Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří KAMEN

* 28. 3. 1951, Kolín 
 
 
Básník, prozaik, autor rozhlasových her
 Kamen navštěvoval Střední všeobecně vzdělávací školu ve svém rodišti (1966–1969), poté studoval na FF UP v Olomouci českou literaturu, divadlo a film (1969–1974, 1976 PhDr. prací Emil Artur Longen – divadelník). Krátce byl asistentem režie v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně. Roku 1975 nastoupil v Praze do redakce zábavy Československého rozhlasu, v roce 1989 se stal šéfredaktorem redakce dramatického a literárního vysílání; v letech 1992–1993 byl šéfredaktorem rozhlasové stanice Vltava, poté jejím redaktorem. V současné době je vedoucím publicistického vysílání stanice Vltava a vedoucím redaktorem Redakce dokumentu a speciálních projektů.
 První práci, medailon režiséra Vladimíra Gamzy, uveřejnil roku 1973 v periodickém sborníku Prolegomena scénografické encyklopedie 19, první báseň v roce 1973 v Ostravském kulturním zpravodaji, verše a literární kritiku dále publikoval mj. v periodikách Svoboda (Ostrava), Mladá fronta, Tvorba a Lidové noviny, Lidé a země, Země světa, Koktejl, Týden. Součástí jeho tvorby jsou rozhlasové hry: Poslední dialog (1986, o Xeně Longenové), Objednávka na štěstí (1987), Láska vše zachrání (1987; roku 2003 byla uvedena plzeňským loutkovým Divadlem alfa), Král a jeho básník (1990, podle Isaaka Babela) a Dárci (1991). Od roku 1995 se autorsky podílí na pravidelném rozhlasovém pořadu Víkendová příloha stanice Vltava, po roce 1995 připravil ve spolupráci s Blankou Stárkovou řadu celodenních vysílání z evropských metropolí (Paříž, Vídeň, Berlín) nebo evropských i vzdálených zemí (Portugalsko, Švýcarsko, Jihoafrická republika).
 

Jako autor básnických sbírek Výtah do nebeŠtěstí pod míru klade Kamen důraz především na imaginaci, poetické a fantaskní kontrasty, na ironické řetězení faktů všedního života a prvků nadskutečna. Básně tíhnoucí k pojmenování plnosti okamžiku často prokládá prozaickými komentáři.
Kamenova tvorba prozaická se váže ke dvěma tematickým okruhům. První z nich navazuje na jeho studium teatrologie. V románovém životopise Xeny Longenové a Emila Artura Longena Toulavý kůň živě vylíčil atmosféru české avantgardy 20. let. Spontánní, metaforické vypravěčství hrabalovského typu charakterizuje prózy, v nichž se autor vrací do Kolína, města svého dětství a mládí (Zlatý Petr), a utváří bizarní obraz světa plného naivních a ztřeštěných postaviček českého maloměsta (povídková knížka Dědeček na střeše).
Od devadesátých let se autor profiluje výhradně jako prozaik. Do období protektorátu situoval svůj román Ten druhý jsem já, v němž se zřekl lineárního vyprávění a prózu vystavěl jako střídání vnitřních monologů čtyř postav, jež spojuje příslušnost k bohémskému světu umělců. Román však přesahuje úzký výsek historického času, do něhož je zasazen, a ústí v obecnější úvahu o smyslu umění a postojích umělců ke svobodě a světu vůbec. Do kulturního a uměleckého prostředí je zasazen rovněž děj románu Za všechno může kocour, v groteskním pohledu je zde ovšem zachyceno období historicky ještě o něco mladší, padesátá až osmdesátá léta dvacátého století.
K žánru biografického románu se vrátil knihou Hugo, v níž beletrizovanou formou zpracoval pohnuté životní osudy německy píšícího židovského básníka Huga Sonnenscheina-Sonky (1889–1953). Kamen zde evokoval nejen životní peripetie židovského umělce v období nacistické a komunistické totality, ale také jeho komplikovaný psychologický typ. Inspiroval se zde autentickým Sonkovým dopisem, který vznikl v mírovské věznici a byl adresován Rudolfu Slánskému – vyprávění díky tomu získalo epistolární charakter.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Toulavý kůň (P 1982); Výtah do nebe (BB 1983); Zlatý Petr (P 1984); Štěstí pod míru (BB 1986); Dědeček na střeše (PP 1988); Ten druhý jsem já (R 1995); Za všechno může kocour (R 1996); Hugo (R 2004).
Ostatní: Malá země s velkými příběhy. Literární průvodce po krajích helvetského kříže (2007).
Příspěvky ve sbornících: Peřeje (1980); Jen jednou ponejprv (1981).

LITERATURA

Studie a články: R. M. (R. Matys): doslov, in Dědeček na střeše (1988); P. Kosatík: doslov, in Hugo (2004).
Recenze: Toulavý kůň: ls (L. Soldán), SvSl 3. 2. 1983; V. Steklač, Tvorba 1983, č. 9, příloha Kmen; J. Czech, Scéna 1983, č. 4 * Výtah do nebe: M. Blahynka, Rt 8. 9. 1983; V. Křivánek, Tvorba 1983, č. 21, příloha Kmen * Zlatý Petr: I. Zítková, ZN 1. 3. 1985; P. Janoušek, Tvorba 1985, č. 7, příloha Kmen * Štěstí pod míru: M. Langerová, SvSl 1. 7. 1987; J. Pavelka, Rt 17. 9. 1987 * Dědeček na střeše: J. Švandelík, Práce 24. 11. 1989 * Ten druhý jsem já: P. Kosatík, MFD 9. 1. 1996; V. Novotný, Tvar 1996, č. 3 * Za všechno může kocour: V. Novotný, Mosty 1997, č. 42; P. Hanuška, Tvar 1997, č. 11; A. Haman, NK 1997, č. 18 * Hugo: L. Drahoňovská, MFD 12. 1. 2005; F. Horáček, Babylon 2004/2005, č. 8 * Malá země s velkými příběhy: B. Pražan, Týdeník Rozhlas 2007, č. 12; J. Zizler, A2 2007, č. 42.
Rozhovory: P. Nový, MF 6. 3. 1984; J. Soukal, Československý voják 1989, č. 2; M. Nezval, MF 9. 11. 1989; A. Horáčková, MFD 8. 12. 2004.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 22. 2. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu