Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Emilián GLOCAR

* 11. 7. 1906, Lukavice (u Zábřehu) 
† 10. 2. 1985, Libertyville, Ill. (USA) 
 
Prozaik, básník, výtvarník
 Jeho otec, mlynářský pomocník, padl za první světové války; když roku 1917 zemřela i matka, žil Glocar u příbuzných ve Zvoli u Zábřehu. Při oslavách 28. října 1918 byl vážně zraněn. Po maturitě na gymnáziu v Zábřebu (1923) ho československá církev poslala na studia pravoslavného bohosloví do Sarajeva. Po pětiletém studiu se vrátil do ČSR, ale z existenčních důvodů se v roce 1929 stal popem v severní Jugoslávii (především v obci Dalj u Osjeku). Náboženského života se účastnil i literárně, též jako redaktor časopisu srbské pravoslavné církve. V roce 1939 byl církví vyslán do USA a v Akronu (stát Ohio) působil jako kněz srbských přistěhovalců. Po více než dvaceti letech odešel pro neshody se srbskými monarchisty do Lublinu u kanadských hranic na faru ruské pravoslavné církve, kde se intenzivně věnoval malířství. Po úspěchu svých prací byl vyzván, aby vyučoval malířství na pobočce marshfieldské univerzity v Eau Claire (stát Wisconsin), kam se také přestěhoval, a v roce 1963 se stal lektorem malířství a správcem galerie univerzity. Své obrazy vystavoval v řadě měst USA a v roce 1966 i v Šumperku.
 V USA přispíval do Chicagských listů (zde během druhé světové války postupně uveřejnil básnickou sbírku Země hoří). Podepisoval se také Emil Bl. Glocar, Emilián Blažej Glocar a Emil Blažej Glocar.
 První Glocarovy prózy (vydané po sbírkách poezie březinovského ražení) zpracovávají autorovy srbské zkušenosti. Mozaikovitě řazené příběhy ze života zapadlé dědiny (Od jara do jara) či mnichů pravoslavného kláštera (Fruška Gora) odhalují v barvitě zachycených zvláštnostech tamního prostředí věčnou souhru lidského utrpení a radosti. Harmonizující a oslavný tón zaznívá zejména v sevřeněji komponovaném obrazu sedláckých, nedogmaticky zbožných mnichů. Rebelie, třetí kniha se srbským námětem, prozradila Glocarův zájem o historii (do pokosovského období se obrátila Lutanja, poslední práce ze srbského prostředí), který později plně potvrdila jeho trilogie Olomoucká romance, Magistr Gabriel, písař olomouckýOlomoucká elegie, kronika tří generací rodu Glocarů, jež sleduje rostoucí bohatství a moc měšťanstva v 16. století a jejich zápas s biskupstvím. Autorův přitakávající postoj k životu je zde provázen vědomím pomíjivosti šťastných chvil, úspěchů a moci. Svou neasketickou životní vyrovnaností, tím, jak historickou a sociální problematiku důsledně přetváří do individuálních charakterů a ostře viděných konkrétních situací, a konečně péčí o jazykovou ryzost navazuje Glocar ve své trilogii na Vančurovy Obrazy z dějin.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Písně sirotků (BB 1931, pod jm. Emil Bl. Glocar); Vigilie (BB 1932, pod jm. Emil Bl. Glocar); Od jara do jara (R 1937); A Man from the Balcans (angl., R, Philadelphia 1942); Children in the Storm (angl., P, New York 1945); Fruška Gora (R 1946); Rebelie (R 1949, pod jm. Emilián Blažej Glocar); Deník pana Georgia Maksimoviče (P, Beograd 1953); Lutanja (srbsky, P, USA, 1959); Olomoucká romance (R 1960, 1. část trilogie); Magistr Gabriel, písař olomoucký (R 1962, 2. část trilogie); Olomoucká elegie (R 1970, 3. část trilogie).
Ostatní práce: Tvoj glas (srbsky, Jugoslávie, 1936); další náboženské spisy publikované v Jugoslávii.

LITERATURA

Studie a články: E. Lukeš: O knize i autorovi, in Rebelie (1949); F. Spurný: Doslov, in Olomoucká romance (1960); F. Spurný: Doslov, in Magistr Gabriel, písař olomoucký (1962); F. Spurný: Doslov, in Olomoucké elegie (1970, s F. Valouchem); E. J. Havlíček: Básník daleký i blízký, in Blahoslav 1971 (sb. 1971); F. Valouch: Cesta Emiliana Glocara za historickou prózou, in Z paměti literární Olomouce (sb. 2004); F. Všetička: Setba jsme krve, in Z paměti literární Olomouce 2 (sb. 2006); O. Šuleř: Emilián Glocar, in Laskavé medailony: zapomínaní a zapomenutí literáti ze severní Moravy a Slezska, z Valašska a Hané (2007).
Recenze: Od jara do jara: vbk. [= V. Běhounek], PL 2. 7. 1937; jšr., LitN 937, č. 20 * Fruška Gora: Jkb. [=J. Kabešová], Knihy a čtenáři 1945/1946, č. 19/20; jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 1946/47, č. 2; K. Růžička, KM 1947, č. 1/2; fbt [= F. Benhart], ZN 13. 2. 1947 * Rebelie: H. Procházková, Růst 1949, č. 1/2 * Olomoucká romance: R. Krbílek, ČK 1960, č. 11 * Magistr Gabriel: A. Sivek, ČK 1962, č. 12; M. Blahynka, LitN 1963, č. 15 , též in Denní chléb: Bilance – medailony – recenze (1978) * Olomoucká elegie: (EJH) [= E. J. Havlíček], LD 2. 12. 1970; F. Valouch, NK 1970, č. 49.
Rozhovor: F. Valouch, ČK 1967, č. 7.
K životním jubileím: F. Valouch in Severní Morava 1986, sv. 51; R. Czmero, Hanácké noviny 4. 7. 1996.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografické databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 27. 9. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu