Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Bedřich HLINKA

* 8. 8. 1951, České Budějovice  
 
 
Prozaik
 Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích (mat. 1969) a Novinářskou fakultu UK v Praze (1975). Po krátkém zaměstnání v Institutu průmyslového designu v Praze pracoval jako redaktor (později vedoucí redaktor) časopisu n. p. Armabeton (1976–83), tiskový tajemník CKM (1983–86) a vedoucí redaktor tiskové redakce nakladatelství Čs. spisovatel (1987– 90), poté byl ve svobodném povolání.
 Debutoval 1975 v Mladé frontě, dále publikoval v Květech, Zemědělských novinách, magazínu Co vás zajímá aj.
 Hlinka je prozaik výrazně epického temperamentu, jehož nezapíraným literárním vzorem je Ernest Hemingway (motivy riskantních „her“ se smrtí, úsporný styl s hojným využitím dialogů). Spoléhá hlavně na své schopnosti fabulační a skladebné, postavy charakterizuje zpravidla pouze jednáním a promluvami, bez užití introspekce. Jeho prózy jsou založeny na vypjatých konfliktech, které neodvolatelně prověřují fyzickou i mravní hodnotu člověka. V povídkové prvotině se Hlinka soustředil na postavy střetající se se smrtí, neosobními silami přírody či osudu. V románě Už není návratu (syžetově závislém na Styronově Ulehni v temnotách) spojil analýzu vztahů v rozvráceném manželství s kritickým obrazem životních stereotypů mladé generace.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Když do kraje pálí slunce (PP 1978); Už není návratu (R 1981).

LITERATURA

Studie a články: P. Bílek: doslov, in Už není návratu (1985).
Recenze: Když do kraje pálí slunce: Š. Vlašín, RP 19. 2. 1979; L. Němec, Rovnost 20. 3. 1979; V. Novotný, LM 1979, č. 3, příloha Dílna * Už není návratu: Z. Heřman, MF 29. 4. 1982; V. Novotný, ZN 22. 5. 1982; B. Dokoupil, Rovnost 3. 6. 1982.
Rozhovor:
L. Ševčík, MF 5. 3. 1988.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (1995)
Aktualizace hesla: 29. 2. 2008 (ap)
 
zpět na hlavní stranu