Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír STUCHL

* 18. 4. 1922, Hradešice (u Horažďovic) 
† 4. 4. 1990, Strakonice 
 
Básník
 Pocházel z učitelské rodiny. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Strakonicích (1941) byl totálně nasazen v tamní zbrojovce. 1945 přešel do Prahy, kde studoval na FF UK filozofii, sociologii a estetiku (1945–1949) a 1950–1951 na Ústřední politické škole KSČ. Současně pracoval v tiskovém odboru Ústřední rady odborů, od 1947 byl redaktorem deníku Práce. 1948 přešel do Lidových novin, 1951 se opět vrátil do Práce. 1955–1960 byl zpravodajem ČTK v USA, 1961–1969 redaktorem a šéfredaktorem časopisu Květy. Od 1970 byl ve svobodném povolání, od 1972 redaktorem agentury Dilia.
 1939–1942 přispíval do Studentského časopisu, 1943–1944 otiskoval básně a sloupky v Lidových novinách. Po 1945 publikoval v periodikách, v nichž působil, a dále v Literárních novinách, Novém životě, Rudém právu, Mateřídoušce aj. Užíval pseudonymu Jan Silvín a šifry Sl.
 Vladimír Stuchl vstoupil do literatury za okupace melodickou, impresionisticky laděnou lyrikou, evokující pocity smutku, melancholie a plynutí času (Břehy, Prchající laně). Na počátku 50. let pak publikoval dobově poplatnou poezii, v níž oslavoval cestu společnosti ke komunismu a vzýval atmosféru radosti, dělného společenství, společného štěstí, boje za mír a budování nového života (Nahlas). Výrazným inspiračním zdrojem autorovy tvorby se stal jeho pobyt v USA. Básnická sbírka (Doma i za mořem) i kniha reportáží (Dobrý večer, Ameriko!) vycházejí z kontrastu amerického kapitalismu a socialistické vlasti. Stuchlovi verše staví do popředí pocit osamocenosti, vzpomínky na český domov, pojímaný jako jistota tradic; základem reportáží pak je kritika povrchnosti amerického způsobu myšlení a obraz rubu americké legendy, zahrnující především problémy bídy a rasismu. V pozdějších básnických sbírkách převažuje lyrizace všedního života, důraz na roli poezie a krásy v konfrontaci se životní průměrností. Hlavními inspiračními zdroji básníkovi jsou příroda, vzpomínky na cizinu a nezadržitelnost, neuchopitelnost věčného života (Nepravidelnosti, Vrh nožů proti živé osobě). Ve sbírce Noční mlha se Stuchl inspiroval cyklem Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku. – Početná je Stuchlova tvorba pro děti a mládež, jíž se věnoval již od 50. let. Zprvu psal básně, říkadla a leporela přibližující okolní svět malým dětem. Pobyt v USA jej později inspiroval nejen ke knihám převyprávění amerických černošských a indiánských mýtů, pověstí, pohádek a humorných povídaček (Dolů po Mississippi, Strejček z Texasu), ale i k dobrodružné próze Prérií pádí kůň.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Břehy (BB 1943); Prchající laně (BB 1944); Nahlas (BB 1950); Jdeme tátovi naproti (BB pro děti, 1953); Jarní den (BB pro děti, 1953); Vlaštovky se vrátily (BB pro děti, 1957); Záhon hrášku (BB pro děti, 1959); Doma i za mořem (BB 1960); Pojďte s námi na výlet (BB a P pro děti, 1962); Celý les zpívá (PP pro děti, 1962); Procházka po ČSSR (populárně nauč. pro děti, 1962); Bramborová hora (BB pro děti, 1962); Dobrý večer, Ameriko! (RpRp 1962; přeprac. 1964); Devět sivých peříček (BB pro děti, 1963); Modrý míč (BB pro děti, 1967); Nepravidelnosti (BB 1967); Prérií pádí kůň (převyprávění, americké povídačky a pověsti, pro ml., 1975; rozšíř. 1985); Ostrov zmijí (P pro ml., 1976); Dolů po Mississippi (převyprávění, americké povídačky a pohádky, 1981); Strejček z Texasu (převyprávění, americké povídačky, 1981); Vrh nožů proti živé osobě (BB 1988); Noční mlha (BB 1996, v tiráži vročení 1993, bibliofilie).
Překlady: J. Steinbeck: Byla kdysi válka (1965); G. Adamson: Můj život se lvy (1972, pod pseud. Jan Silvín); E. Hemingway: Sbohem, armádo (1974).
Uspořádal a vydal: Kalendář časopisu Svět sovětů na rok 1950 (1950); Pochodeň práce a míru (sb. poezie dělníků a rolníků, 1953); Jitřní píseň (pásmo z veršů J. Wolkra, rozmnož., 1973); Ohňostroj (pásmo z veršů V. Nezvala, rozmnož., 1974); Uzrál a rozvil se čas (pásmo z veršů J. Taufra, rozmnož., 1975); Země mluví (pásmo z veršů V. Dyka, rozmnož., 1977); S vámi v řadě (pásmo z veršů K. Biebla, rozmnož., 1977); Vůně kvetoucích trnek (pásmo z veršů L. Stehlíka, rozmnož., 1978); Motýlí čas (pásmo z veršů J. Čarka, rozmnož., 1978); Modravá kola světel (pásmo z překladů franc. poezie a Apokryfů K. Čapka, rozmnož., 1979); Skřivan zpívá v letu (pásmo z veršů F. L. Čelakovského, rozmnož., 1979); Prostor paměti (pásmo z veršů F. Halase, rozmnož., 1979); Barevný den (pásmo z veršů F. Hrubína, rozmnož., 1980).

LITERATURA

Recenze: Nahlas: K. Hofbauerová, Směna 1951, č. 11 * Doma i za mořem: M. Červenka, HD 1961, s. 39 * Dobrý večer Ameriko!: J. Opelík, Kultura 1962, č. 29 * Nepravidelnosti: L. Stehlík, Jihočeská pravda 12. 1. 1968; jč (= Jan Červenka), Kulturní noviny, 1968, č. 7; Z. Kožmín, LitL 1968, č. 10 * Prérií pádí kůň: N. Sieglová, Komenský 1976, č. 2; O. Chaloupka, ZM 1977, č. 3 * Ostrov zmijí: O. Chaloupka, ZM 1977, č. 6; Vrh nožů proti živé osobě: J. Soukal, BV 8. 12. 1988; R. Parolek, Literární revue 1990, č. 3.
Nekrolog: red, Květy 1990, č. 16.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 12. 8. 2006 (kp)
 
zpět na hlavní stranu