Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr RÁKOS

* 3. 6. 1956, Praha 
† 3. 4. 1994, Praha 
 
Prozaik
 Otec Petr Rákos (1925–2002) byl hungarista, literární vědec a překladatel, manželka Lenka Rákosová (* 1955) je televizní a rozhlasová redaktorka.
Po absolvování gymnázia v Praze-Břevnově (maturita 1975) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK (MUDr. 1981). Jako lékař-psychiatr byl zaměstnán v Psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, naposled jako primář oddělení. Byl též zakladatelem a vedoucím lékařem bohnického centra krizové intervence.
Zemřel dobrovolně.
 Odborné a vědeckopopularizační příspěvky publikoval v Čs. psychiatrii, Lidových novinách, Reportéru, Úspěchu aj. Spolupracoval s Čs. televizí a Čs. rozhlasem; z angličtiny překládal odborné práce.
 

V Rákosově beletristické tvorbě se projevuje autorova snaha o postižení společenských mechanismů a rituálů i základních lidských situací, které se opakovaně obměňují v individuálních osudech. K charakteristickým rysům jeho tvůrčí metody patří smysl pro jazykový detail a experiment, invenční kompoziční řešení, zvýrazňování groteskních až absurdních prvků, hravost a filozofická skepse. V literární tvorbě zužitkoval znalosti psychoanalýzy.
Osnovou jeho knižního debutu, alegorie Korvína čili Kniha o havranech (corvus, latinsky havran), je vize fantaskního Havranlandu. Vypravěč konstruuje svébytný svět pomocí reálných postav a historických událostí, avšak nikoliv na základě reálného světa, ale světa prostředkovaného literaturou. Dějová poutavost a iluzívnost je neustále potlačována digresivní hrou se slovy a rozrušováním kompoziční, fabulační a motivické výstavby. Tvarově se jedná o koláž tematicky i jazykově odlišných textů a fragmentů textů rozdílných žánrů (milostný román, kronika, bajka, kázání, anekdota atd.).
Rákosova druhá vydaná kniha obsahuje autorovu skutečnou prozaickou prvotinu Fúrie čili Kniha stíhání, obraznou sondu do psychiky pronásledovaného člověka, a nedokončenou prozaickou skladbu Askiburgion čili Kniha lidiček. Tvarový i jazykový experiment i v těchto textech koreluje s tématem i centrálním příběhem. Fúrie (titul podle řecké bohyně pomsty a pronásledování) je jednolitým, živelným monologem, jímž se ústřední postava obrací sama k sobě, její destrukce se v závěru projevuje ve struktuře věty, narušováním gramatických forem, postupně i vynecháváním písmen, jejich záměnami až závěrečným znetvořením slov a zánikem textu zahlcením změtí nesrozumitelných grafických znaků.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Korvína čili Kniha o havranech (P 1993); Askiburgion čili Kniha lidiček, Fúrie čili Kniha stíhání (PP 1995).
Překlad: T. M. Brown a kol.: Emergentní psychiatrie (1992).

LITERATURA

Studie a články: L. Machala: Ve znamení doby, Romboid 1999, č. 9; M. Marcelli – M. Petříček in Dublety (2002).
Recenze: Korvína čili Kniha o havranech: P. Janáček, LidN 16. 9. 1993, příloha Národní 9; P. Klusák, Labyrint 1993, č. 9–10; J. Malura, Tvar 1993, č. 39–40; L. Merhaut, LitN 1993, č. 44; V. Šlajchrt, MFD 2. 10. 1993 * Askiburgion...: M. Jungmann, NK 1995, č. 47; A. Haman, LitN 1996, č. 3; V. Novotný, Práce 20. 1. 1996; P. Janáček, MFD 3. 2. 1996.
Rozhovory: dv, Večerník Praha 14. 9. 1993; týž, MF 15. 9. 1993; L. Verecký, PRO 1993, č. 43; L. Verecký, PRO 1993, č. 43.
Nekrology: J. Hájková, Denní Telegraf 15. 4. 1994; pal (P. Janáček), LidN 8. 4. 1994; L. Verecký, MFD 7. 4. 1994.

Autor hesla: Lubomír Machala (1998); Kateřina Bláhová (2007)
Aktualizace hesla: 19. 1. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu