Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František GOTTLIEB

* 4. 8. 1903, Klatovy  
† 14. 5. 1974, Praha 
 
Básník
 Pocházel ze židovské rodiny. Reálné gymnázium vystudoval v Klatovech (1914–1922), práva na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr. 1927), kde zároveň navštěvoval přednášky na Filozofické fakultě. 1925 byl studijně několik měsíců v Paříži. 1927 se stal v Praze advokátním koncipientem a od 1932 advokátem. V prosinci 1939 odešel do Palestiny a vstoupil do Československé armády (účastnil se mimo jiné druhého tažení v Tobruku 1943). Pak odjel do Velké Británie, kde se 1944 stal úředníkem československého ministerstva zahraničí. Působil na něm i po návratu do Prahy; účastnil se jako expert i delegát valných shromáždění OSN v Paříži (1948) a New Yorku (1949 a 1950). Od 1958 žil jako spisovatel z povolání.
 Publikoval v Hostu, Lidových novinách, Literárních novinách, Tvorbě, Novém životě, Plameni, v židovských časopisech a kalendářích (zvl. v Židovské ročence) aj. Užíval pseudonymu Josef Goral a šifry VrR.
 Ve svých básnických začátcích, navazujících na poezii Otokara Fischera, se Gottlieb hlásil k tradici židovských proroků (i svůj příspěvek ve sborníku Otokar Fischer založil na jubilantově židovství); jeho naděje byly v tomto smyslu příznačně upřeny do „krajiny ducha“. Po válce se jeho abstraktní, ale hutná poezie ještě více harmonizovala, tentokrát v radostném odevzdání životu (Procitnutí). Reflexivní prvek se přitom silně uplatňoval nejen v Gottliebově poezii, ale také v jeho próze. V knihách vytěžených z válečného pobytu v cizině, především v črtách a povídkách z Asie a Afriky (Jaro a poušť), přecházejí lyrické postřehy do obecných úvah. Rozhled vzdělaného pozorovatele však Gottlieb prokázal rovněž na domácích látkách, a to uměním nazírat osobní osudy intelektuálních hrdinů v jejich podmíněnosti širším evropským děním (nejorganičtěji v románu z období kolem první světové války Volání na časy).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Cesta do Kanaán (BB 1924); Proměny (BB 1928); Životy Jiřího Kahna (R 1930; přeprac. 1947); Jan Maria Zeyer (E 1932); Bílý plamen (BB 1935); Vzkaz (BB 1938); Dvojí nástup (BB, London 1942, pod pseud. Josef Goral; rozšíř. 1946); Brýle a bodlák (P, London 1942, pod šifrou VrR); Čelem proti čelu (PP 1947); Procitnutí (BB 1954); Jaro a poušť (PP 1956; rozšíř. o výbor tematicky příbuzných veršů, 1962); Nápěvy a nárazy (BB 1957; část vydána jako bibliof. s tit. Nápěvy, 1956); Novely z rozchodu (1958); Cesta k mistrům (PP 1958); Hrací mlýn (BB 1959); Člověk není stěhovavý (P 1959); Volání na časy (R 1962); Golem (D pro děti, 1965); Rozpjatý den (BB 1966); Z okna do okna (PP 1973).
Výbor: Oblouky a prameny (1963).
Ostatní práce: U děla na Středním východě. Kronika čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního (s L. Fürthem, London 1944, pod jm. Josef Goral; přeprac. s tit. Podruhé Tobruk, 1946, pod vl. jm.).
Příspěvek ve sborníku: Otokar Fischer (1933).
Uspořádal, vydal a redigoval: Židovský kalendář 1928/29 (1929); Richard Feder. Život a odkaz (sb., 1973, s R. Iltisem a J. Borem).

LITERATURA

Recenze: Životy Jiřího Kahna: K. Sezima: Lumír 62, 1930/31, s. 380 * Dvojí nástup: A. M. P. (= A. M. Píša): Práce 9. 8. 1946 * Nápěvy a nárazy: J. Opelík: HD 1958, s. 176 * Volání na časy: M. Petříček: LitN 1963, č. 15 * Z okna do okna: -ra- (= V. Macura): ZN 15. 10. 1973.
Nekrolog: J. Hájek: Tvorba 1974, č. 21.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: L. Šolcová, 2002)
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 14. 6. 2006 (kp)
 
zpět na hlavní stranu