Logo Státního tělovýchovného nakladatelství a Sportovního a turistického nakladatelství vytvořil grafik Zdeněk Šebesta