Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Iva PROCHÁZKOVÁ

* 13. 6. 1953, Olomouc  
 
 
Prozaička, dramatička, autorka literatury pro děti a mládež
 Dcera spisovatele a scenáristy Jana Procházky, sestra spisovatelky Lenky Procházkové. Jejím manželem je herec a režisér Ivan Pokorný (* 1952). – Po studiu na gymnáziu (maturovala 1972) bylo Procházkové z politických důvodů zabráněno studovat vysokou školu. Pracovala jako pomocná síla na pražském letišti a jako uklízečka Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 1. Na Silvestra 1983 emigrovala s mužem a dětmi do Rakouska. Po třech letech rodina přesídlila do Německa, kde v Kostnici s mužem založili autorské divadlo Schlauer Kater (uvedlo mj. Procházkové hru Palo, der Fiedler, režie Ivan Pokorný). Od roku 1988 žili v Brémách a spolupracovali s místním divadlem Theater im Packhaus (Procházková pro ně zdramatizovala některé Andersenovy pohádky a napsala hru Wo bleibt dein Hut?, režie Ivan Pokorný). V roce 1994 se rodina přestěhovala natrvalo do Prahy.
 Na počátku 70. let publikovala Procházková několik próz časopisecky (mj. v Tvorbě Zemědělských novinách); roku 1972 získala v literární soutěži Strážnice Marušky Kudeříkové první cenu za novelu Ten pomeranč nemá žádný jadýrka. Nadále však mohla publikovat pouze sporadicky. Z popudu Kristiána Sudy se věnovala literatuře pro děti; po delších průtazích jí směla roku 1980 vyjít dětská knížka Komu chybí kolečko? 1975 se měla v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze uskutečnit premiéra její prvotiny Venušin vrch (smz. 1974), představení však bylo pro Prahu zakázáno; hra byla uvedena 1976 v Jihlavě a poté v Liberci a Spišské Nové Vsi.
Po roce 1990 píše scénáře pro Českou televizi: Vdova po básníkovi (1991, režie Dušan Klein, podle stejnojmenné divadelní hry, smz. 1982, premiéra s titulem Die Witwe des Dichters), Komu šplouchá na maják? (1992, režie Josef Platz, třídílný seriál pro děti podle prózy Komu chybí kolečko?), Opičí rok (1994, režie Ivan Pokorný), Poslední večeře u ptáka Noha (1994, podle dramatu Poslední život), Cesta na sluneční ostrov (1994, podle německy psané divadelní hry Der Weg zur Sonneninsel); Město bez dechu (2003, režie Ivan Pokorný). Je rovněž autorkou televizního seriálu Dům poslední radosti (1997, režie Ivan Pokorný). Provedla textovou revizi filmové povídky Jana Procházky Městem chodí Mikuláš (1992, režie Karel Kachyňa, knižně 1999). Vytvořila též námět a scénář k filmu Únos domů (2002, režie Ivan Pokorný).
 Iva Procházková je autorkou divadelních her, knih pro děti a mládež, próz pro dospělé. Mladé hrdinky jejích prvních divadelních her jsou za situace, kdy již téměř ztrácejí schopnost vymknout se z bezútěšného stereotypu, příchodem někoho či něčeho vyprovokovány ke změně postoje k životu (Venušin vrch, Poslední život). Poměr tvůrčích osobností ke společnosti spoutané idejemi tvoří základ divadelních her Wo bleibt dein Hut? (Kde zůstal tvůj klobouk?, o A. P. Čechovovi) a Erasmovy velké arkány (o Erasmu Rotterdamském), v níž autorka formou snového soudu podává tragédii vzdělance a humanisty, který se odmítá přidat k jakémukoliv fanatismu.
Těžiště tvorby Ivy Procházkové leží v jejích prózách pro děti, založených na kouzlu prostého, poeticky volně plynoucího vyprávění, které je často vložené do úst dětskému vypravěči, avšak žánrově se řadí k společenské próze socializačního typu. Součástí jejich poetiky jsou pohádková nadsázka, humor, nonsens a hravost metaforických pojmenování. Jakkoli se autorka nevyhýbá ani nepříjemným stránkám života (neúplná rodina v knize Červenec má oslí uši, život v dětském domově v příběhu Středa nám chutná, zkušenosti se smrtí v próze Myši patří do nebe – ale jenom na skok, osamocenost malého chlapce v rodině ambiciózních rodičů v pohádkově laděném příběhu Eliáš a babička z vajíčka), její příběhy jsou zpravidla zprávami o plnohodnotných vztazích mezi lidmi. Značnou roli v nich hraje snaha o dialog, touha po vzájemném pochopení i úsilí vytvořit prostředí důvěry a jistoty (takovýto dialog mezi otcem a malou dcerou tvoří osu prózy Pět minut před večeří).
Autorka neodděluje svět dospělých a dětí, nemocných a zdravých, mocných a ponižovaných. Naopak: v jejich dotecích a průnicích, ve vzájemném působení různorodých jevů hledá šanci pro důstojný a harmonický život. Proto i postavy jejích próz pro dospělé se v konfliktu s realitou pokoušejí najít v sobě i v přísně bipolárním vnějším prostoru (pravda a lež, dobro a zlo, přirozenost a přetvářka) pozitivní síly a dostát základním etickým hodnotám. Prostým, lineárně vyprávěným příběhům tak dominuje téma proměny duševního stavu člověka po střetu s okolním světem (Otcové a bastardi), umocňované autorčinou prací s dialogy, vnitřními monology i citacemi dopisů. Formou deníku pětadvacetiletého muže, který hledá ztracenou paměť i naději, je psána próza Výprava na zlatou rybičku. Obtíže života v reálném socialismu, impulzivní rozhodnutí emigrovat a první kroky v exilu utváří návaznost tří povídek, vypovídajících v knize Penzion na rozcestí o okamžicích mezi ztrátou a znovunalezením domova. Autorka též využívá prvky antiutopie (Soví zpěv) a tematizuje snahu ubránit se závislosti na médiích, jež zbavují člověka vlastní identity (Tanec trosečníků). Pro zachycování jedince v období zrodu, růstu, životních zkoušek a poznávání prostřednictvím nabývaných zkušeností bývá tvorba Ivy Procházkové vřazována do okruhu iniciačních próz (např. Pět minut před večeří).
Volbou témat a vyprávěcích stylů překonávají prózy Ivy Procházkové hranice mezi literaturou pro děti a pro dospělé čtenáře. Například příběh románu Karolína se žánrovým konvencím vymyká introspektivní, monologickou zpovědí o proměně dítěte v dospívající ženu. Autorčiny postavy zaujmou schopností spojovat zákonitý a předvídatelný svět s jedinečnými a neopakovatelnými událostmi, jakož i snahou objevovat a uchovávat v realistickém rámci každodenního dění fantazii a snění. Texty se vyznačují myšlenkovou náročností a otevřeností, překonávají žánrová vymezení a nabízejí varianty pro nahlížení daného problému. Prostřednictvím dětského vnímání, které umí být synestetické a synkretické, autorka zprostředkovává mezikulturní vazby (Jožin jede do Afriky, Konec kouzelného talismanu).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Venušin vrch (D, rozmnoženo, 1980, premiéra 1976); Postavení mimo hru (D, rozmnoženo, 1976, i premiéra); Poslední život (D, rozmnoženo, 1977, premiéra 1983); Komu chybí kolečko? (P pro děti, 1980); Červenec má oslí uši (P pro mládež, německy s tititulem Der Sommer hat Eselohren, Weinheim 1984; česky 1995); Die Witwe des Dichters (německy, D, Bad Homburg 1986, premiéra Alpbach 1984); Čas tajných přání (P pro mládež, německy s titulem Die Zeit der geheimen Wünsche, Weinheim 1987; česky 1992); Výprava na zlatou rybičku (P, Toronto 1988); Wer spinnt denn da? (německy, PP pro děti, Mnichov 1990); Penzion na rozcestí (PP 1991); Středa nám chutná (P pro děti, německy s titulem Mittwoch schmeckt gut, Stuttgart 1991; česky 1994); Erasmovy velké arkány (D 1991); Pět minut před večeří (P pro mládež, německy s titulem Fünf Minuten vor dem Abendessen, Stuttgart 1992; česky 1996); La Famille Kocourek déménage (P pro děti, francouzsky, Paříž 1993); 2 x 9 = Hamster (P pro mládež, německy, Würzburg 1994); Hlavní výhra (P pro děti, německy s titulem Marco und das Zauberpferd, Mnichov 1994; česky 1996); Soví zpěv (P pro mládež, německy s titulem Eulengesang, Weinheim 1995, s titulem PCA 2946, Amsterdam 1997, dánsky s titulem Løgn varer længst, Kodaň 1997; česky 1999); Únos domů (P pro mládež, německy s titulem Entführung nach Hause, Mnichov 1996, česky 1998); Fabian, der Felsenhocker (P pro děti, německy, Mnichov 1998); Karolína. Stručný život šestnáctileté (P pro mládež, 1999, německy s titulem Karolina: ein knapper Lebenslauf, Mnichov, 2001); Jožin jede do Afriky (P pro mládež, 2000); Eliáš a babička z vajíčka (P pro děti 2002); Kam zmizela Rebarbora? (P pro děti, 2004); Kryštofe, neblbni a slez dolů! (P pro mládež, 2004); Myši patří do nebe – ale jenom na skok (P pro děti 2006); Konec kouzelného talismanu (P pro děti 2006, spolu s M. Elfyn, G. Rosenstockem, T. Bagge, M. Desclotem); Tanec trosečníků (P 2006); Vyprávění o Leonardovi (P pro děti, 2007); Otcové a bastardi (P 2007); scénicky: Palo, der Fiedler (německy, Kostnice 1987); Wo bleibt dein Hut? (německy, Brémy 1992); Der Weg zur Sonneninsel (německy, Oberhausen 1991).

LITERATURA

Studie a články: S. Urbanová: Vrstevnatost próz Ivy Procházkové, in Současná literatura pro děti a mládež 2 (1998); táž: Třikrát Iva Procházková, in Meandry a metamorfózy dětské literatury (2003); B. Svadbová: Téma vzpoury literárních hrdinek, Tvar 1996, č. 18, též in sb. Žena – jazyk – literatura (1996); J. Čeňková: Nad knihami Ivy Procházkové, LitN 2001, č. 51; M. Šubrtová: Filozofizace literatury pro děti a mládež, in S. Urbanová a kol.: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století (2004).
Recenze: Vdova po básníkovi: O. Filip, Právo lidu (Wuppertal) 1984, č. 4 + Západ (Ottawa) 1984, č. 6 * Výprava na zlatou rybičku: B. Kubešová, Zpravodaj (Curych) 1989, č. 7–8 * Penzion na rozcestí: V. Píša, NK 1991, č. 46; J. Lukeš, LidN 2. 12. 1991; P. Janoušek, Tvar 1992, č. 7; B. Svadbová, Tvar 1992, č. 19 * Čas tajných přání: J. Čeňková, ZM 1992, s. 196; pek (M. Petříček), LitN 1992, č. 18 * Středa nám chutná: R. Hamanová, LitN 1994, č. 24; S. Urbanová, ZM, 1995, č. 4; M. Bley, Prager Zeitung 16.3.1995, příl. Literaturbeilage * Čas tajných přání: P. Matoušek, Středa nám chutná a Červenec má oslí uši, LidN 12. 10. 1995, příloha Národní 9 * Červenec má oslí uši: R. Hamanová, NK 1995, č. 41 * Pět minut před večeří: R. Ditmar, ZM 1996, č. 4; M. Reissner, Ladění 1996, č. 2; S. Urbanová, Tvořivá dramatika 1997, č. 1 * Únos domů: L. Lauková, Tvořivá dramatika, 1998, č. 2-3; P. Matoušek, NK 1998, č. 33 * Karolína: R. Ditmar, NK, 1999, č. 23; V. Vařejková, Zlatý máj, 1999, č. 4 * Soví zpěv: M. Reissner, Ladění 1999, č. 3; I. Adamonič, Ikarie 1999, č. 11 * Jožin jede do Afriky: M. Reissner, Ladění 2000, č. 2; týž, NK 2000, č. 29 * Eliáš a babička z vajíčka: R. Ditmar, LitN 2002, č. 46; (rem)(=M. Reissner), Ladění 2002, č. 3 * Kryštofe, neblbni a slez domů!: M. Reissner, Ladění 2004, č. 2 * Myši patří do nebe – ale jenom na skok: M. Šubrtová, Ladění 2006, č. 3; K. Matouš, Host 2006, č. 10, příl. Zlatý máj * Tanec trosečníků: I. Mls, Ikarie 2007, č. 2; V. Novotný, ČJL 2007, č. 5 * Konec kouzelného talismanu: M. Reissner, Ladění 2006, č. 4; J. Čeňková, ZM 2006, č. 10.
Rozhovory: KS, SvSl 19. 10. 1991; M. Nyklová, ZM 1992, s. 172; E. Jeníková, SvSl 29. 6. 1996; P. Matoušek, NK 1998, č. 33; B. Dočekal, MS 1999, č. 35; A. Horáčková, MFD 17. 2. 2007; A. Horáčková, MFD 21.7.2007; M. Nyklová, Grand Biblio 2007, č. 8.

Autor hesla: Iva Málková (1998, 2008)
Aktualizace hesla: 6. 3. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu