Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk HENDRYCH

* 16. 4. 1923, Praha 
† 5. 5. 1984, Praha 
 
Prozaik
 Otec byl bankovním úředníkem, bratr Milan Hendrych spisovatelem. Maturoval 1944 na reálném gymnáziu v Praze. Od 1945 studoval na FF UK srovnávací literaturu, 1949 byl při politických prověrkách ze studia vyloučen (PhDr. mu byl udělen in memoriam 1991). Od 1949 působil jako houslista v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK, 1953–55 v orchestru Armádní opery, od 1955 až do odchodu do důchodu v roce 1976 v orchestru Národního divadla.
 Povídky publikoval od druhé poloviny 60. let v periodikách Plamen, Lidová demokracie, Rudé právo, Zemědělské noviny, Rodina, Almanach Klubu čtenářů aj.
 Hendrych je autorem krátkých povídek, jeho talent spočívá v citu pro mluvený jazyk a pro významový dosah detailů lidské psychiky. Povídkový cyklus Nepřítel číslo jedna je věnován zákulisí operního orchestru a těží ze zvláštností hry na různé hudební nástroje a z komplikovaných vztahů mezi jednotlivými skupinami hudebníků. V navenek humorných scénkách autor odhaluje skrývané lidské city, zvláště samolibost, ctižádost a rozličné typy úzkosti. Stylově různorodé povídky v knize Zasněžená kytice přecházejí od ojedinělých grotesek přes anekdotické obrázky a morality až k hrabalovsky laděným hospodským debatám či jednoduchým příběhům a napohled banálním scénám s psychologizujícím podtextem, v němž se nejúčinněji uplatňuje Hendrychova záliba v pointách.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Nepřítel číslo jedna (PP 1969); Zasněžená kytice (PP 1975).

LITERATURA

Recenze: Nepřítel číslo jedna: O. Sus, HD 1969, č. 10; gf (= G. Francl), LD 4. 6. 1969 * Zasněžená kytice: J. Sekera, LM 1975, č. 9; (-ra) (= V. Macura), ZN 11. 6. 1975.
Rozhovor
: J. Křižan, MF 24. 1. 1970.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu