Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan ŠMÍD

* 4. 3. 1921, Praha 
 
Prozaik, autor historických románů, humoristických a detektivních próz
 Vystudoval obchodní akademii (mat. 1939) a stal se účetním ve Velkokupeckém podniku bratří Vodičkových. 1942 byl totálně nasazen v továrně Eta Praha, 1945–46 absolvoval vojenskou službu. 1946–49 pracoval jako grafik u architekta Bohumila Kuthana v paláci Lucerna v Praze, od 1949 byl účetním ve Sběrných surovinách, 1957–59 grafikem v časopise Střelecký sport, poté až po odchod do důchodu (1981) redaktorem týdeníku Svět motorů (nakl. Naše vojsko). Od 1965 při zaměstnání studoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK. 1970, po obhájení diplomové práce Naše avantgarda 20. let, nebyl připuštěn ke státním závěrečným zkouškám (za články kritizující okupaci Československa) a mohl je vykonat až 1971 (PhDr. 1973 rozšířenou verzí téže práce).
 Přispíval do časopisů: Lidová demokracie, Rozhlas, Věda a život, Květy, Ahoj aj., dále do periodik Svazarmu (Svazarmovec, Kynologie, Poštovní holubářství, Střelecká revue), po 1990 do Svobodného slova. Spolupracoval s Čs. rozhlasem – mj. pravidelný pořad Tip pro dva, dramatizace novely Deštivá noc (1984, r. Maria Křepelková) a dramatizace pohádky H. Ch. Andersena Pastýřka a kominíček (1957). Po 1990 se stal předsedou české sekce AIEP (mezinárodní asociace autorů detektivních románů). – Užíval pseudonymu Jaime Pessoa a šifer -jš-, -šm-.
 Jan Šmíd je autorem cestopisných črt, humoristických a detektivních próz a historických románů. Do Spojených států, chápaných jako literární prostor pro volnou fabulaci, situoval trojici humoristických novel, vyprávějících úsměvné a dramatické příhody ze života obchodního cestujícího Nata a jeho putování s ochočenou lvicí (Čisté radosti mého života, Návrat čistých radostí, Údolí nejčistších radostí), dále bláznivou satirickou komedii z prostředí současného amerického byznysu (Upíři) i některé z detektivních próz (Šestý výstřel pro Mabel Lowellovou). Šmíd se v nich zaměřuje na sociální podmínky vzniku kriminality a také na polemiku se současným pojetím práva a soudnictví; jeho zájem o psychologickou kresbu postav míří k reflexi situace a podmínek, kdy se z člověka stává zločinec (Deštivá noc, Na rohu Dvaadevadesáté, Kolotoč). Trojice historických románů o Lucemburcích chce být oslavou plného a aktivního života (Ve znamení lva o Janu Lucemburském, Ve znamení Erató o mladším bratru Karla IV. Václavu Lucemburském a Čtyři labutí pera o převorce marienthalerského kláštera Margaretě Lucemburské).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Čtyři stupně nad rovníkem (R 1967, pod pseud. Jaime Pessoa); Město bez moře (R 1969, pod pseud. Jaime Pessoa); Stíny minulosti (P horor., 1974; přeprac. s tit. Polibek mrtvých rtů, 1992); Čisté radosti mého života (P humorist., 1977); Deštivá noc (P detekt., 1983); Kde jsou hvězdy nejblíž (PP humorist., 1984); Na rohu Dvaadevadesáté (P detekt., 1986); Upíři (P satiric., 1987); Návrat čistých radostí (P humorist., 1989); Ve znamení Lva (R histor., 1989); Kolotoč (P detekt., 1992); Šestý výstřel pro Mabel Lowellovou (P detekt., 1993); Údolí nejčistších radostí (P humorist., 1993); ...náhle před ním stála nahá (P detekt., 1995); Malá Matty (P 1996); Smlouva s ďáblem (PP 1997); Ve znamení Erató (R histor., 1998); Čtyři labutí pera (R histor. 1999); Polibek (R 2000); Skřítek Vltavínek a holčička Apolenka (P pro děti, 2002); Panna a rentiér (R 2002); Já a můj kůň (R humorist.); Na opačné straně zákona (PP detekt., 2002).
Výbor: Kulka od Pánaboha (PP 2006).
Texty k fotografickým publikacím: Jizerské hory (1970, fotografie S. Weiss); Zapomenuté krásy vlasti (1972, i fotografie); Oživené krásy vlasti (1979, fotografie J. Hedánek); Labské pískovce (1981, fotografie Z. Feyfar); Chodsko (1982, fotografie J. Reich); Národní muzeum v Praze (1983, fotografie P. Čanda).
Příspěvky ve sbornících: Grog bez cukru (1986); Nejlepší detektivní povídky roku roku 1994 (1995); Stopy blesku (1996).

LITERATURA

Studie a články: P. Vašák: doslov in Deštivá noc, Na rohu Dvaadevadesáté (1990).
Recenze: Čisté radosti mého života: V. Königsmark, Tvorba 1977, č. 39 * Deštivá noc: (fk) (F. Knopp), LD 6. 8. 1983 * Kde jsou hvězdy nejblíž: A. Hájková, Tvorba 1985, č. 15, příl. Kmen * Upíři: A. Hájková, Tvorba 1988, č. 1 * Ve znamení lva: E. Světlík, RP 29. 8. 1989 * Návrat čistých radostí: P. Vašák, Tvar 1990, č. 1 * Údolí nejčistších radostí: B. Balajka, NK 1993, č. 39 * Ve znamení Erató: A. Haman: NK 1998, č. 24.
K životním jubilejím: E. Světlík, Tvorba 1986, č. 10, příloha Kmen.
Rozhovory: J. Mikeš, LD 7. 4. 1979; R. Slánský, Naše rodina 1988, č. 32; M. Picková, NK 1993, č. 23.
Nekrology: (cg) (F. Cinger), Právo 18. 12. 2002; V. Bystrov, LidN 9. 1. 2003

Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu