Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Marie ŘEPKOVÁ

* 9. 8. 1923, Praha 
† 7. 4. 1990, Praha 
 
Literární historička
 Rozená Balková. Po studiích na reálce (1934–1936) a reálném gymnáziu v Praze (maturita 1942) pracovala jako úřednice na zemském úřadu, 1944–1945 byla totálně nasazena v továrně Always Praha. 1945–1949 studovala na FF UK estetiku a literární vědu, titul PhDr. získala 1951 prací Česká historická próza před Jiráskem. Do 1954 byla v domácnosti, poté nastoupila jako odborný pracovník do Ústavu pro českou literaturu, kde působila až po odchod do důchodu (1978).
 Od 1954 přispívala do České literatury, Časopisu Národního muzea, Věstníku ČSAV, Českého jazyka a literatury aj. Byla spoluautorkou scénáře expozice Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše v pražské Hvězdě (1966, s Rudolfem Havlem Mojmírem Otrubou). Používala šifry mř.
 Předmětem literárněhistorického studia Marie Řepkové byla česká poezie a próza 19. století. V monografii, jíž vyvrcholil její celoživotní zájem o dílo Karla Havlíčka Borovského, spojila historicko-genetický výklad básníkova satirického díla s analýzou umělecké struktury jednotlivých děl, s jejich tematickým, jazykovým a stylistickým rozborem (Satira Karla Havlíčka). Usilovala přitom o postižení šíře, rozmanitosti a logiky spisovatelovy tvorby beletristické i novinářské v jednotlivých obdobích. Metodu podrobné analýzy literárního díla použila Řepková i v monografii Vypravěčské umění Karolíny Světlé. Zaměřena na problematiku proměn tématu a tvaru tzv. ještědských próz, vymezuje studie jejich místo v tvorbě autorky i v české povídce a románu druhé poloviny 19. století. V menší míře (příspěvky v časopisech a sbornících) se Řepková zabývala autory českého obrození (Václav Hanka, František Jaromír Rubeš, František Palacký) a představiteli realistické prózy (Antal Stašek, Karel Václav Rais, Jindřich Šimon Baar).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Scénář Jiráskova muzea ve Hvězdě (1966, rozmnož., s R. Havlem a M. Otrubou); Satira Karla Havlíčka (monografie, 1971); Vypravěčské umění Karolíny Světlé (monografie, 1977).
Účast v týmových pracích: Dějiny české literatury 2 (1960); Slovník českých spisovatelů (1964); Svět literatury (1967); Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání (1969).
Příspěvky ve sbornících
: Kulturněpolitický kalendář (1963, 1965); Realismus a modernost (1965); Literární archiv (1974, s J. Víškovou).
Uspořádala, vydala a redigovala: F. J. Rubeš: Humoresky (1960); V. Beneš Třebízský: Pohádky (1971); K. Havlíček Borovský: Básně (1976); K. J. Erben: Kytice balad (1982).

LITERATURA

Recenze: Satira Karla Havlíčka: k-k (F. Kautman), SvSl 29. 9. 1971; M. Borský, Práce 8. 12. 1971; D. Jeřábek, ČL 1972, s. 559 * Vypravěčské umění Karolíny Světlé: A. Šimonková, Průboj 23. 11. 1977; J. Malínský, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1979, č. 6–7.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: L. Šolcová, 2002).
Autor hesla: Markéta Trávníčková (1998)
Aktualizace hesla: 30. 5. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu