Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František Alexander ELSTNER

* 11. 4. 1902, Praha 
† 8. 9. 1974, Praha 
 
Prozaik, autor literatury pro mládež
 S roční přestávkou vystudoval reálné gymnázium (mat. 1921). Po opuštění studií na Právnické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval abiturientský učitelský kurz (1923–24) a učil na národních a odborných školách v Brandýse nad Labem (do 1934) a Mladé Boleslavi. 1936–41 byl zaměstnán jako referent mladoboleslavské automobilky. Poté se živil jako spisovatel a publicista z povolání, s výjimkou let 1953–55, kdy pracoval jako stavební dělník. Od roku 1920 (později se svou manželkou jako spolujezdkyní) podnikal četné cesty po Evropě, výpravy, jež byly spojeny s propagací československých automobilů (Aero a Škoda) a s vytrvalostními rekordy: 1932 procestoval Balkán, 1933 podnikl jízdu Severní Afrikou s expedicí Aero-spexor, 1934 vedl výpravu řidiček Modrého teamu Aero až na okraj Sahary v jižním Maroku a zpět do Prahy, 1935 navštívil Anglii a Skotsko, 1936 podnikl cestu „100 dní v malém voze“, rekordní dálkovou jízdu Severní Amerikou a Mexikem, 1937 se vypravil do východní Evropy, 1938 do Jižní Ameriky (Bolívie, Argentina), 1947 absolvoval rekordní dálkovou jízdu Afrikou až na rovník, 1959 procestoval SSSR. Své výpravy fotografoval a natáčel, po návratu o nich často přednášel.
 Přispíval do Motor revue, Národního osvobození, Světa motorů, Venkova aj. Redigoval knižnici Motorová sedmikorunovka (1932). Byl přizván jako odborný poradce filmu Pancho se žení (1946, scénář Rudolf Hrušínský, režie Rudolf Hrušínský, František Salzer).
 Elstnerův stálý zájem o motorismus, jehož prvními projevy byly populárně naučné práce praktického zaměření (Správkárna v kapse, ABC motoristy), vyústil posléze v psaní cestopisných reportáží pro mládež, v nichž zúročil vlastní prožitky a zkušenosti. Do kontextu cestopisné literatury vnesl nové tematické momenty (rychlostní a vytrvalostní jízdy obtížným terénem jiných kontinentů), které zachycoval s humorem a s pochopením pro lidskou solidaritu v složitých a dobrodružných situacích. Zároveň akcentoval přehledný výklad geografických a přírodních jevů. V Elstnerových posledních pracích (Věci z jednoho pokoje, Pan Trabant & bílá slečna aneb Putování s kloboučkem) sílí beletrizační složka. V popularizačních knihách pro mládež, nedílně spojených s výtvarným projevem (situační obrázky, mapky, grafy aj.), vysvětluje dětem srozumitelným způsobem základy motorismu a dovedností spjatých s tábornictvím.

BIBLIOGRAFIE

Cestopisy a beletrie: Tango Argentino (cestopis, 1940); Na jih od Bengházi (cestopis, 1941); Evropan se vrací (cestopis, 1946); Benzinové opojení (PP 1947); Lovci kilometrů (Rp cestopis., 1948); Saharou a pralesem (cestopis pro ml., 1956; přeprac. 1959); S kamerou a za volantem třemi díly světa (cestopis pro ml., 1957); Šťastnou cestu, Octavie (cestopis, 1961); Tři kluci + km (P pro ml., 1964); Věci z jednoho pokoje (PP 1966); Pedro – tvůj kamarád z Argentiny (P pro ml., 1967); Pan Trabant & bílá slečna aneb Putování s kloboučkem (cestopis pro ml., 1971).
Výbor
: Dobrodružné cesty světem (1971, z knih Evropan se vrací, Na jih od Bengházi, Tango Argentino).
Populárně naučné práce: Kniha o uzlech (1927); Správkárna v kapse (1932); ABC motoristy (1933); Aero, malý vůz pro velké cesty (1933); Aero 30 HP (1935); Hodinky bezpečnosti (2 díly, 1937; 1. díl: J. Hostáň: Výchova bezpečného chodce, 2. díl: F. A. Elstner: Abeceda bezpečnosti); Nováčkovská (skautská příručka pro ml. 1937, s J. Novákem a A. B. Svojsíkem); Značky pro silniční dopravu (učební pomůcka pro obecné a střední školy, 1938, s J. Hostáněm); Cvičná křižovatka (brožura, 1953, s A. Elstnerovou); Osobní auta (pro ml., 1958); Dobrodružnou stezkou. (příručka o táboření pro ml., 1959; rozšíř. ve 2 sv. 1965); Vázání uzlů (příručka, 1959; rozšíř. 1966); Dovedu to! (pro ml., 1962; přeprac. 1970); Motorové opojení (pro ml., 1966; uprav. a rozšíř. I. Šebesta, 1976); Uzly a laso (1968); Automobily včera, dnes a zítra (pro ml., 1969); Dovolená pod stanem a s karavanem (1970); Zálesácká kuchyně (1970).
Příspěvek ve sborníku: Světoběžník (Zlín 1944, ed. J. Pelíšek).

LITERATURA

Katalogy: I. Barteček: Cestovatelé z českých zemí v Jižní Americe, Prostějov 2001.
Studie a články: J. Kunský in Čeští cestovatelé 2 (1961); Z. K. Slabý: Doslov, in F. A. E, Dobrodružnou stezkou, 2. díl, 1965; jšr (J. Šnobr): František Alexander Elstner, ZM 1967, č. 8, příloha.
Recenze: Evropan se vrací: F. Beneš, Práce 20. 9. 1947 * Tábornická knížka: C. Rakušan, ZM 1966, s. 345 * Věci z jednoho pokoje: O. Syrovátka, ZM 1967, s. 357 * Pedro, tvůj kamarád z Argentiny: M. Tmé, Komenský 92, 1967/68, s. 448 * Dobrodružnou stezkou: Z. Pírek, Komenský 97, 1972/73, s. 4 * Pan Trabant a bílá slečna: O. Chaloupka, ZM 1972, s. 51.
Rozhovory: S. Drnek, Jižní stezka 1969, č. 2.
K životním jubileím: s. (V. Straka), Svět v obrazech 1962, č. 17; V. (M. Veselá-Janů), Práce 12. 4. 1972; (po) (= Jiří Poláček), Ladění 2002, č. 2.
Nekrology: a-á (Z. Heřman), ZM 1974, č. 8, příloha.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Sylva Bartůšková (1994)
Aktualizace hesla: 1. 8. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu