Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 JEČMÍNEK 

 1981 - 1987 
 
 Olomoucký samizdatový časopis vycházející zprvu třikrát ročně, později se periodicita snižovala. V posledním roce existence vycházel pod názvem Listopad. Autorské a redakční zázemí (redakce z pochopitelných důvodů nebyla uváděna) vycházelo z okruhu olomouckého samizdatu (Václav Burian, Jiří Olič, Ladislav Šenkyřík, Tomáš Tichák).
 Časopis se zaměřoval na původní tvorbu zmíněného okruhu, ale také na překlady zahraničních autorů. Díky polonistické orientaci Václava Buriana byla preferována polská literatura, a to především ti autoři, kteří nemohli vycházet v oficiálních nakladatelstvích a časopisech (Stanisław Barańczak, Witold Gombrowicz, Leszek Kołakowski, Tadeusz Konwicki, Czesław Miłosz, Edward Stachura). Vedle toho byl zřejmý také zájem o americkou literaturu (Charles Bukowski, Bernard Malamud) a písňové texty významných autorů anglosaské hudební scény (Bob Dylan, Leonard Cohen, John Lennon, Joni Mitchell, Bruce Springsteen). Ve fejetonech byla ironicky a kriticky komentována politická, společenská a kulturní situace normalizační doby. Podobně byly zaměřeny i některé recenze (časopisu Mladý svět, prózy Dlouhé dny Jiřího Švejdy). List se dále věnoval také divadlu (recenze inscenací Divadla Na zábradlí, Činoherního klubu), filmu (Andrzej Wajda – Člověk ze železa), hudebním koncertům (recenze koncertu Alana Stivella).
 

Výběr textů z Ječmínku byl publikován v časopisu Scriptum, č. 17-18/1995, s. 7-30.

 
Periodicita: Nepravidelně. – 1981-84 (po 3 č.), 1985 (1 č.), 1986 (2 č.), 1987 (3. č.).
Podtituly: Časopis pro literaturu a kulturu.
Technické informace: A5 (1981-82), 15,5x21,5 cm (1983-87), paginace přetržitá, 18-83 str.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce grafických listů, fotografie.

LITERATURA

Z olomouckého literárního samizdatu. Scriptum 1995, č. 17/18, s. 7-30, 55-56.

Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu