Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří DRAŠNAR

* 31. 3. 1948, Náchod 
† 17. 3. 2013, Kalifornie (USA) 
 
Prozaik
 Základní a střední školu absolvoval v Náchodě (maturita 1966), poté rok studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, následně vykonával různé pomocné práce, ale v srpnu 1969 byl zatčen pro vyhýbání se pracovní povinnosti a odsouzen k podmíněnému trestu. V roce 1970 začal studovat Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění (obor filmová a televizní režie), v roce 1973 byl však ze studií vyloučen. Poté vystřídal několik zaměstnání (domovník, asistent režie, umývač oken, noční hlídač) a v roce 1979 emigroval do Rakouska. V roce 1980 odjel do USA a od roku 1982 žil v Kalifornii. – Užíval též jména George Drasnar, po získání občanství USA přijal jméno George Jiri Drasnar.
 Během studia na FAMU natočil několik krátkých filmů (např. snímek Jatka, 1970). Snímek Basic meditation exercise (Salt Lake City, Utah, 1981) získal v témže roce na festivalu v Utahu cenu za nejlepší krátký experimentální film. Anglický překlad první části prózy Desperádos informačního věku sám vydal na počítačovém disku jako součást experimentálního projektu v elektronické distribuci knih (The Brains, The Gangs, The Concentrates, 1985); část byla otištěna v časopise Easy Reader (Hermosa Beach, California, 1985) pod názvem Back to school in the USSR. Po roce 1989 časopisecky publikoval ve Tvaru a v Hostu, přispíval také do internetových Britských listů.
 Drašnarův knižní debut, výrazově expresivní kolážovitě komponovaná próza Desperádos informačního věku, reflektuje názory a životní zkušenost generace, jejíž první zásadní životní kroky se uskutečňovaly v čase nástupu normalizace, která pro mnohé znamenala nutnost emigrovat. Drašnarův pohled je silně deziluzivní, což platí i o částech věnovaných exulantským zážitkům a domácím polistopadovým poměrům. V hledačské rodové sáze O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu, lokalizované do středoevropského prostoru od počátku novověku do současnosti, se Drašnar pokusil o zásadní analýzu vztahu moci a peněz, moci a umění, jedince a mas, příčin revolucí a role intelektuálů v těchto převratech. Podstatnou část výpovědi představuje naturalistický výčet a popis hrůz, jež jsou si lidé schopni navzájem provádět. Jazyk prózy je dynamický, zhuštěný, vypjatě souznějící s drastickým obsahem sdělení. Autorovy experimentální snahy vyvrcholily v prozaickém souboru Noc na pláži (s podtitulem Etudy, improvizace a ostatní cvičení), pojatém jako inventura tvárných postupů v prozaické tvorbě dosud užívaných a současně jako průzkum aktuálních prozaických možností. Epické permutace, využití počítačových schopností a dovedností, ukázky meditačních technik atp. Drašnar využil mj. k varování před soudobou propagandistickou (mocenskou, obchodní...) manipulací s lidským vědomím. Permanentním předmětem autorovy pozornosti je také problematika fungování lidské mysli a psychiky, vzájemné působení rozumu, citů a pudů a jejich vliv na lidské konání. Tato témata se – spolu s úvahami o podstatě krásy – dostávají do popředí v próze Venuše spící v krajině.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Desperádos informačního věku (P 1992); O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu (P 1996); Noc na pláži (PP 2001); Venuše spící v krajině (P 2004).
Ostatní práce: Hazardní hry. Úvod do spekulace s cennými papíry (odborná práce 1995, pod jm. George Drasnar).

LITERATURA

Studie a články: M. Hybler: Přeplněná prázdnota, KP RR 1997, č. 7; P. Kotrla: Cynik, radostně píšící, Texty 1997, č. 4; D. Malina: Drašnar, Drašnar, ... Drašnar!, Texty 1997, č. 4; P. Poslední: Nesamozřejmé rodokmeny, Tvar 2000, č. 6 (též in sb. „Umělý člověk“ dvacátého století, eds. J. Dvořák a N. Mlsová, 2000); P. Poslední: Topos holokaustu v próze Jiřího Drašnara, in Holokaust–Šoa–Zaglada v české, slovenské a polské literatuře (ed. J. Holý, 2007); R. Změlík: Obraz kulturní jinakosti v románu Jiřího Drašnara Desperádos informačního věku (k problematice prostoru v literárním díle, World Literature Studies 2012, č. 3; L. Machala: Jiří Drašnar – desperát české prózy, Studia et Documenta Slavica 2017, č. 2.
Recenze: Desperádos informačního věku: P. Janáček, LidN 9. 7. 1992, příl. Národní 9, č. 28; V. Novotný, MFD 21. 8. 1992; J. Peňás, 11. 11. 1992; J. Rosen, Iniciály 1993, č. 31; L. Soldán, Host 1993, č. 2 * O revolucích, tajných společenostech a genetickém kódu: A. Haman, NK 1996, č. 21; V. Novotný, LidN 8. 6. 1996, příl. Národní 9; P. Švanda, Rovnost 12. 6. 1996; M. Jungmann, LitN 1996, č. 26; J. Peňás, Respekt 1996, č. 36; V. Novotný, Tvar 1996, č. 17 * Noc na pláži: A. Haman, LidN 29. 3. 2001; M. Vajchr, KP RR 2001, č. 20; A. Burda (= P. Janoušek), Tvar 2001, č. 6; V. Novotný, Tvar 2001, č. 13; L. Machala, Mosty 2001, č. 23 * Venuše spící v krajině: D. Iwashita, LidN 29. 1. 2005; H. Lundiaková, HN 25. 2. 2005; D. Kaprálová, MFD 11. 3. 2005; A. Haman, Tvar 2005, č. 4; A. Šporková, Tvar 2005, č. 4; O. Horák, Právo 21. 2. 2005.
Rozhovory: M. Balaštík, Host 2000, č. 3, též in M. B., Literatura v čase lovců (2015); O. Horák, Tvar 2004, č. 13.
Nekrology: Š. Švec, Právo, 18. 4. 2013, příl. Salon č. 818; M. Balaštík, Host 2013, č. 4.

Autor hesla: Lubomír Machala (2007)
Aktualizace hesla: 30. 12. 2019 (ap)
Aktualizace bibliografie: 30. 12. 2019 (ap)
 
zpět na hlavní stranu