Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr RITTER

* 20. 1. 1950, Olomouc 
 
 
Právník a prozaik
 Maturoval v roce 1968 na Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně, poté vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr. 1977). Po studiu pracoval spolu se svým kolegou a spoluautorem řady próz Zdeňkem Šťastným (*1947) v advokátní kanceláři v Olomouci, kde působí dodnes (nyní Advokátní kancelář Ritter–Šťastný).
 Československá televize uvedla podle Ritterových scénářů filmy Preference (1987); To se ti povedlo, tatínku (1987); Advokát ex offo (3 díly, 1988, vše sc. + Zdeněk Šťastný, r. Alois Müller), televizní inscenace se dočkala i povídka Biliár Bedřicha Mikuláše ze souboru novel Biliáry pod názvem Bude řeč o penězích (1988, sc. Václav Šašek, r. Milan Růžička) a romány Chybná diagnóza (2 díly, 1990, sc. Václav Šašek, r. Jiří Adamec) a Na hraně (1996, sc. Václav Šašek, r. Jaroslav Dudek).
 Prozaická tvorba Petra Rittera je významně ovlivněna civilním zaměstnáním autora; příběhy v jeho knihách jsou situovány do prostředí právnických kanceláří či soudních síní a rovněž profese hlavního hrdiny – advokáta – odkazuje ke zřetelné autobiografické inspiraci. Různorodě rozvedené právní delikty slouží v Ritterových textech jako doklad komplikujících se lidských vztahů. Jednotícím jmenovatelem Ritterovy tvorby se stala snaha zobrazit nikoliv pouze konkrétní osudy a příběhy jednotlivců, ale jejich prostřednictvím lidskou společnost jako celek. Pokusy o vyslovení „diagnózy“ společnosti se objevují již v prvotině Advokát ex offo, v níž Petr Ritter se spoluautorem Zdeňkem Šťastným mapuje kariérní vzestup a souběžný morální pád mladého úspěšného advokáta. Otázky patřičnosti zákonů v mezilidských vztazích a morálních či etických přesahů práva se objevují ve formálně různorodě zpracovaných příbězích; buď ve čtyřech individuálních pohledech na postavy z periférie (Biliáry), anebo v mozaice osudů několika hrdinů, ve které dominující příběh úplatného soudce evokuje témata justičních omylů (Chybná diagnóza). Namísto ryze právních situací zobrazuje Ritter stále častěji problém lidského svědomí a životních následků individuálního rozhodnutí (Na hraně). Nesnadné téma absolutního trestu se stalo předmětem knihy Protipopravčí četa. Konkrétní historické události, jež se o desítky let později stávají předmětem restitučního sporu, jsou vylíčeny v knize Wirth versus stát.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Advokát ex offo (R 1986, + Zdeněk Šťastný); Chybná diagnóza (R 1987); Biliáry (PP 1987, + Zdeněk Šťastný); Na hraně (R 1989); Protipopravčí četa (R 1992); Pečeť pro krále (PP pro ml. 1999, + Dagmar Ritterová); Wirth versus stát (R 2010); Studovali práva (2010 + Zdeněk Šťastný); Přátelé, to si poslechněte (PP 2012); Jak to bylo dál (PP pro děti 2012, + Dagmar Ritterová).
Příspěvky ve sbornících: Na počátku bylo Ano (1993), Olomoucké proměny (2000).

LITERATURA

Články: B. Kolář: Neobvyklý literární úkaz: autorská dvojice, in Z paměti literární Olomouce 2, 2006.
Recenze: Advokát ex offo: J. Lukeš, SvSl 18. 9. 1986; P. Janoušek, Tvorba 1987, č. 30, příl. Kmen; F. Kobza, Kulturní měsíčník 1986, č. 11; V. Píša, LM 1987, č. 2 * Chybná diagnóza: P. Janáček, LM 1988, č. 2; F. Kobza, Kulturní měsíčník 1987, č. 12. V. Píša, Tvorba 1988, č. 7, příl. Kmen * Biliáry: J. Lukeš, SvSl 19. 3. 1988; V. Píša, Tvorba 1988, příl. Kmen č. 12; F. Všetička, Romboid 1990, č. 2 * Na hraně: J. Svoboda, Tvar 1990, č. 5 * Protipopravčí četa: M. Petříček, LitN 1992, č. 40, P. Janáček, NK 1992, č. 31 * Pečeť pro krále: F. Všetička, Ladění 2000, č. 1; F. Valouch, Moravskoslezský den 27. 12. 2000 * Studovali práva: M. Jungmann, LitN 2010, č. 45; M. Blahynka, Obrys-Kmen 2012, č. 5 * Wirth versus stát: M. Blahynka, Obrys-Kmen 2010, č. 37
Rozhovory: D. Michelfeit, MF 6. 8. 1987; F. Kobza, Stráž lidu (Olomouc) 18. 8. 1987; an, Práce 4. 1. 1988; Z. Černý, Československý voják 1989, č. 19; eis, Tvar 1990, č. 27; I. Zítková, SvSl 2. 7. 1992; T. Petrič, Moravskoslezský den 4. 7. 1992.
Autor hesla: Zuzana Malá (2010)
Aktualizace hesla: 20. 6. 2010 (zm)
Aktualizace bibliografie: 20. 11. 2012 (zm)
 
zpět na hlavní stranu