Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vlasta  SKALICKÁ

* 23. 8. 1951, Česká Lípa  
 
 
Básnířka, literární historička, redaktorka
 V útlém dětství žila střídavě v Praze a ve svém rodišti, v němž posléze ukončila ZDŠ (1957–1966) a SVVŠ (maturita 1969). 1969–1975 studovala národopis a český jazyk a literaturu na FF UK, absolvovala prací Beneš Metod Kulda jako vydavatel moravských pohádek. Od konce roku 1975 pracovala jako jazyková redaktorka ve Státním nakladatelství technické literatury, od 1977 krátce v nakladatelství Albatros. Na přelomu let 1978/1979 učila na ZŠ v Praze 1, v březnu 1979 nastoupila jako odborná pracovnice a knihovnice ve Středočeském krajském kulturním středisku v Praze. V letech 1980–2002 pracovala v ÚČSL, resp. v ÚČL, nejprve zde byla na studijním pobytu, později se stala pracovnicí oddělení dějin české literatury a lexikografie, redaktorkou Lexikonu české literatury. 1992 absolvovala čtvrtletní a 1995 měsíční studijní pobyt na Londýnské univerzitě. Od roku 2003 pracuje jako redaktorka a editorka, spolupracuje s literární redakcí Českého rozhlasu 3, stanice Vltava. Od roku 2005 je šéfredaktorkou časopisu Život, vydávaného Uměleckou besedou.
 První báseň Skalická uveřejnila za středoškolských studií v českolipském školním občasníku. Publikovat začala v roce 1976: nejprve literární medailonky v týdeníku Rozhlas, sporadicky i verše v Literárním měsíčníku a Tvorbě. Odborné studie, literární kritiky a glosy otiskovala v České literatuře a Českém jazyku a literatuře, po 1989 též v Literárních novinách, Týdeníku Rozhlas aj. Od konce 70. let připravila pro Čs. a poté Český rozhlas řadu literárních pásem a pořadů, v nichž hlavní pozornost věnovala české poezii 19., a zvláště 20. století; přeložila též texty slovenských básníků, např. Vladimíra Roye a Emila Boleslava Lukáče. – Užívá šifry vs.
 V prvotině Procházejte svýma očima se Skalická představila jako autorka zaměřující se především na emocionální vyjádření nejniternějších prožitků a meditativních duševních hnutí. Osou její imaginace je úsilí o slovní zachycení neuchopitelné mnohoznačnosti psychických pocitů. V intimizaci předmětného světa Skalická pokračovala sbírkou Světlotisky. Poezie je tu básnířce prostorem ke konfrontaci individuálního bytí s kulturními rovinami lidské existence a k nastolení svrchované tvůrčí kontemplace. Autorčiny reflexivní verše (pracující mj. s četnými motivy biblickými a antickými) tak přerůstají v podobenství o mnohovýznamovosti lidské duše. Reflexivní, filozofující a temně melancholická poloha autorčiny lyriky sílí ve sbírce Ztrnulá láva, kterou vydala po desetileté odmlce až na sklonku devadesátých let.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Procházejte svýma očima (BB 1984); Světlotisky (BB 1988); Ztrnulá láva (BB 1998).
Účast v týmových pracích: Slovník české literatury 1970–1981 (1985); Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993), 3/1 a 3/2 (2000) a 4/1 a 4/2 (2008).
Příspěvky ve sbornících: Návrat Egona Hostovského (1996); Julius Zeyer – Texty, sny, obrazy (1997); Václav Černý. Život a dílo (1997); Zajatci hvězd a snů (2000); Báseň mého srdce (2005).

LITERATURA

Studie a články: P. A. Bílek in „Generace“ osamělých běžců (1991).
Recenze: Procházejte svýma očima: R. Matys, Kulturní rozvoj 1985, č. 2; V. Křivánek, LM 1985, č. 9 * Světlotisky: P. A. Bílek, NK 1988, č. 49; V. Křivánek, Kmen 1989, č. 9 * Ztrnulá láva: V. Křivánek, NK 1999, č. 4; V. Novotný, Tvar 1999, č. 1.
Rozhovory: J. Nejedlý, Portál české literatury 2. 2. 2006.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 20. 10. 2008 (kb, kp)
Aktualizace bibliografie: 20. 10. 2008 (kb)
 
zpět na hlavní stranu