Slovník české literatury po roce 1945

Bibliografie exilové edice Rozmluvy 

Edice Rozmluvy

0. Salivarová, Zdena: Honzlová. Protestsong. 3. vyd. Obálka Jan Brychta. 1982. 288 s.

1. Bělohradský, Václav: Krize eschatologie neosobnosti. 1982. 79 s.

2. Kovtun, Jiří: Pražská ekloga. Román o 14 obrazech. Doslov Josef Jedlička. 2. vyd. Obálka a ilustrace Jan Brychta. 1982. 290 s. – 2200 výt.

3. Strnad, Jaroslav: Prohry. Obálka a ilustrace Lucie Radová. Prosinec 1982. 244 s. – 2200 výt.

4. Kalista, Zdeněk: Tvář baroka. Poznámky, které zabloudily na okraj života. Skicář problémů a odpovědí. Doslov Jaroslav Opat. 2. zvl. vyd. Obálku s použitím obrazu Petra Brandla Jan Brychta. 1983. 257 s., obr. na příl. – 3. vyd.: Leden 1989. Zmenšený formát.

5. Kabeš, Petr: Odklad krajiny. [Verše.] Na obálce použito obraz Lídy Ambrožové Sen. 1983. 76 s. – Ze zachovaného výtisku zničeného nákladu (Mladá fronta 1970).

6. Šimečka, Milan: Obnovení pořádku. 2. vyd. Doslov Vilém Prečan. Obálka Jan Brychta. Leden 1984. 223 s.

7. Havel, Václav: O lidskou identitu. Úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969- 1979. Uspořádali a k vydání připravili Vilém Prečan a Alexander Tomský. Předmluva M. [Magor – Ivan Martin Jirous]. Obálku s použitím fot. „lunochodu“ Jiřího Bednáře navrhl Jan Brychta. Září 1984. 397 s. – Spoluvyd. Svědectví. – 2. vyd.: Obálka [typografická] Pavel Büchler. Listopad 1989.

8. Šimko, Dušan: Maratón Juana Zabalu. [Próza ve slovenštině.] Obálku navrhol Jan Brychta. 1984. 113 s.

9. Renč, Václav: Setkání s Minotaurem. Lyrika 1963–1967 [1983.] 84 s. – Reprint 1. vydání (Čs. spisovatel 1969) bez označení nakladatele.

10. Skalický, Karel: Kritika kultu osobnosti. Napsáno pro symposium Opus bonum o vývoji ČSR v letech 1945–48, Franken 1978. 4. [2. knižní] vyd. Obálka Jan Brychta. 1984. 27 s.

11. Trinkewitz, Karel: Haiku o Praze. Sto haiku a sto kreseb. Knížku výtvarně i graficky provedl autor. 1984. [126] s.

12. Havel, Václav: Výzva k transcendenci. – Sidonius [Neubauer, Zdeněk]: Consolatio philosophiae hodierna. Obálku navrhl Jan Brychta. 1984. 95 s.

13. Preisner, Rio: Česká existence. [2. díl trilogie.] Obálku navrhl Jan Brychta. Prosinec 1984. 287 s. – Navazuje na dílo Kritika totalitarismu.

14. Preisner, Rio: Kritika totalitarismu. Fragmenty. [1. díl trilogie.] 2. vyd. Obálku navrhl Jan Brychta. Prosinec 1984. 400 s.

15. Heidegger, Martin: Konec filosofie a úkol myšlení. Sborník překladů z děl Martina Heideggera přel. Ivan Tomáš [Chvatík] s přáteli. Reprint samizdatového vyd. z roku 1984. Červen 1985. 208 s. – Vyd. Athenaeum, Oxford, distribuce Rozmluvy.

16. Černý, Václav: Pláč Koruny české. [Paměti 1938–45.] 2. vyd. Obálka Jan Brychta. 1985. 516 s. – Spoluvydavatel Svědectví.

17. Klíma, Ivan: Má veselá jitra. 2. vyd. Obálka a ilustr. Jan Brychta. Březen 1985. 166 s.

18. Kriseová, Eda: Prázdniny s Bosonožkou. Obálka a ilustrace Jan Brychta. Červenec 1985. 105 s. – 2000 výt.

19. Reynek, Bohuslav: Básnické dílo 1. Uspořádal a k vydání připravil Josef Hradec [Mlejnek]. Obálka s použitím grafiky B. Reynka Jan Brychta. Prosinec 1985. 342 s.

20. Klíma, Ivan: Milenci na jeden den. Obálka Jan Brychta. Říjen 1985. 67 s. – Reprint částečně zničeného vyd. (Čs. spisovatel 1970).

21. Bocheński, Josef Maria: Cesta k filozofickému myšlení. Podle anonymního samizdatového překladu [Dagmar Pohunkové]. Obálku navrhl Jan Brychta. Prosinec 1985. 111 s.

22. Kuncíř, Ladislav: Život pro knihu. Doslov Ladislav Jehlička. Obálka Jan Brychta. Prosinec 1985. 169 s., obr. příl. – Z obtahů sazby neuskutečněného vydání (Vyšehrad 1972).

23. Pekař, Josef: Bílá Hora. Obálku navrhl Jan Brychta. Únor 1986. 159 s. – Reprint 1. vyd. z roku 1922.

24. Zahradníček, Jan: Dům strach. 3. vyd. Obálka Jan Brychta. Leden 1986. 93 s.

25. Beneš, Jan: ... žádné kvítí. [Soubor próz.] Obálka Jan Brychta. Leden 1986. 296 s.

26. Havel, Václav: Ztížené možnosti. (Tři hry z šedesátých let.) Obálka Pavel Büchler. Leden 1986. 223 s.

27. Durych, Jaroslav: Rekviem. Menší valdštejnská trilogie. Do tisku připravila, doslov a vyd. pozn. napsala Eva Strohsová. [1986.] 79 s. – Reprint 4. vyd. (1966).

28 [mylně uvedeno 26]. Reynek, Bohuslav: Básnické dílo 2. Uspořádal a k vydání připravil Josef Hradec [Mlejnek]. Obálka s použitím grafiky B. Reynka Jan Brychta. Únor 1986. 354 s.

29. Dvořák, Ladislav: Šavle meče. Obálka Jan Brychta. Červen 1986. 171 s.

30. Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie [díl] 1. [2.,] zkrácené vyd. Redakce a předmluva Václav Šikl. Obálka Pavel Büchler. Červenec 1986. 321 s.

31. Škvorecký, Josef: Mirákl. 3. vyd. Obálka Jan Brychta. Srpen 1986. 575 s. – 3000 výt.

32. Vodička, Vavřinec: Gilbert Keith Chesterton čili filozofie zdravého rozumu. Obálka Jan Brychta s použitím kresby Berta Thomase. Září 1986. 131 s. – Reprint vydání z roku 1939.

33. Klíma, Ivan: Soudce z milosti. Obálka Jan Brychta. Říjen 1986. 637 s. – 7000 výt. Též zmenšená varianta ve stejné úpravě.

34. Patočka, Jan: O smysl dneška. Devět kapitol o problémech světových i českých. Doslov Josef Zumr. Obálku navrhl Jan Brychta. Březen 1987. 153 s. – Reprint zničeného vyd. (Mladá fronta 1969).

35. Diviš, Ivan: Žalmy. Obálku navrhl Jan Brychta. Říjen 1986. 186 s. – 1000 výt. Též zmenšená varianta ve stejné úpravě s odlišnou obálkou.

36. Havel, Václav: Dálkový výslech. (Rozhovor s Karlem Hvížďalou.) Obálka a grafická úprava Pavel Büchler. Cop. 1986. 230 s. – 2. vyd.: 1989. Odlišná barva obálky.

37. Hrabal, Bohumil: Proluky. 1986. 196 s. – Bez nakl. údajů.

38. Lederer, Josef: Elegie. Doslov Jiří Kovtun. Obálka Jan Brychta. Listopad 1986. 51 s.

39. Brousek, Antonín (ed.): Podivuhodní kouzelníci. Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945–55. Obálka Jan Brychta. Březen 1987. 269 s. – 2000 výt.

40. Solidarita. Polské nezávislé odbory od svého vzniku až po vyhlášení výjimečného stavu. [Sborník dokumentů.] Obálku navrhl Jan Brychta. Květen 1987. 282 s. – Nákl. Committee in Support of Solidarity.

41. Preisner, Rio: Až na konec Česka. [3. díl trilogie.] Redigoval Jiří Gruša. Obálku navrhl Jan Brychta. Září 1987. 309 s.

42. Moravec, František: Špión, jemuž nevěřili. Z anglického rukopisu vybrala, uspořádala a přeložila Hana Moravcová-Disherová. Doslov J. Škvorecký. [2. vyd.] Obálka Jan Brychta. Duben 1987. 11, 377 s.

43. Pithart, Petr: Osmašedesátý. [2. vyd.] Obálku navrhl Jan Brychta. Duben 1987. 314 s.

44. Koval, Libor: Květy staré Koreje. Parafráze na starou korejskou poezii ve formě sidžo. Doslov Antonín Kratochvil. Obálku navrhl Jaroslav Kovář. Londýn, duben 1987. 75 s. – Vlastním nákladem autora. Distribuce Rozmluvy.

45. Voegelin & Patočka. Výběr záznamů průběhu bytového filosofického semináře paralelní kultury v Československu. Předmluva a zápis T. R. Korder [Radim Palouš]. 1988. 218 s. – Reprint samizdatového vydání (1987). Spoluvydavatel Athenaeum, Oxford.

46. Schulz, Karel: Legendy a invokace. Uspořádal Jiří Němec. Obálku podle pořadatelova linorytu navrhl Jan Brychta. Květen 1987. 246 s.

47 Deml, Jakub: Moji přátelé. Graf. úprava od Gertrudy Gruberové. Obálku nakreslila Marie Rosa Junová. [Asi 1987.] 44 s. – Reprint 6. vyd. (1947) s připojenou stránkou textu z 8. 12. 1959. – Předtím byl vydán anonymní ofsetový reprint z jiné předlohy bez nakladatelských údajů.

48. Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie [díl] 2. [2.,] zkrácené vyd. Redakce Václav Šikl. DosIov J. V. Mládek. Obálka Pavel Büchler. Leden 1988. 507 s.

49. Klíma, Ivan: Láska a smetí. Obálku navrhl Jan Brychta. Leden 1988. 254 s.

50. Diviš, Ivan: Beránek na sněhu. Obálku navrhl Jan Brychta. [3. vyd.] 18. 9. 1987. 37 s. – Vydáno k básníkovým narozeninám.

51. Klíma, Ivan: Milenci na jednu noc. Obálku navrhl Jan Brychta. [3. vyd.] Únor 1988. 80 s. – Reprint 2. vyd. (1967).

52. Firt, Julius: Knihy & osudy. Doslov Ludvík Veselý. [2. vyd.] Obálka Jan Brychta. Květen 1988. 294 s.

53. Škvorecký, Josef: Nápady čtenáře detektivek. [3. vyd.] Obálku navrhl Jan Brychta. Srpen 1988. 197 s., fot. na příl. – Reprint 2. rozšířeného vydání z roku 1967.

54. Diviš, Ivan: Papouščí město. Záznamy snů z let 1905–1987. Obálku s použitím kresby Maxe Ernsta navrhl Jan Brychta. Srpen 1988. 315 s. – 1000 výt.

55. Bernanos, Georges: Deník venkovského faráře. 3. vyd. Přel. Jan a Václav Čep. Obálku s použitím obrazu Georgese Rouaulta navrhl Jan Brychta. Září 1988. 226 s.

56. Švandrlík, Miloslav: Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky. Ilustroval Neprakta [Jiří Winter]. [3. vyd.] Srpen 1988. 244 s.

57 Křesadlo, Jan: Sedmihlásek. (Výbor.) Obálku a portrét autora nakreslil Václav Pazourek, ilustrace autor. Srpen 1988. 94 s. – 1000 výt.

58. Kriseová, Eda: Terezka a Majda na horách. Obálku a ilustr. nakreslil Jan Brychta. Listopad 1988. 115 s.

59. Jungmann, Milan: Cesty a rozcestí. Kritické stati z let 1982–87. Obálka Pavel Büchler. Listopad 1988. 386 s.

60. Nietzsche, Friedrich: Nečasové úvahy. Přel. Pavel Kouba a Jan Krejčí. Reedice samizdatového vydání. Prosinec 1988. 311 s. – Vydalo Athenaeum, London-Oxford jako svou 3. publikaci. Distribuce Rozmluvy.

61. Preisner, Rio: Královská cesta. Palimpsest. Obálku a ilustrace nakreslil Jan Koblasa. Únor 1989. 73 s.

62. Jirous, Ivan: Magorovy labutí písně. [2. vyd.] Obálku navrhl Jan Brychta. Duben 1989. 102 s.

63. Škutina, Vladimír: Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu! Obálka Jan Brychta, ilustrace Jan Kristofori. 4. vyd. Březen 1989. 159 s.

64. Šikl, Václav: Praha v kleštích. Obálka Jan Brychta. Květen 1989. 163 s.

65. Hayek, F. A.: Cesta do otroctví. Obálku navrhl Pavel Büchler. Srpen 1989. 90 s. – Reprint přílohy časopisu 150 000 slov (1989).

66. Hiršal, Josef: Vínek vzpomínek. Obálka Pavel Büchler. Srpen 1989. 351 s.

67. Škvorecký, Josef: Hořkej svět. Povídky z let 1946–1967. [3. vyd.] Obálka Jan Brychta. Srpen 1989. 281 s.

68. Škvorecký, Josef: Zbabělci. 6. vyd. Obálku nakreslil Jan Brychta. Září 1989. 369 s.

69. Škutina, Vladimír: Prezidentův vězeň. [3. vyd.] Obálku a titulní stranu nakreslil Jan Brychta. Listopad 1989. 75 s.

Edice Kra

1. Pištora, Jiří: Mezery v paměti (1966–70). Verše z pozůstalosti uspořádal Jiří Gruša. Obálku navrhl Pavel Büchler. Ilustrace Jan Brychta. 1984. 85 s.

2. Wernisch, Ivan: Zasuté zahrady. (1971–82.) Autorský výbor ze sbírek Král neviňátek, Žil nebyl, Prasinec, Kudlmudl. Obálku navrhl Pavel Büchler. Ilustrace Lída Ambrožová. 1984. 109 s.

3. Kotrlá, Iva: Února. [Verše.] Obálku navrhl Pavel Büchler. [S anonymními ilustracemi.] 1985. 103 s.

4. Brousek, Antonín: Vteřinové smrti. Se třemi kolážemi Jaroslava Hovadíka. [Obálka Pavel Büchler.] 1987. 80 s.

mimo edici

Janků-Sandtnerová, Marie: Česká kuchařka všem hospodyním k bezpečné přípravě dobrých, chutných a levných pokrmů. Obálku navrhl Vladislav Cimburek. Srpen 1988. 609 s., příl.

Pod prad

Škvorecký, Josef: Emöke. Z czeskiego przeł. Andrzej Piotrowski. Oprawa graficzna Jan Brychta. 2. vyd. 1984. 81 s.

Aleš Zach: Kniha a český exil 1949–1990 (1995)


© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008