Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel SEMERÁD

* 28. 4. 1937, Blatná  
 
Dramatik, prozaik, filmový scenárista, režisér a herec
 Vystudoval Střední zemědělskou školu v Kadani (maturita 1956) a poté pracoval jako instruktor pro jednotná zemědělská družstva na Okresním národním výboru v Mariánských Lázních (do roku 1960). Během vojenské služby (1957–1959) byl knihovníkem. Od roku 1961 se věnoval divadelní práci: nejprve jako loutkoherec ve Východočeském loutkovém divadle v Hradci Králové, poté získal angažmá v plzeňském Divadle Alfa (1962–1963) a v Divadle pohraniční stráže v Chebu (1963–1967). Od konce roku 1967 působil ve Zlíně jako herec a režisér Městského divadla (do roku 1990 Divadlo pracujících) jak na jeho hlavní scéně, tak na scéně Divadélka v klubu, pro kterou psal i scénáře, adaptace a původní hry. Jako host režíroval řadu inscenací i v dalších divadlech (mj. v Severomoravském divadle Šumperk), spolupracoval též s divadly amatérskými.
 Ze Semerádových filmových scénářů byl realizován příběh o dívce z dětského domova Jemné umění obrany (1987, režie Jana Semschová).
 Karel Semerád byl představitelem autorského pojetí divadla a dramatického textu, které počítá s tím, že se autor bude na jeho realizaci podílet i jako herec a režisér. Usiloval o divadlo, které by bylo divácky přitažlivé a zábavné, zároveň však kriticky odhalující morálku společnosti. Na úrovni vnějškové satiry zpočátku zůstávaly Semerádovy komedie ze současnosti, v nichž se zaměřil na výsměch konzumnímu maloměšťáctví a na kritiku těch, kteří ve své bezcitnosti a chamtivosti neuznávají žádné vyšší ideály a hodnoty; jejich protipólem mu pak byly postavy, které jsou schopny přerodit se k zodpovědnosti (mladý fluktuant ve hře Slzy a smích). V konfrontaci tří generací přitom autorovy sympatie zjevně patří prarodičům a zejména dětem. O hlubší vhled se pokusil groteskní hrou Paneloptikum, v níž prostřednictvím rozmluvy hlavního hrdiny s historickými a mytickými postavami konfrontoval současnost s národní minulostí i mýty a souběžně skepticky reagoval na dobové politické teze o „přestavbě“ socialismu. Pro Semerádovu poetiku je příznačná výrazná divadelní stylizace, vycházející z brechtovské inspirace, fantazie, fascinace komediantstvím a cirkusem. Nejvýrazněji se uplatňuje ve hře Vzhůru do údolí, „pouťové komi-tragické burlesce s prologem, sedmi obrazy a epilogem, se čtyřmi cirkusovými čísly, třemi klauniádami, dvěma pantomimami a jedním bezradným koncem“. Příběhem hry o nelehkých osudech komediantské rodiny, balancující mezi touhou po pravdivém divadle a požadavky mocných i publika bez vkusu, se Semerád vyjádřil ke vztahu moci a umění, k omezování svobody umění i k postavení člověka v totalitní společnosti. V pozdější hře Na tváři lehký smích provázal životní osudy Karla Hynka Máchy s motivy Máje; životy významných kulturních osobností jsou inspirovány rovněž jeho poslední hry Madam PiafPo stopách Casanovy. Především pro klubovou scénu adaptoval řadu próz jiných autorů: Bohumila Hrabala, Pierre Henri Camiho, Eduarda Basse, Vasilije Šukšina, Ivana Alexandroviče Gončarova, Josefa Holcmana. Upravil a uvedl i dramata Emila Artura Longena, Františka Ferdinanda Šamberka, Václava Klimenta Klicpery a Viktora Dyka. – Věnoval se též tvorbě pro děti (Čau, pohádko, jevištní debut Kocour v polobotkách, Popelka). Je i autorem novely z prostředí psychiatrie Mezi magory domov můj.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Čau, pohádko (DD pro děti, rozmnož., 1966; obsahuje: O namydleném vlku, Král v prádle); Kocour v polobotkách (D pro děti, rozmnož., 1967, prem. 1964); Slzy a smích (D, rozmnož., 1979); Blatník (D, rozmnož., 1982, i prem.); Vzhůru do údolí (D, rozmnož., 1986, prem. 1985); Paneloptikum (D, rozmnož., 1987, i prem.); Mezi magory domov můj (P 1993); scénicky: Mezi magory domov můj (divadelní verze stejnojmenné prózy, 1993); Popelka (pro děti, 1996); Na tváři lehký smích (2004); Madam Piaf (2009); Po stopách Casanovy (2010).
Dramatizace a adaptace: E. A. Longen: Nevěsta na marách a spol. (rozmnož., 1992, prem. 1988; obsahuje: Kriminál za svobodu, Už mou milou...); scénicky: Pábení (1970, podle B. Hrabala); Dramata nedoslýchavé kapely (1972, podle P. H. Camiho); Nejkrásnější produkce světa (1976, podle E. Basse); Věřím (1977, podle V. Šukšina); Etudy na oblomovštinu (1979, podle I. A. Gončarova, hudba J. Dvořák); V. K. Klicpera: Veselohra na mostě, Každý něco pro vlast (1990); Podskalák (1995, podle F. F. Šamberka); Poletíme, slavná soudní stolice, poletíme... aneb Neklidná noc (2006, podle J. Holcmana); J. Herman – M. Stewart: Hello, Dolly (2007).

LITERATURA

Studie: P. Doležal: Existuje regionální drama?, Dramatické umění 1988, sv. 1; M. Hynšt in Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru: teoretické úvahy divadelního praktika, díl 1(2002) + díl 2 (2006).
Recenze: Blatník: Z. Srna, Rovnost 4. 8. 1982 * Vzhůru do údolí: Z. Srna, Rovnost 28. 9. 1985; J. Dvořák, Scéna 1985, č. 25–26 * Paneloptikum: P. Doležel, Rovnost 29. 4. 1987; P. Matějů, MF 27. 8. 1988 * Mezi magory domov můj: (old), SvSl (Brno) 21. 6. 1993; Na tváři lehký smích: M. Sladkowski, DivN 2004, č. 6 * Hello, Dolly: M. Sladkowski, MFD (Jihovýchodní Morava) 27. 2. 2007; Š. Zelinská, Zlínský deník 1. 3. 2007 * Madam Piaf: M. Sladkowski, MFD (Jihovýchodní Morava), 8. 4. 2009 * Po stopách Casanovy: M. Sladkowski, MFD (Jihovýchodní Morava), 5. 5. 2010.
Rozhovory: H. Galetková, Remazury (Zlín) 2001, č. 5; B. Šmejdovcová, MFD (Jihovýchodní Morava) 27. 4. 2006 a 14. 2. 2007; V. Fekar, Suflér (Zlín) 2007, č. 15; J. Mačálová, MFD 30. 4. 2010, Zlínsko – mimořádná příloha.
Nekrology: (hul) + J. Kafková, web DivN 2. 12. 2012 (zde).
Autor hesla: Božena Bacílková (1998)
Aktualizace hesla: 26. 10. 2018 (vk)
Aktualizace bibliografie: 26. 10. 2018 (vk)
 
zpět na hlavní stranu