Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ludmila FREIOVÁ

* 15. 3. 1926, Praha 
 
Prozaička, autorka vědecko-fantastické literatury, překladatelka
 Provdaná Ráblová; po rozvodu užívala dívčího jména. Po maturitě na gymnáziu v Praze-Libni (1946) studovala do roku 1950 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a filozofii. V roce 1968 získala diplom Italské univerzity pro cizince – Perugia 68 s oprávněním vyučovat italštině. Pracovala jako učitelka na základní, pak na zvláštní a od roku 1959 na střední škole, v roce 1983 odešla do důchodu a věnovala se fandomové práci.
 Debutovala prózou ve studentském časopise Jitro (1942), od konce padesátých let příležitostně publikovala v Učitelských novinách, v Hlasu okresu Praha-Sever, Rodině a škole, Vědě a technice mládeži (1985–1986), závodním časopise n. p. Avia Dimitrovec, Zpravodaji MNV Čakovice aj., později přispívala (zvláště vědeckofantastickou prózou a překlady) do periodik Svět fantastiky, Futoro Europa (Bologna 1988), Světová literatura, Děti a my, ABC mladých techniků a přírodovědců, Základna, AF 167, Zápisník, Nemesis, Ikarie, Intercom (1992–1994 zde seriál Jazyk naší fantastiky), Makropulos (Šumperk), do sešitové edice Poutník (1992) a do příležitostných tisků Parcon (1991, 1993, 2002). Napsala rozhlasovou hru Nerozhodnost (1982). – Byla zakládající členkou Syndikátu autorů fantastiky, roku 1993 získala za zásluhy o žánr Cenu Karla Čapka (Mlok), nejvyšší ocenění Československého fandomu, tj. hnutí příznivců fantastiky z Čech a Slovenska. V roce 1997 obdržela za dlouholetou práci pro žánr science fiction Cenu Akademie sci-fi, fantasy a horroru. Od roku 1990 byla členkou Společnosti přátel Itálie (do 1992 s názvem Společnost Československo – Itálie). – Používala též jména L. Ráblová a pseudonymu L. A. Rovina (v Lidové demokracii 1956), šifer LF, -re-. Pod jejím jménem překládal z italštiny Ilja Šetlík.
 Výchozím inspiračním zdrojem se Ludmile Freiové stalo povolání učitelky, z něhož zpočátku čerpala náměty (Úterý), brzy se však její zájem o psychologickou a etickou problematiku rozšířil a proměnil se v soustředění na mravní konflikt. Konkrétní vztah učitele a žáka nahradil zobecněný vztah vědoucích a nevědoucích, zdravých a handicapovaných. Tuto cestu nastoupila Freiová v novele Příběh jednoho roku, analyzující vztahy dospělých k duševně nemocnému dítěti. V souvislosti s oživením postupů sci-fi v druhé polovině sedmdesátých let hledala pro své psychologizující sondy raději umělé prostředí syžetů povýtce jen formálně vědeckofantastických. Motiv experimentálního navození věčného mládí doprovází téma společenské nepřijatelnosti milostného vztahu starší ženy k mladému muži (Letní kursy), problém společenské represe se tematizuje v příběhu odsouzence z budoucnosti, odpykávajícího si trest „v historii“, v běžném životě socialistického Československa (Odkud přišel Silvestr Stin, náklad 1986 zničen, s titulem Datum narození nula vydáno v roce 1990); kriminálnímu příběhu se blíží próza Čas mimo čas s tématem nebezpečnosti sektářství. Etická problematika zpochybňující lidské zásahy do přirozených procesů života (ať manipulativně znemožňujících svobodný rozvoj člověka či ovlivňujících jinoplanetární přírodní systém) je výrazně obsažena i v prózách určených mládeži (mj. trilogie Strach na Kvaře).

BIBLIOGRAFIE

Próza a práce o literatuře: Úterý (P 1960); Příběh jednoho roku (P 1966); Dopisy pro Jaszka (P pro ml., 1972); Letní kursy (R sci-fi 1977); Vyřazený exemplář (P sci-fi pro ml., 1980); Strach na planetě Kvara (R sci-fi pro ml., 1982, s tit. Strach na Kvaře, 2003); Cizinci na planetě Kvara (R sci-fi pro ml., 1986); Datum narození nula (R sci-fi 1990; s tit. Odkud přišel Silvestr Stin, 1986, náklad zničen); Jazyk naší fantastiky (studie, 1995, ed. J. Vašát); O čem se dověděl kocourek /vyprávění na dobrou noc/ (pohádky k obrázkům M. Němce, 1996); Čas mimo čas (R sci-fi, 1998); Spiknutí proti času (PP 2009).
Souborné vydání: Strach na Kvaře (R sci-fi trilogie pro ml., 2003; zde: Strach na Kvaře, původně s tit. Strach na planetě Kvara, 1982; Cizinci na Kvaře, původně s tit. Cizinci na planetě Kvara, 1986; Kosmická linka Země–Kvara).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Neviditelní zloději (1980); Železo přichází z hvězd (1983, ed. V. Kantor); Hvězdy v trávě (1984); Stalo se zítra (1984); Přistání na Řípu (1988, ed. V. Kantor); Let na měsíc (1993); Hvězdný prach. Antologie české SF (1996, ed. I. Milotová, Z. Rosenbaum); Bloudění časem a prostorem – Jaroslav Durych známý i neznámý (1997); Neberte mi naději. Antologie sci-fi PARCON 2000 (Plzeň 2002).
Překlady: Světy science fiction (PP 1993, s dalšími); Půlnoční stíny 2 (PP 1992, s dalšími); Zorl. Dobrodružství vesmírného ohaře (PP sci-fi, 1992, s dalšími); Srdce technopopu (1992, s dalšími); Doporučeno Velkým bratrem (PP italská sci-fi, 1999, i ed.)

LITERATURA

Bibliografie: in Ludmila Freiová, speciál Makropulos, fanzin č. 30 fanklubu sci-fi při ODDM Šumperk (zvláštní číslo věnované L. F., rozmn., Šumperk, b. d./1991/).
Studie a články: M. Blahynka: doslov in L. F., Letní kurzy (1977); Ludmila Freiová, speciál Makropulos, fanzin č. 30, rozmn., Šumperk /1991/; O. Neff in Tři eseje o české sci-fi (1985); ia (I. Adamovič): Ludmila Freiová, Ikarie 1991, č. 3; L. F. in Encyklopedie literatury science fiction (1995); L. F. in Slovník české literární fantastiky a science fiction (1995); J. Czaplinska in Dziedzictwo robota. Wspólczesna czeska fantastyka naukowa (Szcecin 2001); Jan Lopatka in Posudky (2005, ed. M. Špirit).
Recenze: Příběh jednoho roku: I. Zítková, MF 28. 6. 1966; H. Korecká, Impuls 1966, s. 518; J. Pecháček, Plamen 1966, č. 8; K. Dostál, LitN 1966, č. 28 * Dopisy pro Jaszka: iz (= I. Zítková, NK 1972, č. 38 * Letní kursy: (ves) (= M. Veselá), Práce 9. 3. 1977; -ra (=V. Macura), ZN 2. 4. 1977; T. Sedláček, Rovnost 19. 5. 1977; D. Hubená, LM 1977, č. 10 * Vyřezený exemplář: K. Blažek, Rovnost 22. 7. 1980 * Strach na planetě Kvara: K. Blažek, Brněnský večerník 16. 11. 1982 * Datum narození nula: S. Bartůšková, Rovnost 2. 7. 1991; iz (=I. Zítková), NK 1991, č. 13 * O čem se dověděl kocourek: (klo), NK 1996, č. 45 * Čas mimo čas: I. Zítková, Tvar 1999, č. 5; I. Mls, Ikarie 1999, č. 3 * Strach na Kvaře: M. Běhounková, MS 2004, č. 34; D. Faltýnek, Ikarie 2004, č. 10 * Spiknutí proti času: T. Javůrek, Ikarie 2009, č. 5.
Rozhovory: H. Kraztzerová, Učitelské noviny 1983, č. 9; D. Skupová, AZ magazín 1985, č. 7; (hu), Ikarie 1990, č. 6; im, Nemesis 1995, č. 10.
Nekrolog: nn, XB-1 2014, č. 11.

Autor hesla: Vladimír Macura (1995)
Aktualizace hesla: 21. 4. 2016 (vbr; jar)
Aktualizace bibliografie: 21. 4. 2016 (jar)
 
zpět na hlavní stranu