Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk HENDRYCH

* 16. 4. 1923, Praha 
† 5. 5. 1984, Praha 
 
Prozaik
 Zdeněk Hendrych vyrůstal v rodině bankovního úředníka. Maturoval v roce 1944 na reálném gymnáziu v Praze a od roku 1945 studoval srovnávací literaturu na Filozofické fakultě UK. V roce 1949 byl při politických prověrkách ze studia vyloučen (titul PhDr. mu byl udělen in memoriam až roku 1991). Od roku 1949 účinkoval jako houslista v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK, v letech 1953–1955 působil v orchestru Armádní opery a počínaje rokem 1955 až do svého odchodu do penze (1976) v orchestru Národního divadla. – Bratr Milan Hendrych (1929–1988) byl spisovatelem a výtvarníkem.
 Povídky publikoval od druhé poloviny šedesátých let v periodikách Plamen, Lidová demokracie, Rudé právo, Zemědělské noviny, Rodina, Almanach Klubu čtenářů aj.
 Zdeněk Hendrych vstoupil do literatury jako autor krátkých povídek, jehož talent spočíval v citu pro mluvený jazyk a pro významový dosah detailů lidské psychiky. Povídkový cyklus Nepřítel číslo jedna je věnován zákulisí operního orchestru a těží ze zvláštností hry na různé hudební nástroje a z komplikovaných vztahů mezi jednotlivými skupinami hudebníků. V navenek humorných scénkách autor odhalil skrývané lidské city, zvláště samolibost, ctižádost a rozličné typy úzkosti. Stylově různorodé povídky v knize Zasněžená kytice přecházejí od ojedinělých grotesek přes anekdotické obrázky a morality až k hrabalovsky laděným hospodským debatám či jednoduchým příběhům a napohled banálním scénám s psychologizujícím podtextem, v němž se nejúčinněji uplatnila Hendrychova záliba v pointách.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Nepřítel číslo jedna (PP 1969); Zasněžená kytice (PP 1975).

LITERATURA

Recenze: Nepřítel číslo jedna: gf (= G. Francl), LD 4. 6. 1969; O. Sus, HD 1969, č. 10; I. Zítková, MF 28. 8. 1969 * Zasněžená kytice: P. Bílek, O knihách a autorech, jaro 1975; (-ra) (= V. Macura), ZN 11. 6. 1975; J. Sekera, LM 1975, č. 9; Š. Vlašín, Tvorba 1975, č. 27.
Rozhovor
: J. Křižan, MF 24. 1. 1970.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 3. 10. 2019 (av)
 
zpět na hlavní stranu