Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel Michael  WALLÓ

* 27. 6. 1914, Praha  
† 1. 4. 1990, Praha  
 
Autor her pro mládež, rozhlasových a divadelních her, adaptací a dramatizací, operetní libretista, filmový scenárista, básník, překladatel
 Vlastním jménem Ladislav Walló. Pocházel z rodiny obchodníka. Jeho dcerou je básnířka, prozaička, překladatelka a režisérka dabingu Olga Walló (*1948; 1997 vydala básnickou sbírku Dlouhá zima, 1999–2000 trojdílnou rodinnou ságu Věže svatého ducha a 2005 autobiografickou knihu Sekundární zisky: neutíkejte před rakovinou prsu; z němčiny přeložila povídky Lenky Reinerové Bez adresy, 2001). Maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze (1932) a vystudoval Právnickou fakultu UK (JUDr. 1937). Již v průběhu studií působil jako režisér v Zemském divadle v Brně a v brněnské pobočce Čs. rozhlasu. Za války spolupracoval s filmem jako scenárista a libretista a byl režisérem v divadle Járy Kohouta U Nováků. Po 1945 působil krátce jako filmový referent vojenských periodik Svobodné Československo a Vojenská výchova. Od 1946 pracoval jako režisér Čs. státního filmu v Praze na Barrandově. Jako režisér Studia pro úpravu zahraničních filmů se od počátku 60. let věnoval především dabingu. Autorsky i režijně spolupracoval s Laternou magikou.
 Debutoval 1931 verši ve Studentském časopise; dále publikoval zejména ve Skautu-Junáku (1932 na pokračování román pro mládež Stany u jezera), Lidových novinách, Magazínu Družstevní práce, Svobodném Československu, Hej rup, Národním osvobození, Rovnosti, Literárních novinách, Novém životě aj. Napsal rozhlasovou revui Pod napjatými plachtami (1935), lyrické pásmo Odjezdy a hry Větrná hora (1946), Stachanovci (1947), Karneval (1948), Návrat ze tmy (1948), Tajná vysílačka (1949) a Hýčkané dítě (1958). Pro rozhlas rovněž přeložil hru Georga Büchnera Leonce a Lena (1937) a adaptoval prózy Antoina de Saint-Exupéryho (Noční let, 1935), Jacka Londona (Bílý den, 1936) a Julese Verna (Dva roky prázdnin, 1937). Je autorem libreta televizního muzikálu Napravení Jima Valentina (1964, hudba Harry Macourek). S režiséry napsal scénáře k filmům Píseň o smutné zemi (1937, režie Jiří Weiss), Velká přehrada (1942, režie Jan Alfréd Holman) a Princezna se zlatou hvězdou na čele (1959, režie Martin Frič, podle Boženy Němcové). Sám pak podle svého scénáře natočil dokument Rok stalinské epochy (1951), krátkometrážní filmy Statek nejdražší (1944), Svátek matek (1945) a Herecké mládí (o herečce Ireně Kačírkové, 1947) a hrané filmy Léto (1949, podle Fráni Šrámka), Velká příležitost (1950, s Martinem Gazdou = Jurou Sosnarem), Botostroj (1954, s T. Svatoplukem a Otakarem Vávrou) a Nevěra (1956, s Marií Walló, obojí podle T. Svatopluka). Užíval pseudonymů Pavel Skála, Kimi Walló (ve Studentském časopise a Magazínu Družstevní práce) a šifry -ó (ve Svobodném Československu aj.).
 Umělecky všestranně činný K. M. Walló vstoupil do literatury jako lyrický básník, jehož romanticky emotivní verše určovalo milostné téma a láska k rodné zemi (Černá madona). Pro jeho písňově prostou poezii je příznačná veršová snadnost i jistá sentimentalita, umenšující její umělecký výraz. Tyto vlastnosti jeho poezie v podstatě nezměnil ani intenzivní prožitek poválečné skutečnosti; básník pouze s větší dávkou patosu proklamoval svou víru v lepší život, který vnímal v socialistických perspektivách (sbírky Návrat k životuMyslím na tebe). Posléze Walló věnoval svůj zájem především filmu a tvorbě dramatické. Vytvořil řadu divadelních her, ze značné části adresovaných dětem a mládeži a vzniklých na motivy jiných autorů či adaptací jejich předloh; mj. napsal podle Boženy Němcové veršovanou dramatickou pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, která se stala předlohou stejnojmenného populárního filmu. Je autorem rozhlasových her, filmových scénářů a libret k operetám a muzikálům; rovněž jako překladatel z němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny se soustředil na divadelní hry a libreta.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Jarka Doubek hraje ve filmu (P pro ml., 1941, pod pseud. Pavel Skála); Černá madona (BB 1942); Otrokyně svého milence (D 1942, prem. 1935, též překl., podle L. de Vegy); Léto (film. scénář, rozmnož., b. d., 1943, podle F. Šrámka); Statek nejdražší (film. scénář, rozmnož., b. d., 1944); Vnitrozemské moře (film. scénář, rozmnož., b. d., 1944); Svátek matek (film. scénář, rozmnož., b. d., 1945); Šmelináři (film. scénář, rozmnož., b. d., 1946); Návrat k životu (BB 1948); Tajná vysílačka (D pro ml., 1948, prem. 1947); Myslím na tebe (BB 1955); Princezna se zlatou hvězdou na čele (D pro děti, rozmnož., 1955, prem. 1956, podle B. Němcové); Dva roky prázdnin (D pro ml., rozmnož., 1958, prem. 1946, podle J. Verna); Vdova z Valencie (operetní libreto, rozmnož., 1958, prem. 1959, hudba B. Sedláček, podle L. de Vegy); Filmová hvězda (muzikál, rozmnož., 1960, i prem., hudba L. Podéšť); Chytrá princezna (D pro děti, rozmnož., 1961, prem. 1962; knižně in Trojlístek pohádek, 1963, + A. Dvořák); Král zlatokopů (D pro ml., rozmnož., 1967, prem. 1978, podle J. Londona); Ošklivá princezna (D pro děti, rozmnož., 1976, prem. 1978); Růže a prsten aneb Ze zápisníku zaloužilé víly (D pro děti, rozmnož., 1982, i prem., podle W. M. Thackeraye); Poctiví společníci (DD, rozmnož., 1983, podle O’Henryho); scénicky: Černá madona (aktovka s motivy ze života A. S. Puškina, 1937); Maskovaná milenka (operetní libreto, 1946, hudba R. Blahník, podle H. de Balzaka).
Zpěvní texty v operetách: J. Wenig: Praha matička (hra se zpěvy pro ml., b. d., 1940, hudba J. Seehák); R. Trinner: Kopretina z Wayomingu – Daisy (rozmnož., 1958, prem. 1959, hudba R. Trinner); D. I. Fonvizin: Pan generál aneb Zmařená svatba (rozmnož., 1959, hudba a úprava I. Růžička).
Úpravy a dramatizace: Tirso de Molina: Sokyně aneb Sama sobě sokyní (1942, i prem., též překl.) + Don Gil, modrý kavalír (rozmnož., 1954, prem. 1942, též překl.); Lope de Vega: Až k smrti milovat (rozmnož., 1957, prem. 1958, též překl.) + Učitel tance (rozmnož., 1957, též překl.); E. Geiger – A. Bauer: Hvězdy, láska a tuláci (operetní libreto, rozmnož., 1958, i prem., hudba H. Kawan); A. Bauer: Skandál v Lisabonu (operetní libreto, 1958, i prem., hudba H. Kawan; též překl. zpěvních textů); H. Ch. Chivot – A. Duru: Král pytláků (operetní libreto, rozmnož., 1960, s J. Möhwaldem, též překl., hudba J. Offenbach a Q. Masanetz); T. Dekker: Modrý pondělek (D, rozmnož., 1961, prem. 1937, též překl.); G. de Maupassant: Drahoušek aneb Příruční rádce pro mladé kariéristy (D, rozmnož., 1963, i prem. s tit. Bel ami; přeprac. jako hra se zpěvy s tit. Miláček, rozmnož., 1984, i prem., hudba M. Balling); R. Solana: Mohou být ženy biskupkami? (rozmnož., 1963, též překl.); scénicky: C. Goldoni: Sluha dvou pánů (1938).
Překlady: L. D. Tur – P. L. Tur – L. R. Šejnin: Konfrontace (1946); V. M. Gusev: Jaro v Moskvě (rozmnož., 1951); Molière: Tartuffe (rozmnož., 1953, prem. 1952; prem. původní verze 1936); F. Zell – R. Genée: Noc v Benátkách (rozmnož., 1954, hudba J. Strauss syn); L. G. Zorin: Otevřený rozhovor (rozmnož., 1954); Lope de Vega: Fuente Ovejuna (rozmnož., 1954) + Vdova z Valencie (rozmnož., 1957); P. Calderón de la Barca: Dcera vichřice (rozmnož., 1957); F. Raimund: Alpský král a škarohlíd (rozmnož., 1957); W. Böttcher – I. Nürnbergová: Don Juan dědečkem (rozmnož., 1958); A. Kédros: Zápisky pana Ypsilantise obchodníka (1958); J. Šatunovskij: Polibek Juanity (rozmnož., 1958, hudba J. Miljutin); L. Lenz: Manžel na výpomoc (rozmnož., 1958, hudba P. Hansen); W. Böttcher – I. Nürrnbergová: Na štěstí má smůlu (pouze zpěvní texty, rozmnož., 1959, hudba Conny Odd); J. Anouilh: Valčík toreadorů (rozmnož., 1964); scénicky: P. Ernst: Bagdadská romance (1944); A. Baranga: Plevel (1952).
Příspěvek ve sborníku: Stalin je život lidí budoucích (1954).

LITERATURA

Recenze: Otrokyně svého milence: Č. J. (Č. Jeřábek), LidN 2. 11. 1935; P. Fr. (P. Fraenkl), Národní osvobození 20. 11. 1935 * Noční let: M. Havel, Národní osvobození 4. 5. 1935 * Černá madona (D): Č. J. (Č. Jeřábek), LidN 13. 2. 1937; P. Fraenkl, Národní osvobození 14. 2. 1937 * T. Dekker: Modrý pondělek (překlad a úprava): B (E. Bass), LidN 30. 5. 1937; AMP. (A. M. Píša), PL 30. 5. 1937; kd (E. Konrád), Národní osvobození 30. 5. 1937; E. Kolár, RP 29. 12. 1960; ok (O. Kryštofek), MF 3. 1. 1961* C. Goldoni: Sluha dvou pánů (úprava): kd (E. Konrád), LidN 23. 4. 1938; AMP (A. M. Píša), PL 23. 4. 1938; rb. (O. Srbová), Ranní noviny 23. 4. 1938; A. M. Brousil, Venkov 23. 4. 1938 * Tirso de Molina: Sokyně (překlad a úprava): AMB (A. M. Brousil), Venkov 8. 3. 1942; p. (A. M. Píša), Národní práce 10. 3. 1942; -rč (V. Renč), Řád 1942, s. 546 * Černá madona (BB): h (J. Heyduk), LidN 5. 7. 1942; jšr. (J. Šnobr), Česká osvěta 38, 1941/42, s. 339 * Větrná hora: -lk (L. Kundera), MF 10. 9. 1946 * Tirso de Molina: Don Gil, modrý kavalír (překlad a úprava): p. (A. M. Píša), Národní práce 8. 12. 1942; Hloch (V. Hloch), Venkov 8. 12. 1942 * Jarka Doubek hraje ve filmu: A. Gála, Úhor 1942, s. 39 * P. Ernst: Bagdadská romance (překlad): Hch. (V. Hloch), Národní práce 18. 1. 1944 * Tajná vysílačka: ik (I. Kříž), Rovnost 9. 1. 1949 * Princezna se zlatou hvězdou na čele: A. Zapletal, VP 25. 10. 1955; jp, LD 1. 11. 1955; J. Pecháček, Divadlo 1956, s. 47 * Vdova z Valencie: M. Marklová, Divadlo 1959, s. 400 * Filmová hvězda: L. Jehne, Červený květ 1960, s. 161.
K životním jubileím: Kl (J. Kliment), RP 27. 6. 1979; mat, MF 27. 6. 1984; we, LD 27. 6. 1984.
Vzpomínky: J. Kašpar: Dcera smutného Kimivadla (rozhovor s O. Walló), Právo 25. 2. 1999.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 21. 11. 2006 (mvo)
Aktualizace bibliografie: 21. 11. 2006 (mvo)
 
zpět na hlavní stranu