Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ilona DAŇKOVÁ

* 2. 3. 1934, Suché Vrbné (dnes České Budějovice – Suché Vrbné) 
† 14. 8. 1995, České Budějovice 
 
Prozaička
 Po maturitě na Vyšší hospodářské škole v Českých Budějovicích (1952) pracovala jako úřednice, v letech 1962–1990 byla referentkou tiskové propagace Parku kultury a oddechu v Českých Budějovicích a redaktorkou tamního měsíčníku Kulturní kalendář. Roku 1991 odešla do důchodu.
 Povídky, fejetony, bajky, aforismy a zprvu i básně publikovala od roku 1959 zejména v jihočeském tisku, ale též v Rudém právu, Světě práce, Zemědělských novinách, Mladé frontě aj. V Jihočeské pravdě (České Budějovice) vycházela roku 1985 zkrácená verze novely Pro Moniku, pro Renátu o Anně s titulem Dívka z počátku století. Spolupracovala též s jihočeským vysíláním Čs. rozhlasu. Všechny své knihy vydala pod vlastním jménem, některé drobnější texty však podepsala pseudonymem Ester Házová.
 V souboru krátkých „pohádek pro dospělé“ Máchorky převádí Daňková s drdovsky bodrým humorem pohádkové motivy do civilní roviny. Drobné příběhy s pohádkovým či historickým koloritem jsou zde především karikaturou soudobých společenských poměrů a mezilidských vztahů a směřují k závěrečnému konstatování až moralitě. Posun k intelektuálnějšímu odstupu je zřejmý v novele Nikdo si nestele sám o osudech jihočeského potomka amerického vojáka indiánského původu, jejíž čtivost je založena na výběru klíčových epizod (1945, 1948 a 1968) a na spádu dialogů i vypravěčského stylu. Autorčin vtip v této novele přechází do strohé satiry na hrabivé a zpátečnické maloměšťáctví, které se zvláště v událostech roku 1968 projevuje přímo groteskně. V próze určené dospívajícím dívkám Pro Moniku, pro Renátu o Anně konfrontuje autorka život současných dívek s mládím jejich babiček. Kombinací humorné polohy s užitím hororových prvků se vyznačují drobné povídky otištěné v souboru Jak zlikvidovat šéfa.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Máchorky (PP 1964, 2. rozšíř. a upr. vyd. 1988); Nikdo si nestele sám (P 1976); Pro Moniku, pro Renátu o Anně (P pro ml., 1978); Jak zlikvidovat šéfa. Povídky trochu vědecké, hodně fantastické (1993, spoluautoři Hynek Klimek, Ivan Mls, Antonín Pelíšek).
Příspěvky ve sbornících: Boje a lásky (1960); Jihočeský lidový kalendář (1961); Magazín (1961 a 1963); Prameny (1973).

LITERATURA

Studie a články: Š. Vlašín: Přemáhání osudu, in Š. V.: Ve škole života. O české próze sedmdesátých let (1980); Z. Mráz: Ilona Daňková, in Slovníček jihočeských spisovatelů 20. století (1988); J. Skálová: Povídám, povídám pohádku..., in E. Koudelková (ed.): Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec 29.–30. března 2007 (2008; týž příspěvek pod názvem Dvě podoby autorské pohádky in Z. Holub /ed./: Genius loci českého jihozápadu. Sborník z konference konané 24.–25. 10. 2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje /2008/).
Recenze: Máchorky: Z. Mráz, Jihočeská pravda 25. 10. 1964; V. Píša, RP 24. 7. 1989; F. Skorunka, Československý voják 1989, č. 15 * Nikdo si nestele sám: Š. Vlašín, Rovnost 13. 1. 1977 * Pro Moniku, pro Renátu o Anně: H. Králová, Jihočeská pravda 12. 1. 1979 * Jak zlikvidovat šéfa: V. Ríša, Ikarie 1994, č. 5; S. Kopecký, Českobudějovické listy 20. 1. 1994.
K životním jubileím: D. Moldanová, LM 1984, č. 3; J. Krenželoková, Kmen 1989, č. 9.
Nekrolog: J. Janáček, Českobudějovické listy 21. 11. 1995.
Autor hesla: Dobrava Moldanová (1995)
Aktualizace hesla: 4. 2. 2019 (av)
 
zpět na hlavní stranu