Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František GOTTLIEB

* 4. 8. 1903, Klatovy  
† 14. 5. 1974, Praha 
 
Básník a prozaik
 

Pocházel ze židovské rodiny. Reálné gymnázium vystudoval v Klatovech (1914–1922), práva na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr. 1927), kde zároveň navštěvoval přednášky na Filozofické fakultě. V letech 1921 a 1922 cestoval po Německu, v roce 1925 byl studijně několik měsíců v Paříži. Roku 1927 se stal v Praze advokátním koncipientem a od roku 1932 advokátem. V prosinci 1939 odešel do Palestiny a vstoupil do Československé armády (účastnil se mimo jiné druhého tažení v Tobruku v roce 1943). Pak odjel do Velké Británie, kde se roku 1944 stal úředníkem československého ministerstva zahraničí. Jeho zaměstnancem zůstal i po návratu do Prahy; jako expert i delegát se účastnil valných shromáždění OSN v Paříži (1948) a New Yorku (v letech 1949 a 1950). V roce 1957 absolvoval studijní zájezd po SSSR (inspirace pro knihu Člověk není stěhovavý). Od roku 1958 žil jako spisovatel z povolání.

 

Debutoval roku 1922 v časopisu Země, básně, povídky i eseje publikoval v Hostu, Lidových novinách, Lumíru (esej Jan Maria Zeyer otiskl v roce 1932 jako soukromý tisk), Národním osvobození, Plánu, Prameni, Tribuně; po roce 1948 zejména v Kytici, Literárních novinách, Mladé frontě, Novém životě, Plameni, Rudém právu, Tvorbě, v židovských časopisech a kalendářích (zvl. v Židovské ročence) a mimořádně též v Archivu pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (zde studie Komenský a jeho doba v raných pracích Jaroslava Golla, 1964). – Užíval pseudonymu Josef Goral; ve starší literatuře uváděná šifra VrR (kniha Brýle a bodlák, vydaná za druhé světové války v Londýně v roce 1942) patří Rostislavu Kocourkovi (1903–1978).

 Ve svých básnických začátcích, navazujících na poezii Otokara Fischera, se Gottlieb hlásil k tradici židovských proroků (i svůj příspěvek ve sborníku Otokar Fischer založil na jubilantově židovství); jeho naděje byly v tomto smyslu příznačně upřeny do „krajiny ducha“. Po válce se jeho abstraktní, ale hutná poezie ještě více harmonizovala, tentokrát v radostném odevzdání životu (Procitnutí). Reflexivní prvek se přitom silně uplatňoval nejen v Gottliebově poezii, ale také v jeho próze. V knihách vytěžených z válečného pobytu v cizině, především v črtách a povídkách z Asie a Afriky (Jaro a poušť), přecházejí lyrické postřehy do obecných úvah. Rozhled vzdělaného pozorovatele však Gottlieb prokázal rovněž na domácích látkách, a to uměním nazírat osobní osudy intelektuálních hrdinů v jejich podmíněnosti širším evropským děním (nejorganičtěji v románu z období kolem první světové války Volání na časy).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Pro lepší (D 1922); Cesta do Kanaán (BB 1924); Proměny (BB 1928); Životy Jiřího Kahna (R 1930; přeprac. 1947); Bílý plamen (BB 1935); Vzkaz (BB 1938); Mezi časy (BB, Palestina 1940); Dvojí nástup (BB, Londýn 1942, pod pseud. Josef Goral; rozšíř. 1946); Čelem proti čelu (PP 1947); Procitnutí (BB 1954); Nápěvy (BB bibliof., 1956, později ve sb. Nápěvy a nárazy); Jaro a poušť. Obrazy a příběhy (PP 1956; rozšíř. o výbor tematicky příbuzných veršů z knih Dvojí nástup; Procitnutí; Nápěvy a nárazy a Hrací mlýn a z veršů knižně netištěných, 1962); Nápěvy a nárazy (BB 1957); Novely z rozchodu (1958); Cesta k mistrům (PP 1958); Hrací mlýn (BB 1959); Člověk není stěhovavý (P 1959); Volání na časy (R 1962); Golem (D pro děti, 1965); Rozpjatý den (BB 1966); Z okna do okna (PP 1973).
Výbor: Oblouky a prameny (1963).
Ostatní práce: U děla na Středním východě. Kronika čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního (s L. Fürthem, London 1944, pod jm. Josef Goral; přeprac. s tit. Po druhé Tobruk, 1946, pod vl. jm.).
Příspěvky ve sbornících: R. Illový: Československá poesie sociální (1925); Sionismus. Idea a skutečnost (1926); Otokar Fischer. Kniha o jeho díle (1933); Almanach Kmene 1935-36 (1935); Almanach Kmene 1948 (1948); Básnický almanach 1953 (1954); Básnický almanach 1954 (1955); Básnický almanach 1955 (1956); Básnický almanach 1956 (1957); Básnický almanach 1958 (1959); Je v našem zpěvu jistota (1960); Básnický almanach 1959 (1960); Almanach Klubu čtenářů 1962 (1963); F. Langer: Korespondence I. A–K (2006).
Uspořádal, vydal a redigoval: Židovský kalendář 1928/29 (1929); Richard Feder. Život a odkaz (sb., 1973, s R. Iltisem a J. Borem).

LITERATURA

Studie a články: P. Eisner: Tragik ghetta, Rozpravy Aventina 1930/31, č. 28; J. Šnobr: Básník František Gottlieb, Panorama 1935, č. 9; F. Vrba: Básník i prozaik lyrického zamyšlení, LitN 1963, č. 31; E. Kolár: Doslov, in F. G., Golem (1965); F. Kafka: K 5. výročí smrti Františka Gottlieba, Židovská ročenka 5739, 1978/79; (bj) /= B. Jirásek/: Klatovský básník a spisovatel, Pravda 5. 8. 1983; J. Šmíd: Společné pouto : Jan Šnobr, František Gottlieb a Klatovsko, Pravda 6. 10. 1989; V. Färber: Na oblouku nebes zavěšeno, Host 1999, č. 7.
Recenze: Cesta do Kanaán: p.e. (= P. Eisner), Prager Presse 4. 1. 1925; r. i. (= R. Illový), Akademie 1924/25, příl. Rudé květy č. 20; P. F. (= P. Fraenkl), Host 1924/25, č. 6; J. Krecar, Moderní revue 1924/25, sv. 40, č. 4; -vb- (= V. Brtník), Topičův sborník 1924/25, č. 7; A. N. (= A. Novák), Lumír 1925, č. 6 * Proměny: LitN 1928, č. 19; P. E. (= P. Eisner), Prager Presse 18. 12. 1928; P. Eisner, Rozpravy Aventina 1928/29, č. 11; -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1928/29, č. 24; G. (= F. Götz), Národní osvobození 24. 7. 1929; Sg, Tvar 1929, č. 1 * Životy Jiřího Kahna: J. Wenig, Venkov 28. 12. 1930; A. M. Píša, LitN 1930/31, č. 4; K. Sezima: Lumír, 1930/31, č. 7; P. Fraenkl, Naše doba 1930/31, č. 8; P. Eisner, Prager Presse 3. 7. 1931; jv (= J. Vodák), České slovo 13. 3. 1931; G. (= F. Götz), Národní osvobození 15. 2. 1931; E. Rippl, Slavische Rundschau 1932, č. 1; E. Li., Vyšehrad 1948, č. 12; R. F. (= R. Fikrle), LD 8. 1. 1948 * Bílý plamen: -á- (= J. Rybák), Haló noviny 31. 12. 1935; V. Knapp, LitN 1935/36, č. 20; A. N. (= A. Novák), LidN 16. 3. 1936; P. E. (= P. Eisner), Prager Presse 15. 7. 1936; sl (= J. Strnadel), Ranní noviny 16. 12. 1936; B. Tomíček, Rozhledy 1936, č. 10 * Vzkaz: V. Černý, KM 1938, č. 8; AMP (= A. M. Píša), Právo lidu 26. 10. 1938 * U děla na středním Východě: K. Milotová, Práce 9. 8. 1945 * Po druhé Tobruk: Z. Lederer, SvSl 28. 11. 1946; J. V. Cabalka, LD 3. 12. 1946; F. Beneš, Práce 3. 1. 1947; Vop. (= J. Vopařil), Národní osvobození 9. 1. 1947; krt (= J. Keprta), Svobodné noviny 6. 2. 1947 * Dvojí nástup: A. M. P. (= A. M. Píša): Práce 9. 8. 1946; G. (= F. Götz), Národní osvobození 20. 8. 1946 * Čelem proti čelu: F. Hampl, Práce 21. 8. 1947; Reval, List sdružení moravských spisovatelů 1948, č. 3/4; V. Stuchl, Lidová kultura 1947, č. 32; KFK (= F. Kafka), SvSl 7. 9. 1947; S. Richter, LD 17. 8. 1947; E. Li. (= E. Liška), Vyšehrad 1947, č. 4 * Procitnutí: J. Trefulka, HD 1954, č. 5 * Jaro a poušť: Z. Novák, Práce 4. 3. 1956; O. Kryštofek, Práce 10. 7. 1962 * Nápěvy a nárazy: J. Opelík, HD 1958, č. 4; Z. Heřman, LitN 1958, č. 20; A. Linke, MF 31. 7. 1958 * Novely z rozchodu: M. Petříček, NŽ 1958, č. 8; I. Klíma, LitN 1958, č. 27; J. Mourková, Květen 1958, č. 9 * Cesta k mistrům: J. Hájek, LitN 1959, č. 36 * Člověk není stěhovavý: J. Hájek, Plamen 1959, č. 4; M. Postler, Kultura 1960, č. 4 * Hrací mlýn: M. Petříček, Plamen 1960, č. 3; G. Francl, LD 25. 12. 1959 * Volání na časy: mpk (= M. Petříček), LitN 1963, č. 15; vf (= V. Falada), VP 13. 5. 1963; F. Kafka, Věstník židovských náboženských obcí 1963, č. 7; zip (= Z. Pinc), NK 1970, č. 29; vl (= Š. Vlašín), Tvorba 1971, č. 3 * Oblouky a prameny: F. Vrba, LitN 1963, č. 31; R. Matys, Práce 3. 8. 1963 * Rozpjatý den: J. G. (= J. Galík), Kulturní tvorba 1966, č. 48; M. Petříček, LitN 1967, č. 11 (k tomu polemika J. Hájek, Plamen 1967, č. 5 + odpověď M. Petříčka, LitN 1967, č. 21 * Z okna do okna: MJV (= M. Janů), Práce 30. 5. 1973; V. Vodák (= M. Vacík), LD 23. 6. 1973; (iz) /= I. Zítková/, MF 10. 8. 1973; (-ra) /= V. Macura/, ZN 15. 10. 1973; E. F. (= E. Formánková), NK 1973, č. 20.
Rozhovory: an., MF 22. 3. 1958.
K životním jubileím: J. A., LitN 1953, č. 40; F. Vrba, LitN 1963, č. 31; kr, LD 4. 8. 1963; M. Petříček, Plamen 1963, č. 8; J. Hájek, RP 4. 8. 1968; J. Hájek, Tvorba 1973, č. 33.
Nekrology: J. Hájek, Tvorba 1974, č. 21; KFK (= F. Kafka), Židovská ročenka 5735, 1974/75; rsk (= M. Borský), Práce 22. 5. 1974.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: L. Šolcová, 2002).

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995); Michal Jareš (2019)
Aktualizace hesla: 10. 10. 2019 (jar)
Aktualizace bibliografie: 10. 10. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu