Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk GALUŠKA

* 11. 7. 1913, Uherský Ostroh 
† 13. 2. 1999, Nivnice 
 
Autor humoristických próz
 Od 1935 studoval externě na Škole uměleckých řemesel v Brně. Své výtvarné schopnosti využil již v mládí, kdy maloval pro dílnu v Uherském Hradišti slovácké obrázky, i později při ilustraci své knížky povídek. Za války byl nasazen na práci do Německa, později zastával funkci vedoucího v Úřadovně pro domácí práce v Uherském Hradišti. Od r. 1951 začal až do důchodu pracoval v Moravské ústředně v Brně.
 Od 1935 psal do Moravských novin soudničky, které posléze začal přepracovávat do literární podoby. Vystupoval estrádně se Strouhalovou dechovou sedmičkou, natáčel pořady pro rozhlas a televizi, začátkem 70. let vydal několik gramofonových desek. Pro brněnskou televizi zdramatizoval třináctidílný televizní seriál Slovácko sa nesúdí (1976, r. Petr Tuček, na některých příbězích s Galuškou jako scénárista spolupracoval Jaroslav Dietl).
 Galuškova kniha Slovácko sa súdí shrnuje prózy, které autor vydával v novinách; soudničky a povídky v ní obsažené líčí drobné sousedské spory, konflikty a příhody. Humorný tón a základní významový rozměr vyprávění je založen nejen na situační komice, ale hlavně na komice jazykové. Tradice lidového humoru zde vychází především z vypravěčské formy skazu orientující se na mluvní projev, který ve stylu lidových vypravěčů využívá slováckého nářečí. Jednotlivé příběhy jsou zasazeny do rámce nadčasových událostí vesnického života tak, jak je utváří pravidelný rytmus ročních období; drobnokresbou vesnických figurek pak vytvářejí téměř patriarchální obraz zemité mentality moravského Slovácka a jeho svérázných obyvatel. Obdobně laděna je i druhá autorova knížka Slovácko sa nesúdí. Přináší však jisté zpomalení vypravěčského tempa, sevřený zkratkovitý děj je rozšířen o objektivizační reflexi, vnášející do humorných situací hodnotící etický pohled a z plynutí času vycházející prvek nostalgie.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Slovácko sa súdí (PP 1947); Slovácko sa nesúdí (PP 1972).
Souborné vydání: Stařeček Pagáč vyprávajú (1977, obsahuje obě knihy); Slovácko sa súdí aj nesúdí (1981).
Na zvukových nosičích: Slovácko sa súdí (LP 1973); Slovácko sa súdí (soubor 4 LP, 1974); Stařeček Pagáč vyprávjajú (MC 1991).

LITERATURA

Studie a články: J. Húsek: doslov in Slovácko sa súdí (1969); J. Húsek: doslov, in Slovácko sa nesúdí (1972).
Recenze: Slovácko sa súdí: (ale) (Arno Linke), ZN 3. 4. 1975 * Slovácko sa nesúdí: H. Knappová, Brněnský večerník 20. 6. 1972.
K životním jubileím: H. Knappová, Brněnský večerník 11. 7. 1973.
Autor hesla: Michaela Nondková (1995)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu