Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Bedřich HLINKA

* 8. 8. 1951, České Budějovice  
† 21. 12. 2003, Frantoly (okr. Prachatice) 
 
Prozaik
 Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích (mat. 1969) a Novinářskou fakultu UK v Praze (1975). Po krátkém zaměstnání v Institutu průmyslového designu v Praze pracoval jako redaktor (později vedoucí redaktor) časopisu n. p. Armabeton (1976–1983), tiskový tajemník CKM (1983–1986) a vedoucí redaktor tiskové redakce nakladatelství Československý spisovatel (1987–1990). Od devadesátých let podnikal v oblasti zemědělství a lesnictví ve společnosti NIKA O. K. s r. o. a několika dalších firmách.
 Debutoval roku 1975 v Mladé frontě, dále publikoval v Květech, Zemědělských novinách, Magazínu Co vás zajímá aj. Rukopis románu, připravovaného k vydání po roce 2000, nebyl po autorově smrti nalezen.
 Hlinka byl prozaik výrazně epického temperamentu, jehož nezapíraným literárním vzorem byl Ernest Hemingway (motivy riskantních „her“ se smrtí, úsporný styl s hojným využitím dialogů). Spoléhal hlavně na své schopnosti fabulační a skladebné, postavy charakterizoval zpravidla pouze jednáním a promluvami, bez užití introspekce. Jeho prózy jsou založeny na vypjatých konfliktech, které neodvolatelně prověřují fyzickou i mravní hodnotu člověka. V povídkové prvotině Když do kraje pálí slunce se Hlinka soustředil na postavy střetající se se smrtí, neosobními silami přírody či osudu. V románu Už není návratu (syžetově závislém na Styronově Ulehni v temnotách) spojil analýzu vztahů v rozvráceném manželství s kritickým obrazem životních stereotypů mladé generace.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Když do kraje pálí slunce (PP 1978); Už není návratu (R 1981).

LITERATURA

Studie a články: M. Šimíčková: Bedřich Hlinka, Mladý svět 1979, č. 3; P. Bílek: doslov, in Už není návratu (1985).
Recenze: Když do kraje pálí slunce: zh (= Z. Heřman), MF 1. 11. 1978; pb (= P. Bílek), NK 1978, č. 39; stg (= J. Stegbauer), Květy 1978, č. 44; Š. Vlašín, RP 19. 2. 1979; L. Němec, Rovnost 20. 3. 1979; V. Novotný, LM 1979, č. 3, příl. Dílna; al (= A. Lubojacký), Nová svoboda (Ostrava) 19. 8. 1980 * Už není návratu: Z. Heřman, MF 29. 4. 1982; V. Novotný, ZN 22. 5. 1982; B. Dokoupil, Rovnost 3. 6. 1982; I. Přibylová, BV 8. 7. 1982; pš, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 5; J. Adam, Květy 1982, č. 24; (P), Jihočeská Pravda 20. 11. 1987.
Rozhovory: J. Horský, MF 4. 11. 1978; Z. Pšenicová, VP 18. 2. 1982; J. Kašpar, Mladý svět 1982, č. 43; L. Ševčík, MF 5. 3. 1988.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (1995)
Aktualizace hesla: 29. 10. 2018 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 29. 10. 2018 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu