Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ivan GARIŠ

* 7. 5. 1923, Jihlava 
† 20. 5. 1996, Praha 
 
Autor kriminálních a špionážních románů, filmový a televizní scénárista
 

Vlastním jménem Antonín Prchal. Otec byl brusič skla. V letech 1939–1940 navštěvoval Gariš obchodní školu v Jihlavě, v letech 1941–1944 absolvoval tři ročníky obchodní akademie v Pelhřimově. V období 1944–1945 byl totálně nasazen ve Starých Horách u Jihlavy. Od roku 1945 pracoval ve zpravodajských orgánech Zemského odboru bezpečnosti v Brně a ve Státní bezpečnosti (StB), kde se podílel na vytváření agenturní sítě v nekomunistických stranách. Roku 1948 byl převelen do Prahy, od podzimu 1949 působil ve sledovacím útvaru StB, od roku 1950 byl zástupcem velitele 5. sektoru StB (sledování). Podílel se na akci Kámen (vytvoření fiktivní státní hranice na československém území a zatýkání osob usilujících o přechod té skutečné) a byl velitelem útvaru Modřín, který se podílel na řešení vnitrostranického mocenského konfliktu. Osobně zatýkal Otto Šlinga a Rudolfa Slánského. V únoru 1951 byl jmenován zástupcem velitele velitelství StB, rok poté prvním náměstkem ministra národní bezpečnosti. V březnu 1956 byl propuštěn a poté pracoval jako vedoucí bezpečnostního oddělení národního podniku Spojené ocelárny v Kladně. V roce 1963 byl odsouzen k šestiletému vězení za své činy ve vedení StB a téhož roku mu byla odňata hodnost plukovníka, již v roce 1964 však byl propuštěn na svobodu. Krátce byl zaměstnán v Jihlavě a Praze jako dělník (Geologický průzkum), poté byl reklamním pracovníkem Čs. cirkusů, v letech 1965–1969 vedoucím dopravy Drogerie Praha. Roku 1969 se stal vedoucím odboru podniku zahraničního obchodu Škoda-export, v roce 1984 odešel do důchodu. – Syn Antonín Prchal ml. (*1949) byl rovněž příslušníkem SNB; 17. 11. 1989 se zúčastnil zákroku proti demonstrantům, roku 2014 byl pravomocně odsouzen za zneužití pravomoci veřejného činitele k osmnáctiměsíčnímu nepodmíněnému trestu (případ fyzického útoku na disidenta a spisovatele Petra Placáka).

 Již před válkou uveřejnil první básně ve Studentském časopise, po válce publikoval v denících Svoboda a Práce a v týdeníku Mladý svět. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl spoluautorem řady filmových scénářů: Člověk není sám (1972, r. Josef Mach, sc. + Josef Picek a Josef Mach), Cesty mužů (1972, r. Ivo Toman, sc. + Josef Picek a Ivo Toman), Noc oranžových ohňů (1975, r. Zbyněk Brynych, sc. + Zbyněk Brynych), Kdo přichází před půlnocí (1979, r. Zbyněk Brynych, sc. + Zbyněk Brynych), Buldoci a třešně (1981, r. Juraj Herz, sc. + Juraj Herz; v tomto filmu Gariš také hrál roli mafiána), podle jeho předlohy byl natočen rovněž film Akce v Istanbulu (1975, r. Vladimír Čech, sc. + Zbyněk Brynych a Vladimír Čech). Je také autorem televizních filmů Dnes v noci hvězdy nezhasnou (1979, r. Evžen Němec), Cesta za hvězdným prachem (1986, r. Evžen Sokolovský), cyklu televizních komedií Šéfe, to je věc!, Šéfe, vrať se!, Šéfe, jdem na to!, Na dvoře je kůň, šéfe!V tomhle zámku straší, šéfe! (1982, 1984, 1984, 1988, 1989; r. Hynek Bočan) a seriálů Ve znamení Merkura (1978, r. František Filip), Případy podporučíka Haniky (1989, vysíláno 1992, r. Dušan Klein) a Případ pro zvláštní skupinu (1989, vysíláno 2003, r. Jaroslav Dudek). – V roce 1953 byl Garišovi udělen Řád republiky „za obětavé a úspěšné plnění úkolů při likvidaci protistátního spikleneckého centra“, tedy tzv. Slánského skupiny.
 Jako prozaik a scenárista je Gariš autorem děl kriminálních a špionážních, jejichž pozadí vedle současnosti často tvoří politické konflikty druhé poloviny čtyřicátých a počátku padesátých let, popisované z pohledu komunistické mytologie (Cesty mužů, Ples v hotelu Slunce). Výrazná ideologizace charakterizuje i jeho prózy s tradiční kriminalistickou tematikou (Léto s Venuší, Kdo přichází před půlnocí), v nichž zpravidla slouží rovněž k zjednodušené charakterové polarizaci postav a ke konfrontaci zájmů socialismu s morálně zdevastovanými představiteli západního světa. Výraznější ohlas vyvolal cyklus televizních komedií započatý inscenací Šéfe, to je věc; detektivní seriály, dokončené před listopadem 1989, ale vysílané až po několika letech, naplnily poslání žánru.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Cesty mužů (P špionáž., 1973); Akce v Istanbulu (P špionáž., 1974); Smaragdový den (P špionáž., 1977); Léto s Venuší (P krim., 1980); Kdo přichází před půlnocí (P krim., 1985); Ples v hotelu Slunce (P špionáž., 1985).

LITERATURA

Studie a články: J. Lukeš: Fantom z minulosti, LidN 8. 8. 1992; J. Frolík: Plukovník Antonín Prchal a jeho doba. In: Minulostí Západočeského kraje 1996, s. 129–185; P. Cajthaml: Antonín Prchal. In: Securitas imperii 2006, č. 13; V. Varyš: Ve znamení StB, Týden 2013, č. 23; P. Bednařík: Jak se z důstojníků StB stali umělci, LitN 2013, č. 39; J. Kalous: Jablko, které nepadlo daleko od stromu, Paměť a dějiny 2015, č. 1; P. Bednařík: Hranice v českém hraném filmu období normalizace in sb. Život na československých hranicích a jejich překonávání (2017).
Rozhovor: J. Jiráčková, Čs. voják 1977, č. 9.
Autor hesla: Michaela Nondková (1995)
Aktualizace hesla: 15. 10. 2019 (ap)
Aktualizace bibliografie: 15. 10. 2019 (ap)
 
zpět na hlavní stranu