Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef AUGUSTA

* 17. 3. 1903, Boskovice 
† 4. 2. 1968, Praha 
 
Prozaik, paleontolog
 Roku 1921 absolvoval gymnázium v Boskovicích, poté studoval na Masarykově univerzitě v Brně paleontologii, geologii a zeměpis (doktorát 1926). V letech 1924–1931 pracoval jako asistent v Geologickém ústavu MU v Brně, dva roky (1932–1933) učil na měšťanské škole v Olešnici na Moravě, v letech 1933–1946 působil v Geologicko-paleontologickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze (během uzavření vysokých škol Státní geologický ústav). V roce 1937 se na Přírodovědecké fakultě UK habilitoval v oboru všeobecné paleontologie a systematické zoopaleontologie a v roce 1945 byl jmenován profesorem paleontologie (se zpětnou platností od roku 1939). Roku 1955 získal hodnost doktora věd (DrSc.). V letech 1952–1956 byl proděkanem Geologicko-geografické fakulty Univerzity Karlovy a v letech 1956–1959 jejím děkanem. Poté vedl od roku 1960 až do své smrti katedru paleontologie na Přírodovědecké fakultě UK. – Syn Pavel Augusta (*1943) je prozaik, autor uměleckonaučných a popularizačních knih a nakladatelský redaktor.
 Kromě příspěvků v odborných periodikách publikoval také v časopisech určených laické veřejnosti, mládeži či přímo didakticky zaměřených – ve třicátých a čtyřicátých letech především v časopisech Příroda Naší přírodou, později také Vesmír, Živa, Přírodní vědy ve škole, Věda a technika mládeži, Lidé a země, Věda a život, Čteme a Výběr. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých knih a učebních pomůcek; do Naučného slovníku přírodních věd pro školu a dům (1937–1942) přispěl veškerými paleontologickými hesly. V nakladatelství J. R. Vilímek v letech 1945–1949 spolupracoval na řízení edice Světem a přírodou. Od roku 1950 se podílel na tvorbě učebních pomůcek, nástěnných barevných paleontologických a paleo-antropologických tabulí a obrazových alb (společně se Zdeňkem Burianem). Byl odborným poradcem tvůrců filmu Cesta do pravěku (1955, r. Karel Zeman) a krátkého dokumentu Původ a vývoj člověka (1963, r. Rudolf Obdržálek). Jeho odborné a populárně naučné práce vycházely rovněž v zahraničí (mimo jiné překlady do angličtiny, němčiny, ruštiny). Za svou vědeckou a literární činnost získal řadu domácích i zahraničních ocenění.
 Povídky Josefa Augusty (počínaje souborem Zavátý život a konče posmrtně vydaným svazkem U pravěkých lovců) jsou adresovány především mládeži. Čerpají z autorovy profese a podávají výseky z pravěkého živočišného a rostlinného života i z vývoje člověka od neandrtálce po druh homo sapiens. Beletristicky rekonstruují jednoduché příběhy, jak je napovídají dochované nálezy. Vypravěčské nadání, dramatické vidění a schopnost sugestivní zkratky jsou drženy v mezích ověřitelných faktů a vedeny záměrem popularizačním. Naopak i jeho populárně naučné práce, z nichž největšího ohlasu dosáhli Lovci jeskynních medvědů, obsahují beletrizované pasáže. Nedílnou součástí Augustových knih jsou ilustrace Zdeňka Buriana, vytvářené pod spisovatelovým odborným vedením.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a vědecko-populární práce: Zavátý život (PP 1941); Divy prasvěta (PP 1942); Draci a obři (LF 1947, s K. Pejmlem); Lovci jeskynních medvědů (LF 1947; 1. přeprac. 1958; 2. přeprac. 1976); Ztracený svět (PP 1948); Pravěké ptactvo (LF 1949); Z hlubin pravěku (PP 1949); Z pradějin tvorstva (LF 1954); Z pradějin člověka (LF 1954); Hlubinami pravěku (LF 1956); Zrození Venuše (PP 1960); Opolidé a předlidé (LF 1961); U pravěkých lovců (PP 1971).
Ostatní práce: Úvod do všeobecné paleontologie (1936, s M. Remešem; 1. přeprac. vyd. 1947; 2. přeprac. vyd. 1956); Neandrtálci (1951, s J. Filipem); Lovci mamutů a sobů (1955, s J. Filipem); Pradějiny koně (1955); Z vývojových a kulturních pradějin člověka (1957).
Účast na kolektivních publikacích: Naučný slovník přírodních věd pro školu a dům (1937–1942); Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší, svazek 7, díl 1 – Geologie (1940); Naučná encyklopedie – slovník přírodních věd (1940–1946); Vývoj vesmíru, země a člověka (1952, doprovodná publikace k výstavě); Naše ZOO (1952); Darwin a dnešek (1959); Přírodopis pro 9. ročník základních devítiletých škol (1963).
Účast na publikacích jiných autorů: F. Vodička, Karpatský jelen a jeho rod (1942, zde kapitola J. Augusty Pravěcí jelenovití).

LITERATURA

Bibliografie: Seznam publikací prof. RNDr. Josefa Augusty, DrSc., Časopis pro mineralogii a geologii 1963, č. 3 (obsahuje knižní i článkovou bibliografii z let 1926–1963).
Studie a články: Z. Urban – J. Kotalík: Na návštěvě u prof. J. Augusty, Čtenář 1961, č. 11; Z. Urban – J. Kotalík: Ztracený a znovu objevovaný svět, Květy 1964, č. 32; H. Mikulová: Cesta do pravěku jako literární žánr, Tvar 2001, č. 15; V. Ziegler, Profesor Josef Augusta a výuka paelontologie, 4. paleontologický seminář, Ostrava 2003.
Recenze: Zavátý život: an, Národní práce 11. 11. 1944; J. Šula, Střední škola 1948, s. 60; O. S. (O. Syrovátka), LD 1. 8. 1957; bat, LidN 12. 5. 2005 * Divy prasvěta: (an), Literární poznámky, Nedělní příloha Národní politiky 13. 8. 1941; Ktk, Povídky o pravěkém tvorstvu, LidN 10. 1. 1942 * Lovci jeskynních medvědů: Z. Fuka, Lidová kultura 1947, č. 51/52; E. F. Míšek, Národní osvobození 9. 1. 1948; M. Tmé, Komenský 1977/78, č. 4 * Hlubinami pravěku: -is-, Procházka trochu neobvyklá, RP 21. 10. 1956 * Ztracený svět: S. Chábera, Přírodní vědy ve škole 1960/61, č. 3; JPK, NK 1972, č. 38 * Zrození Venuše: or, LitN 1961, č. 13; J. Kanyza, Červený květ 1961, č. 8 * Opolidé a předlidé: Z. Cháberová, Přírodní vědy ve škole 1961, č. 1.
Nekrology: an, LD 7. 2. 1968; V. Pokorný, Věstník Ústřeního ústavu geologického 1968, č. 3; J. Kukalová, Časopis pro mineralogii a geologii 1968, č, 3.
K životním jubileím: B. Růžička, Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 1953, č. 1/2; R. Prokop, Věstník Ústředního ústavu geologického 1963, č. 1; V. Pokorný: Časopis pro mineralogii a geologii 1963, č. 3; po (= J. Poláček), Brněnský Večerník 17. 3. 1983; VěS, Rovnost 17. 3. 1983; P. Krejcar, Vlastivědné listy Boskovicka 1998, č. 1; po (= J. Poláček), Ladění 1998, č. 1; L. Šlesingerová, Vlastivědné listy Boskovicka 2003, č. 1; po (= J. Poláček), Ladění 2003, č. 1; J. Poláček, Ladění 2008, č. 1; L. Vencálek, A2 2013, č. 2.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze UČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 30. 12. 2019 (ap, eb)
Aktualizace bibliografie: 30. 12. 2019 (ap, eb)
 
zpět na hlavní stranu