Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk GALUŠKA

* 11. 7. 1913, Uherský Ostroh 
† 13. 2. 1999, Nivnice 
 
Autor humoristických próz
 Od roku 1935 studoval externě na Škole uměleckých řemesel v Brně. Své výtvarné schopnosti využil již v mládí, kdy maloval pro dílnu v Uherském Hradišti slovácké obrázky, i později při ilustraci své knížky povídek. Za války byl nasazen na práci do Německa, později zastával funkci vedoucího v Úřadovně pro domácí práce v Uherském Hradišti. Od roku 1951 až do odchodu do starobního důchodu pracoval v Moravské ústředně v Brně.
 Od roku 1935 psal do Moravských novin soudničky, které posléze začal přepracovávat do literární podoby. Vystupoval estrádně se Strouhalovou dechovou sedmičkou, natáčel pořady pro rozhlas a televizi, začátkem sedmdesátých let vydal několik gramofonových desek. Pro brněnskou televizi zdramatizoval třináctidílný televizní seriál Slovácko sa nesúdí (1976, r. Petr Tuček, na některých příbězích s Galuškou jako scénárista spolupracoval Jaroslav Dietl). – Dramatizaci knihy Slovácko sa súdí uvedlo Slovácké divadlo Uherské Hradiště (2001, sc. a r. Vlastimil Peška); divadelní provedení souboru Slovácko sa nesúdí připravil divadelní spolek Kašpar (2018, sc. a r. Filip Nuckolls).
 Galuškova kniha Slovácko sa súdí shrnuje prózy, které autor vydával v novinách; soudničky a povídky v ní obsažené líčí drobné sousedské spory, konflikty a příhody. Humorný tón a základní významový rozměr vyprávění je založen nejen na situační komice, ale hlavně na komice jazykové. Tradice lidového humoru zde vychází především z vypravěčské formy skazu orientující se na mluvní projev, který ve stylu lidových vypravěčů využívá slováckého nářečí. Jednotlivé příběhy jsou zasazeny do rámce nadčasových událostí vesnického života tak, jak je utváří pravidelný rytmus ročních období; drobnokresbou vesnických figurek pak vytvářejí téměř patriarchální obraz zemité mentality moravského Slovácka a jeho svérázných obyvatel. Obdobně laděna je i druhá autorova knížka Slovácko sa nesúdí. Přináší však jisté zpomalení vypravěčského tempa, sevřený zkratkovitý děj je rozšířen o objektivizační reflexi, vnášející do humorných situací hodnotící etický pohled a z plynutí času vycházející prvek nostalgie. Chystanou knihu Od kolébky po fajku autor již nedokončil.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Slovácko sa súdí (PP 1947); Slovácko sa nesúdí (PP 1972).
Výbor: Stařeček Pagáč vyprávjajú (1977).
Souborné vydání: Slovácko sa súdí aj nesúdí (1981).
Uspořádal a vydal: Moravské a slovácké pěsničky (1991, druhé rozš. vyd. 1993).

LITERATURA

Studie a články: J. Húsek: doslov in Slovácko sa súdí (1969); J. Húsek: doslov, in Slovácko sa nesúdí (1972).
Recenze: Slovácko sa súdí: rok, Rovnost 28. 8. 1947; F. Mikulecký, Malovaný kraj 1949, č. 3; (ale) (= A. Linke), ZN 3. 4. 1975 * Slovácko sa nesúdí: H. Knappová, Brněnský večerník 20. 6. 1972; ri (= V. Richter), ZN 29. 8. 1972 * Stařeček Pagáč vyprávjajú: Jan Lederer, Brněnský večerník 24. 3. 1977.
K životním jubileím: H. Knappová, Brněnský večerník 11. 7. 1973; V. Sedlák, Rovnost 11. 7. 1973; F. Skotal, Brněnský večerník 11. 7. 1988; J. Zlomek, Naše pravda 1993, č. 27; T. Dávid, Naše pravda 1998, č. 26; vž (= V. Žalud), LidN 14. 7. 1998.
Rozhovory: J. P. Kříž, Brněnský večerník 11. 9. 1980; J. P. Kříž, Brněnský večerník 8. 5. 1985; J. Mervart, Rovnost 5. 4. 1997; B. Budínová, Brněnský večerník 22. 4. 1998.
Nekrology: jpk (= J. P. Kříž), Právo 17. 2. 1999; J. Mervart, Rovnost 19. 2. 1999; K. Fic, Národopisná revue 1999, č. 3.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
J. Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963 (Dodatky A-M)
Autor hesla: Michaela Nondková (1995)
Aktualizace hesla: 28. 11. 2019 (ap)
Aktualizace bibliografie: 28. 11. 2019 (ap)
 
zpět na hlavní stranu