Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 MILÍŘ 

 1994 - (dosud)  
 
 Nepravidelně vycházející členský zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena (SJM) v Brně zpočátku redakčně připravoval literární historik Jiří Hek (vlastním jménem Hájek) a po jeho smrti pokračovala v redigování listu Jana Černá, vedoucí Památníku Jiřího Mahena v Brně. Na přípravě některých čísel se podíleli i básník a dlouholetý předseda SJM Ludvík Kundera a dále Lea FrimlováMarie Horalová. Po osmileté vydavatelské přestávce se v roce 2012 redigování zpravodaje ujali nově zvolený předseda SJM Jiří Poláček a místopředseda Ivan Němec, vydavatelem se stalo boskovické nakladatelství Františka Šalého Albert. Časopis vychází nepravidelně („podle potřeby“).
 Periodikum slouží jako informační zpravodaj pro členy Společnosti Jiřího Mahena. Monitoruje společenské události a odborné snahy spolku i jeho jednotlivých členů, informuje o obsahu valných hromad apod. V časopise byly publikovány Mahenovy a mahenovské básně, ukázky z neznámé Mahenovy korespondence a materiály k mahenovským studiím. K častým přispěvatelům patřili vedle Jiřího Heka Ludvík Kundera a Jiří Sedlák. Dále přispěli mj. Jana Černá, Zdeněk Hedbávný, Hana Hubíková, Jiří Poláček, Jiří Rambousek, Miloš Štědroň, Marie Uhlířová, Vít Závodský. Časopis pravidelně přináší drobné medailonky čestných členů Společnosti. Seznam všech členů SJM vyšel v č. 2, v dalších číslech pak byl aktualizován.
 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neoznačovány, kontinuální číslování: 1994 (2 č., květen, listopad), 1995 (2 č., červen, prosinec, 3/4), 1996 (2 č., jaro, podzim, 5/6), 1998 (1 č., jaro, 7), 1999 (dvojč. 8/9, jaro), 2000 (1 č., únor, 10), 2001 (1 č., květen, 11), 2002 (1 č., květen, 12), 2004 (1 č., prosinec, 13), 2012 (1 č., prosinec, 14).
Podtituly: Členský zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena v Brně (č. 1–13); Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena (od č. 14).
Technické informace: A5, 8–20 str. (včetně obálky), bez paginace (kromě č. 6 a 14).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Do č. 13 bez výtvarného doprovodu. Od č. 14 ilustrační fotografie, reprodukce.
Náklad: 100 výtisků.

LITERATURA

Články: J. Poláček: Milíř opět dýmá, Milíř 2012, č. 14.
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 20. 12. 2012 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 20. 12. 2012 (mlp)
zpět na hlavní stranu