); Robinson z hypermarketu (2019).
Překlady: G. Futová: Naše máma je bosorka! (2008) + Psí škola kocoura Rudochlupa (2013) + Dokonalá Klára (2014); R. Brat: Můj anděl se umí prát (2014) + Zlo nemá na kouzlo (2015); T. Revajová: Johanka v Zapadálkově (2016).

LITERATURA

Studie a články: I. Hutařová – M. Hanzová in Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež (2003, zde též bibliografie); N. Sieglová: Děti na vodítku. Na okraj jedné tematické linie, in sb. Medziliterárnosť. Kontexty a autorská poetika textu (Prešov 2005); M. Šubrtová: Návodná literatura v tvorbě Ivony Březinové, Bohemica litteraria 2009, č. 1/2; M. Šubrtová a kol. in Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010 (2011).
Recenze: Zrcátko pro Markétu: R. Ditmar, ZM 1996, č. 4; J. Klokočníková, NK 1996, č. 44 * Věra, Nika a sedm babiček: J. Klokočníková, NK 1996, č. 44; R. Ditmar, ZM 1997, č. 1 * Madona v kabátě: R. Ditmar, NK 1997, č. 13 * Panáček Paneláček: R. Ditmar, NK 1997, č. 36; R. Ditmar, ZM 1997, č. 3/4 * Panenka z ebenového dřeva: R. Ditmar, NK 1998, č. 8; N. Sieglová, Ladění 1998, č. 1 * Kateřina nejen ze Zámku: R. Ditmar, NK 1998, č. 49/50; po (= J. Poláček), Ladění 1998, č. 4 * Adélka a Zlobidýlko: ns (= N. Sieglová), Ladění 1998, č. 4 * Zeď – čtení trávy: O. Dvořák, Ikarie 1999, č. 4 * Praprázdniny: R. Ditmar, NK 1999, č. 19; Z. K. Slabý, Ladění 1999, č. 2 * Mimínek aneb Jak sem dostal sourozence: ns (= N. Sieglová), Ladění 1999, č. 4; dit (= R. Ditmar), NK 2000, č. 11 * Lauro, ty jsi ale číslo: R. Ditmar, NK 2000, č. 10 * Jak to bylo dál...: dit)(= R. Ditmar), NK 2000, č. 11; N. Sieglová, Ladění 2000, č. 2 * Lufťačky: R. Ditmar, NK 2000, č. 22; V. Vařejková, Ladění 2001, č. 2 * Kde jsi, Pierote?: R. Ditmar, NK 2001, č. 4 * Trosečníci – Dobrodružství v zamčeném bytě: V. Vařejková, Ladění 2001, č. 1; R. Ditmar, NK 2001, č. 9 * Holky na vodítku – Jmenuji se Ester: R. Ditmar, LitN 2002, č. 30, příl. Nové knihy; V. Vařejková, Ladění 2002, č. 3 * Začarovaná třída: R. Ditmar, LitN 2002, č. 46, příl. Nové knihy; H. Moualla: Vaše Literatura, 14. 10. 2012 (zde) * Holky na vodítku – Jmenuji se Alice: V. Vařejková, Ladění 2003, č. 1 * Holky na vodítku – Jmenuji se Martina: N. Sieglová, Ladění 2003, č. 3 * Teta to plete: V. Vařejková, Ladění 2005, č. 1 * Básník v báglu: N. Sieglová, Ladění 2005, č. 4 * Bramborová Bára: dš (= D. Šíblová), Ladění 2006, č. 1 * Blonďatá Kerolajn: N. Sieglová, Ladění 2006, č. 2 * Kouzelná flétna: M. Reissner, Ladění 2006, č. 2 * Lentilka pro dědu Edu: (jč), Ladění 2006, č. 4; K. Matouš, Host 2006, č. 10, příl. Zlatý máj; R. Myslivečková, LidN 3. 6. 2006, příl. Orientace * O Puclíkovi: M. Wagnerová, A2 2008, č. 2 * Báro, nebreč: N. Sieglová, Ladění 2008, č. 1 * Bojíš se, Margito?: N. Sieglová, Ladění 2008, č. 4 * Zvířata zblízka: mš (= M. Šubrtová), Ladění 2010, č. 1/2 * Okno do komína: mš (= M. Šubrtová), Ladění 2010, č. 4 * Medvědí pohádka: R. Kopáč, Ladění 2011, č. 1/2 * Držkou na rohožce: N. Sieglová, iLiteratura, 10. 7. 2011 (zde) * Kluk a pes: M. Šubrtová, iLiteratura, 20. 9. 2011 (zde) * Blbnutí s Oscarem: J. Semelková, Kultura21, 20. 3. 2012 (zde); M. Šubrtová, iLiteratura, 25. 3. 2012 (zde) * Natálčin andulák: B. Adamová, iLiteratura, 6. 5. 2012 (zde); L. Martinková, Vaše Literatura, 29. 5. 2012 (zde) * F jako Fík: I. Pešková, Klub knihomolů, 15. 10. 2012 (zde) * Johanka z parku: J. Semelková, Vaše Literatura, 6. 3. 2013 (zde) * Bleděmodrá kafkárna: J. Semelková, Kultura21, 10. 12. 2013 (zde) * Dárek pro Sáru: R. Petříčková, Čítárny, 19. 5. 2014 (zde) * Danda má hlad: M. Mičková, Klub knihomolů, 15. 8. 2014 (zde) * Útěk Kryšpína N.: M. Šubrtová, iLiteratura, 13. 1. 2015 (zde) * Žofinka Ofinka: R. Petříčková, Čítárny, 7. 4. 2016 (zde) * Řvi potichu, brácho: A. Badinová, Klub knihomolů, 12. 8. 2016 (zde); M. Šubrtová, iLiteratura, 1. 6. 2017 (zde) * www.bez-bot.cz: F. Cinger, Právo 21. 8. 2018; P. Horký, Tvar 2018, č. 18.
Rozhovory: V. Štěpánková, Vlasta 1998, č. 18; J. Dlouhá, K revue 2002, č. 5 + 2003, č. 5/6; (ph), Jesenický týdeník 2008, č. 25; efr (= E. Fraňková), MFD 4. 3. 2009; L. Pechová, LitENky 2010, č. 3; H. Veličková, Krok 2010, č. 4; B. Kubíková, Květy 2012, č. 11; J. Semelková, Naše rodina 2015, č. 23; J. Zindelová, Můžeš 2016; J. Louda, Liberecký deník 1. 7. 2018; G. Zlámalová, Žít Ústí, únor 2020.

Autor hesla: Milena Šubrtová (2008); Andrea Vítová (2020)
Aktualizace hesla: 14. 10. 2020 (av)
Aktualizace bibliografie: 14. 10. 2020 (av)
 
zpět na hlavní stranu