Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Bohuslav VANĚK-ÚVALSKÝ

* 13. 2. 1970, Praha 
 
 
Básník a prozaik
 Vl. jm. Bohuslav Vaněk; přídomek Úvalský používá jako upomínku na pradědečka Jožku Vaňka-Úvalského, přítele Jaroslava Haška. – Absolvoval Střední odborné učiliště polygrafické (1984–1988). Po roce 1989 vystřídal řadu zaměstnání: byl editorem časopisu Redhot, Víkend MF Dnes, zástupcem šéfredaktora časopisu Mladá Fronta Plus a šéfredaktorem časopisu Rodinný dům. V roce 1993 založil a do roku 1997 řídil Krásné nakladatelství v Praze, které se soustředilo na vydávání poezie (profesní zážitky inspirovaly vznik románu Poslední bourbon). Pracoval rovněž v reklamních agenturách, nyní se živí jako grafik. Žije v Praze.
 Příležitostně publikoval v Literárních novinách, ve Tvaru a v Salonu Práva. V letech 2003–2004 publikoval v MF Plus cyklus fejetonů My chlapi, co jsme piráti. Román Brambora byla pomeranč mého dětství odvysílal Český rozhlas Olomouc v desetidílné dramatizaci (2002, r. Michal Bureš). Mnoho prozaických textů i básní zůstává v rukopise (Naivní román, Taxi k smrti apod.)
 

Pro psaní Bohuslava Vaňka-Úvalského je charakteristická nadsázka, svěží vtip, mystifikace a osobitý humor, projevující se nejčastěji v podobě situační a jazykové komiky. Ve většině autorových literárních pokusů nabývá na významu stylistická stránka projevu a hrdinou knih se stává samotný jazyk. V básnickém díle autor obvykle prezentuje neotřelý pohled na lásku. V nerýmovaných básních v próze komentuje buď její hledání (Amerika), či nechává vypravěče ponořit se do desítek individuálních vzpomínek na ženy (Ženy–Havel–hygiena). Krátké říkanky založené na hrách se slovy a jejich ustáleným významem obsahuje sbírka Nářez brouků na palouku.
V prozaických textech veselou hravostí a humorem postupně pronikají témata závažnější a autobiograficky inspirovaní hrdinové stále častěji řeší, jak žít a přežít v řádu a zákonech moderní společnosti. Autobiografický vypravěč, který je současně hlavním hrdinou příběhu knihy Poslední bourbon, bojuje proti literárnímu provozu v postkomunistické společnosti, ve které peníze a úspěch nahradily poezii životního snění. Četné literární aluze, uvolněná dialogičnost, ztvárnění života postav z tzv. okraje společnosti přibližuje román k poetice beatnické generace Ameriky šedesátých let. Rovněž v románu Zabrisky vypravěč ironicky hodnotí postmoderní mediální společnost a její (pseudo)intelektuální kontext. Ironický pohled na společnost neopouští autor ani v knize vzpomínek na život v socialismu Brambora byla pomeranč mého dětství a v bizarním příběhu dvojhlavého hrdiny odhaluje různé podoby dospívání za totality. Text je pro generace narozené ve svobodném státě doprovozen výkladovým slovníčkem dobového jazyka, formálně zobrazeným jako komentář k hlavnímu textu. Inspirace populárními žánry stojí za vznikem parodie na sešitové krimi příběhy Žena se nedá loupat jako banán.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Amerika (B 1993); Nářez brouků na palouku (B 1994); Psí roky (P 1994); Poslední bourbon (R 1995, přeprac. 2000); Zabrisky (R 1999); Brambora byla pomeranč mého dětství (R 2001); Ženy–Havel–hygiena (B 2003); Žena se nedá loupat jako banán (R 2005).
Příspěvky ve sborníku: Přetržená niť (1996); Pant klub (1996); Europa mordet (Ullstein, Berlin 2005).

LITERATURA

Studie a články: M. Hybler: Humor za humny, KPRR 1997, č. 8 též in M. H.: Kolem dokola (2008); V. Novotný: Česká próza v roce 2000, ČJL 2000/01, č. 7/8; V. Novotný: K nové české literatuře, ČJL 2002/03, č. 1; L. Machala: Kunderovské ohlasy v současné české próze, Host 2006, č. 5.
Recenze: Brambora byla pomeranč mého dětství: J. Chuchma, MFD 11. 5. 2002; M. Schindler, L. Housková, Tvar 2002, č. 11; V. Novotný, Dobrá adresa 2002, č. 6 * Poslední bourbon: V. Novotný, Tvar 1996, č. 7; P. A. Bílek, Tvar 1996, č. 14 * Zabriski: M. Schindler, Tvar 2000, č. 3; V. Stanzel, Host 2000, č. 2, recenzní příloha; J. Richter, Souvislosti 2001, č. 1* Žena se nedá loupat jako banán: K. Turek, A2 2005, č. 10; J. Chuchma, MFD 24. 8. 2005.
Rozhovory: J. Nejedlý, NK 1996, č. 17; V. Wagner, Uni 1996, č. 8; J. Nejedlý, Tvar 2002, č. 5; K. J. Beneš, Neon 1999, č. 2.

Autor hesla: Zuzana Malá (2009)
Aktualizace hesla: 20. 10. 2009 (zm)
Aktualizace bibliografie: 20. 10. 2009 (zm)
 
zpět na hlavní stranu