Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Nakladatelská značka (1944)

 VÁCLAV BLUMA 

 1942 - 1948 
 
 Nakladatelství soustředěné zejména na populární a dětskou literaturu; v roce 1947 byl jeho majitel jedním z oponentů regulace knižního trhu
 

Malé nakladatelství Václava Blumy z Hořovic vydávalo knihy ryze oddychového charakteru; tuto produkci doplňovalo ovšem po celou svou existenci knihami pro dětské čtenáře. Václav Bluma (* 1901 ve Strunkovicích nad Blanicí, zemřel patrně v exilu po roce 1948, místo ani rok nejsou známy) procestoval v druhé polovině 20. let během tří let Indii, Čínu, Japonsko, Ameriku a Filipíny. Po návratu do vlasti pracoval jako zástupce Matice lesnické v Písku a ve Státním nakladatelství v Praze, poté byl úředníkem nakladatelství Josef Elstner a Fr. Borový. Jako nakladatel se osamostatnil až v roce 1941 v Hořovicích, i když o koncesi žádal od počátku 30. let (problémy měl zejména kvůli tomu, že nebyl vyučeným knihkupcem). První publikace nakladatelství začaly vycházet v roce 1942, avšak více než samotnou nakladatelskou praxí je Bluma pozoruhodný pokusem o zformování opozice ve Svazu českých knihkupců a nakladatelů po roce 1945. V jednolistových letácích a oběžnících pro knihkupce a nakladatele členů Svazu českých knihkupců a nakladatelů vystoupil proti cenzuře i proti regulaci knižního trhu, která byla zjevně politického charakteru. V srpnu 1947 vydal Leták č. 1, poté leták nazvaný Žádáme svobodu tisku, svobodu hospodářskou a respektování zákonů (září 1947, zde znovu otištěn text Letáku č. 1). Leták č. 3 z listopadu 1947 se týkal již probíhající svazové diskuse o regulaci. Blumův pokus byl ojedinělý a mohl být proto již v zárodku snadno umlčen: uvažovalo se o autorově vyloučení ze Svazu, nakonec Bluma dostal pokutu 50 000 Kčs a k 1. 1. 1948 sám ze Svazu vystoupil. Po únoru 1948 odešel do exilu; firmu převzalo do národní správy nakladatelství Svoboda. – Další informace o Blumově životě v exilu nejsou dostupné.

 

Produkce nakladatelství byla soustředěna na knihy pro děti a mládež a později též na detektivky. Po pohádkách Karla Jaromíra Erbena a převyprávěných pohádkách Hanse Christiana Andersena v roce 1942 začalo nakladatelství spolupracovat s Bohuslavem ČepelákemEduardem Fikerem. I když šlo často o reedice (Paklíč nebo Mrtvý zvon Eduarda Fikera), Blumovo nakladatelství přineslo i novinky obou autorů: Čepelákovu prózu pro chlapce Hoši z Bílé skály (psáno pod pseudonymem Pavel Soldán) nebo Fikerovu humoristickou novelu Muž s kuželkou. Dále u Blumy zejména v období 1945–1946 publikovali autoři nenáročného a oddychového čtení – produkce zahrnula široké spektrum tohoto typu literatury od románu z doby válečné okupace (Jaroslav V. Strniště: Černý pavouk) přes humoristické novely (Jiří Brabenec: Tisíc a jedno procento) až po dívčí četbu (Jarmila Stehlíková: Melančino jaro; Jaryna Říhová: Slečny na vdávání) a pohádky (Jarka Borovičková: Moureček neposeda). Edice Knihovna druhého odboje se omezila na jediný svazek válečných anekdot (Edvard Cenek a Vlastimil Ziegner: Smích v bodláčí), ovšem několikrát reeditovaného. Tento nepříliš rozsáhlý nakladatelský profil doplňuje ještě učebnice Josefa Drobečka Jiu-jitsu. Umění sebeobrany.
V Blumově nakladatelství vyšlo přes 20 svazků; náklad jednotlivých knih nebyl v tiráži uváděn (kromě Erbenových pohádek – 3000 kusů). Na grafické úpravě se podíleli Jan Goth; Václav Kouba a Jaroslav Weiss; ilustrace a obálky vytvářeli zejména Jaroslav Weiss a dále mj. František Hřivna, Jan Goth, Sláva Kittner, Míla Krejčí, Václav Náhlíček, Ondřej Sekora a Otakar Štáfl.

 Václav Bluma je autorem knihy Světoběžník. (Ze zápisků světoběžníka), která vyšla v roce 1929 v pražském nakladatelství Borský a Šulc. V ní přinesl devět reportážních povídek ze své tříleté cesty po Orientu a Dálném Východě, které doplnil vlastními fotografiemi. O svých cestách psal mj. do Národních listů.
 
 Ediční řady
Knihovna druhého odboje (1 svazek, 1945)
 Výtvarní spolupracovníci: Jan Goth, Václav Kouba, Jaroslav Weiss. – František Hřivna, Sláva Kittner, Míla Krejčí, Václav Náhlíček, Ondřej Sekora, Otakar Štáfl.
 Technické informace: Výše nákladu obvykle neuváděna. Nakladatelství využívalo knihtiskárny František Bartoš (Přerov); A. Haase (Praha); Knihtisk (Praha); V. Lehm (Náchod); Mladá fronta (Praha).

LITERATURA

Studie a články: Český globetrotter..., Národní listy 1. 12. 1927; F. Laichter: Na okraj Blumova letáku, Knihkupec a nakladatel IX (LIV) 1947, č. 39; Dopis Václavu Blumovi v Hořovicích, tamtéž; K případu Václava Blumy, Knihkupec a nakladatel IX (LIV) 1947, č. 42; A. Zach: Nakladatelství, in Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, díl I. 1945–1948 (2007).
  Autor hesla: Michal Jareš (2009)
  Aktualizace textu hesla: 19. 9. 2009 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 25. 4. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu